Лицензия

Ліцензія Міністерства Фінансів України АВ №446756 від 02.09.2013

ЗАТВЕРДЖЕНО

licensebazabet

наказом № 01 від 03 січня 2017 р.

У М О В И

випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото

«БАЗАБЕТ»

 

ЗМІСТ

 1. Загальні положення.
 2. Термін проведення Лотереї.
 3. Правила гри.

3.1. Реєстрація ігрових варіантів в лотерейній системі.

3.2. Оплата ставки в Лотерею.

3.3. Призовий фонд.

3.4. Розіграш тиражів.

3.5. Визначення переможців та виплата призів.

 1. Заходи безпеки та контролю.
 2. Права та обов’язки Оператора та гравців. Розгляд претензій гравців.
 3. Інші положення.

Додатки.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото «БАЗАБЕТ» (далі – «Умови») визначають умови, термін, правила та організацію проведення державної тиражної грошової лотереї тото «БАЗАБЕТ», в тому числі правила гри, прийняття ставок в Лотерею, формування та розподіл призового фонду, розігрування призів, визначення переможців та виплату призів, права та обов’язки Оператора та гравців, відповідно до вимог Закону України «Про державні лотереї в Україні», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, інших Законів України та підзаконних нормативно-правових актів України.

Питання, що не врегульовані даними Умовами регулюються чинним законодавством України та нормативними актами Оператора. При чому, у випадку виявлення будь-яких протиріч між цими Умовами та іншими актами, відповідні нормативні акти повинні застосовуватись із наступним пріоритетом у низхідному порядку (документи з вищою юридичною силою розташовані зверху):

1) Закон України «Про державні лотереї в Україні»,

2) інші Закони України та законодавчі акти,

3) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та інші підзаконні акти,

4) дані Умови (з врахуванням оприлюднених змін та доповнень),

5) оприлюднені нормативні акти та роз’яснення Оператора.

Оператор має право вносити зміни та доповнення до цих Умов в порядку, передбаченому Законом України «Про державні лотереї в Україні», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. Зміни та доповнення до цих Умов набирають чинності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.2. Лотерея «БАЗАБЕТ» є державною тиражною грошовою лотереєю тото (надалі – Лотерея), яка проводиться на всій території України, окрім тимчасово окупованої території, з метою поповнення Державного бюджету.

Назва Лотереї англійською мовою «BAZABET».

Територія розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет не обмежується.

Лотерея не проводиться, у тому числі не розповсюджується, на тимчасово окупованій території України, відповідно до вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

Принцип Лотереї полягає у вгадуванні випадкових результатів подій у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних) та отриманні призу, який визначається на основі та відповідно до цих Умов, Програми тиражу, результатів подій, коефіцієнтів, визначених Оператором для відповідного результату, та інших правил та обставин, які враховуються Оператором відповідно до цих Умов.

1.3. Проведення Лотереї здійснює підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (далі – Оператор), ідентифікаційний код юридичної особи: 24940541, місцезнаходження: 02098, м.Київ, вул. Юрія Шумського, будинок 1-Б, офіс 110.

Інтернет сайт Оператора: http://lottery.com.ua.

Лотерея розповсюджується на всій території України, окрім тимчасово окупованої території, як через мережу розповсюджувачів, так й Оператором самостійно. Розповсюджувач - юридична або фізична особа, яка за дорученням Оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням державних лотерей.

1.4. Державна тиражна грошова лотерея тото «БАЗАБЕТ» - є лотереєю відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні», а прийняття ставок у лотерею «БАЗАБЕТ» є розповсюдженням державної лотереї відповідно до цього Закону України «Про державні лотереї в Україні».

Державна тиражна грошова лотерея тото «БАЗАБЕТ» не відноситься до азартних ігор, а випуск та проведення Лотереї, прийняття ставок в Лотерею не являються гральним бізнесом або діяльністю, пов'язаною із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в розумінні чинного законодавства України.

Серед принципових відмінностей Лотереї від азартних ігор є наявність призового фонду Лотереї  у розмірі 50 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок, що є стримуючим фактором для виникнення ігрової залежності у гравців згідно із рекомендаціями Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото. На відміну від азартних ігор, Лотерея проводиться на підставі затвердженої Оператором Програми тиражу та виключно із використанням ігрового білету, який дозволяє засвідчити участь у Лотереї.

Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» є членом Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото та впроваджує заходи щодо імплементації Європейських стандартів відповідальної гри Європейської Асоціації Лотерей  та Семи принципів відповідальної гри Всесвітньої лотерейної асоціації.

1.5. Лотерея проводиться через центральну електронну систему прийняття ставок (далі – Лотерейна система), яка являє собою програмно-апаратний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати призів та/або виплату призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї.

1.6. Реєстрація ігрових варіантів здійснюється через розповсюджувачів, із використанням мережі Інтернет, обладнання в пунктах розповсюдження, мобільного зв’язку, терміналів самообслуговування та інших каналів розповсюдження відповідно до чинного законодавства.

Прийняття оплати ставок в Лотерею може здійснюватись у спосіб/способи, що не суперечить/суперечать чинному законодавству.

Через розповсюджувачів здійснюється реєстрація ігрових варіантів, обраних гравцем, передача цієї інформації по каналах зв’язку до комп’ютерного центру, роздрукування ігрових білетів та їх перевірка при отриманні виграшу, надання інформації про програми тиражів та результати проведених розіграшів тиражів.

1.7. Реєстрація ігрових варіантів гравця в Лотерейній системі та здійснення оплати вартості ставки гравцем  є фактом укладення публічного договору між Оператором та гравцем, відповідно до діючої редакції Умов випуску та проведення Лотереї та поточної програми тиражу, згідно з якою гравцем було визначено ігровий варіант на момент внесення ставки. За укладеним таким чином публічним договором Оператор забезпечує участь гравця у розігруванні призового фонду та виплату призу відповідно до цих Умов.

Факт укладення договору засвідчується ігровим білетом  гравця (в тому числі електронним), який видається (надсилається) гравцеві.

За одним виграшним ігровим білетом (в тому числі електронним) може бути лише один переможець.

1.8. Участь у Лотереї здійснюється виключно на добровільних засадах і не може використовуватись як умова для набуття інших прав, крім права на отримання призів Лотереї.

Прийняття ставок у Лотерею через Лотерейну систему здійснюється розповсюджувачами виключно на добровільних засадах на підставі укладеного з Оператором договору.

1.9. Гравцем Лотереї може бути будь-яка фізична право- та дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, самостійно і добровільно  зареєструвала ігровий варіант та внесла оплату ставки в Лотереї в розмірі та в порядку, визначеному цими Умовами.

При здійсненні ставки з використанням мережі Інтернет та/або мобільного зв'язку гравець зобов'язаний підтвердити, що він досяг 18-річного віку, в противному випадку Оператор може відмовити у прийнятті ставки та виплатів призу.

1.10. Лотерея проводиться за програмами тиражів, що затверджуються Оператором та розміщуються на точках розповсюдження Лотереї. Програми тиражів оприлюднюються на офіційному Інтернет сайті Лотереї.

1.11. В цих Умовах терміни вживаються в наступному значенні:

лотерея - масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі;

приз (виграш)  - кошти, які підлягають виплаті  гравцю у разі його виграшу у Лотерею відповідно до цих Умов;

ставка - плата гравця за одноразову участь у розіграші Лотереї;

розповсюдження Лотереї - діяльність, яка здійснюється за дорученням Оператора та включає у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також здійснення інших операцій, пов'язаних з розповсюдженням Лотереї відповідно до чинного законодавства;

електронна система прийняття ставок (далі - Лотерейна система) - програмно-технічний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати призів та/або виплату призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов'язаних з проведенням державної лотереї;

Умови - локальний акт оператора державних лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, затверджується оператором державних лотерей відповідно до законодавства;

пункт розповсюдження державних лотерей - спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування терміналу самообслуговування;

електронний ігровий білет (далі також – електронний білет) – електронний засіб, який дозволяє засвідчити участь у лотереї та розмір виграшу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити, вказані в умовах проведення Лотереї та надає право одержати приз відповідно до цих умов;

гравець - фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з умовами проведення Лотереї;

тираж - це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий розіграш призового (виграшного) фонду тиражу лотереї та закінчується в останній день виплати призів, встановлений відповідно до умов проведення державної лотереї. Тираж включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, формування призового фонду тиражу, розіграш призового (виграшного) фонду, виплату призів за результатами такого розіграшу, а також інші операції, пов'язані з проведенням тиражу тиражної лотереї.

Терміни, що не визначені в цих Умовах, вживаються у значенні, вказаному в законі, ліцензійних умовах, нормативних актах та роз’ясненнях Оператора.

Всі спортивні терміни та поняття, що використовуються в тексті Умов, мають тлумачитися відповідно до тих значень, в яких вони вживаються в правилах гри з відповідних видів спорту, що є загальновизнаними та загальновідомими.

 1. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

2.1. Лотерея проводиться з 15 січня 2017 року до 15 січня 2027 року. Оператор може прийняти рішення про дострокове припинення проведення лотереї, про що заздалегідь повідомляє гравців.

Лотерея проводиться без обмеження максимальної кількості випущених ігрових білетів Лотереї.

2.2. Граничним днем прийняття ставок в Лотерею є 10-й день, що передує даті припинення проведення Лотереї або припинення дії ліцензії відповідно до чинного законодавства України. Дата граничного строку прийняття ставок в Лотерею повідомляється Оператором заздалегідь до настання граничного строку прийняття ставок в Лотерею в засобах масової інформації або на офіційному Інтернет сайті Оператора.

2.3. У разі дострокового припинення проведення Лотереї Оператор обов'язково повідомляє про прийняте рішення Міністерство фінансів України та опубліковує таку інформацію у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення. При цьому Оператор припиняє прийняття нових ставок та забезпечує виконання взятих на себе зобов'язань перед гравцями у повному обсязі.

 1. ПРАВИЛА ГРИ

3.1. РЕЄСТРАЦІЯ ІГРОВИХ ВАРІАНТІВ В ЛОТЕРЕЙНІЙ СИСТЕМІ

3.1.1. Ігровим варіантом в Лотереї вважається здійснений відповідно до цих Умов прогноз результатів подій (окрема позиція в лінії Програми тиражів) у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої на момент прийняття ставки Програми тиражу Лотереї. Результатом події вважається наслідки спортивної зустрічі, матчу або іншого змагання спортивних та/або аматорських команд або спортсменів(реальних та/або віртуальних). До ігрового варіанту гравцем включаються, а Оператором для реєстрації приймаються, тільки прогнози результатів тих змагань команд (спортсменів), які включені до Програм тиражу Лотереї.

3.1.2. Реєстрація ігрових варіантів здійснюється Лотерейною системою Оператора на підставі дійсної на час реєстрації лінії події у Програмі тиражу. Лотерейна система працює щодня цілодобово.

3.1.3. Гравець може зареєструвати свої ігрові варіанти в Лотерейній системі за допомогою наступних засобів:

а) через засоби доступу до мережі Інтернет (персональний комп’ютер, ноутбук, смартфон, планшетний комп’ютер тощо),

б) через обладнання розповсюджувача або повідомивши необхідну інформацію розповсюджувачу,

в) через термінали самообслуговування,

г) через засоби телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку,

В будь-якому разі, ігрові варіанти гравців в автоматичному режимі за стандартною процедурою передаються та реєструються в Лотерейній системі участі прийняття ставок в Лотереї і обробки інформації.

Послуги з реєстрації ігрових варіантів за допомогою мереж мобільного зв’язку та Інтернету можуть надаватися окремими розповсюджувачами за угодою з Оператором.

Обладнання розповсюджувача, яке використовується для реєстрації здійснених розповсюджувачем або гравцем операцій з прийняття ставок у Лотерею та перевірки виграшності ігрових білетів, складається із Програмно-технічного комплексу касира та терміналу самообслуговування. Програмно-технічний комплекс касира виконує функції термінала електронної системи прийняття ставок, а термінал самообслуговування – функції термінала самообслуговування електронної системи прийняття ставок.

 

Програмно-технічний комплекс касира та Термінал самообслуговування гравця не містить в собі генератори випадкових (псевдовипадкових) послідовностей (чисел), прилади та/або програми,  які самостійно визначають результат розіграшу лотереї або розмір виграшу гравця, та не має з’єднання з такими пристроями та/або програмами.

Оператор визначає канали та засоби розповсюдження Лотереї самостійно в залежності від наявних угод з розповсюджувачами та необхідного програмно-технічного забезпечення. Про способи та порядок здійснення прийняття ставок через певні канали та засоби прийняття ставок або про зміну існуючих, Оператор повідомляє у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації та/або на офіційному сайті Оператора.

Детальна та додаткова інформація про засоби та порядок прийняття сплати участі в Лотереї та реєстрацію ігрових варіантів, місця розповсюдження Лотереї, Інтернет сторінки, на яких здійснюється прийняття сплати участі в Лотереї, короткі номери, через які можлива реєстрація ігрових варіантів шляхом передачі SMS-повідомлення постійно розміщується на офіційному сайті Оператора та сайті Лотереї.

3.1.4. Реєстрація визначених гравцем ігрових варіантів можлива в будь-який із наступних способів:

а) повідомлення визначеного ігрового варіанту розповсюджувачу,

 1. b) введення ігрового варіанту самостійно з використанням обладнання розповсюджувача;

с) шляхом самостійного вводу ігрового варіанту через мережу Інтернет, через засоби телефонного (в т.ч. мобільного) зв’язку, через термінали самообслуговування.

3.1.5. Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні види ігрових варіантів: ОРДИНАР, ЕКСПРЕС або СИСТЕМА.

ОРДИНАР – ігровий варіант, що містить прогноз на окремий результат події. Виплата по такому ігровому варіанту дорівнює добутку суми ставки на встановлений для даного результату коефіцієнт.

ЕКСПРЕС – ігровий варіант, що містить прогноз на декілька незалежних результатів подій. Для виграшу за експресом необхідно, щоб за жодним з результатів, що входять до експресу, не було програшу. Не вгаданий результат хоча б однієї з подій, що увійшли до експресу, має наслідком програш усього ігрового варіанту (усього експресу). Виплата за експресом дорівнює добутку суми ставки на добуток коефіцієнтів всіх прогнозів, що входять до експресу. Мінімальна кількість подій у ЕКСПРЕСІ – 2, максимальна – 20; кількість подій у ЕКСПРЕСІ за ігровими варіантами на події «Наживо»  мінімальна – 2, максимальна – 20.

СИСТЕМА – ігровий варіант із заданою кількістю подій, що містить прогнози на повну комбінацію експресів з наперед визначеною однаковою кількістю подій та однаковою сумою ставки, при цьому ті самі події можуть повторюватись у різних комбінаціях в межах всього ігрового варіанту. Максимальна кількість подій в СИСТЕМІ – 15. Кожна комбінація в системі розраховується як окремий експрес.

СИСТЕМА З БАНКЕРОМ - комбінація експресів, що представляє собою повний перебір варіантів експресів одного розміру з фіксованим набором результатів.

БАНКЕР - фіксована подія (результат), яка включена в усі експреси системної ставки. У разі, якщо Банкер програє (результат матчу не вгаданий), програє вся ставка. У разі виграшу по Банкеру результуючий коефіцієнт кожного експреса, що входить в систему, множиться на коефіцієнт Банкера.

3.1.6. Під час реєстрації ігрових варіантів, Оператор може пропонувати гравцям наступні варіанти результатів подій:

Результат події - Для виграшу необхідно правильно спрогнозувати результат матчу. Запропоновано три варіанти результатів:

"1" - перемога першої команди.

"2" - перемога другої команди.

"Х" - нічия.

Подвійний результат - Запропоновано три варіанти результатів:

"1Х" – не програш  першої команди. Для виграшу необхідно, щоб перемогла перша команда або матч закінчився внічию.

"12" - результат без нічиї. Для виграшу необхідно, щоб матч закінчився перемогою однієї з команд.

"Х2" – не програш другої команди. Для виграшу необхідно, щоб перемогла друга команда або матч закінчився внічию.

Потрійний гандикап (європейська фора) - число, виражене в голах (очках, сетах і т.п.), що дається учаснику для вирівнювання ймовірності результату майбутньої події. Для ставок запропоновані три можливих результати: перемога першої команди (в лінії позначається «1»), перемога другої команди (позначається «2»), нічия (позначається «Х»).

Організатор надає фору учаснику події. До результату події додається надана фора. Ставка розраховується за сумарним результатом.

Приклад:

Динамо Київ грає проти Шахтар Донецьк. Матч закінчився з рахунком 1:0.

Якщо гравець вибирає гандикап 0:2 (до результату Шахтаря потрібно додати 2 голи), то завдяки гандикапу результат ставки дорівнює 1:2 на користь Шахтаря - перемога другої команди.

Якщо гравець вибирає гандикап 0:1 (до результату Шахтаря потрібно додати 1 гол), то завдяки гандикапу результат ставки дорівнює 1:1 - нічия.

Якщо гравець вибирає гандикап 1:0 (до результату Динамо потрібно додати 1 гол), то завдяки гандикапу результат ставки дорівнює 2:0 на користь Динамо - перемога першої команди.

Азіатський гандикап - ставка з форою на результат, представлена у вигляді усередненого коефіцієнта, яка підвищує шанси гравця на виграш в разі вгадування точного рахунку за підсумками змагання. Пропонуються два види фори:

Вид 1. Фора ціла або кратна "0.5".

Для визначення результату ставки від фактично забитих голів команди, на яку зроблено ставку, віднімається (якщо фора негативна) або додається (якщо фора позитивна) фора на обрану команду (фора на другу команду до уваги не береться). Якщо після цього результат матчу виходить на користь обраної команди, то ставка вважається виграною. У разі нічийного результату - ставка повертається. Наприклад, якщо на першу команду встановлена негативна фора "-1", і матч закінчився: а) з рахунком 0:0, ставка програна; б) з рахунком 1:0, ставка повертається; в) з рахунком 2:0, ставка виграна. У разі, якщо встановлена позитивна фора "+0.5" і матч закінчився а) з рахунком 0:1, ставка програна; б) з рахунком 0:0 або 1:0, ставка виграна.

Вид 2. Фора кратна "0.25", але не кратна "0.5" і не ціла.

Така ставка розраховується, як дві ставки в розмірі половини суми, з однаковими коефіцієнтами, і з найближчими значеннями "звичайних фор" (цілими, або кратними 0.5). Найближчі значення звичайних фор для фори "+0.25" це "+0" і "+0.5", для фори "-0.75" це "-1" і "-0.5". У разі виграшу обох половинних ставок при розрахунках враховується початковий коефіцієнт ставки (К). Якщо одна половинна ставка виграла, а по інший повернення, в розрахунку використовується коефіцієнт (К+1)/2. Якщо одна половинна ставка програла, а по інший повернення, підсумковий коефіцієнт дорівнюватиме 0.5. Якщо обидві половинні ставки програні, то вся ставка вважається програною.

Тотал ( "Більше/Менше", "Б/М") - загальна кількість голів/очок/геймів/т.д., набраних командами (гравцями). Для виграшу необхідно вгадати більше або менше даної кількості голів/очок/геймів/т.д. в лінії тотала буде набрано.

Якщо результат співпаде із запропонованим організатором значенням тотала, то ставки на «менше» або «більше» розраховуються за коефіцієнтом «1,00».

Інд. тотал - індивідуальний тотал. При визначенні даного тотала враховується кількість голів/очок/геймів/т.д., набраних певною командою (гравцем).

Азіатський тотал - вид ставок на тотал, загальна кількість голів/очок/геймів/т.д., набраних командами (гравцями). Для виграшу необхідно вгадати більше або менше даного в лінії тотала буде набрано. Застосовувана система розрахунку дозволяє з меншим ризиком робити ставки, які, розбиваються на дві частини і грають з двома можливими варіантами результатів події. Так, тотал більше 1-1.5, з коефіцієнтом 2,2., розбивається на два прилеглих тотала більше 1 і більше 1,5, це дозволяє розраховувати на повернення половини ставки в разі, якщо друга половина програла (в даному випадку - якщо підсумковий рахунок склав 0: 1 або 1: 0). Ставка враховує основний час гри, якщо не передбачено інше.

Рахунок матчу (результат). У цьому парі необхідно спрогнозувати точний рахунок, з яким закінчиться спортивна подія або його частина (наприклад 1-ий тайм). Для ставок пропонується набір варіантів фінального рахунку.

Пар/Непар. Необхідно вгадати чи буде кількість голів/очок/сетів/геймів і т.д., забитих в матчі, парним або непарним числом. Якщо в матчі не було забито голів, виграють ставки на результат "Пар".

Обидві заб'ють. Необхідно вгадати чи будуть забиті голи в матчі обома командами. Якщо хоча б одна з команд не забила гол, позиція «Ні» в маркеті зіграла. В іншому випадку виграє позиція «Так».

Фора нульова. Ставки приймаються на перемогу 1-ої або 2-ий команди без урахування нічиї. У разі, якщо матч закінчився внічию, ставки на матч розраховується з коефіцієнтом рівним «1,00»

Тайм-Матч. У цьому парі необхідно вгадати одночасно результат першого тайму (половини) і всього матчу. У лінії на 1-му місці ставиться результат 1-го тайму (половини), а на 2-му - результат усього матчу. "1" - перемога першої команди, "Х" - нічия, "2" - перемога другої команди.

Хто заб'є наступний гол. Необхідно спрогнозувати яка команда заб'є наступний гол. Якщо гола не буде, виграє позиція «Без голів».

Господарі/Гості заб'ють в обох таймах. У цьому парі необхідно вгадати заб'ють чи господарі/гості в обох таймах матчу. Якщо господарі/гості заб'ють тільки в одному таймі або не заб'ють жодного гола, то зіграє позиція «Ні». В іншому випадку зіграє позиція «Так».

Господарі/Гості виграють обидва тайми. У цьому парі необхідно вгадати чи виграють господарі/гості обидва тайми матчу. Якщо господарі/гості виграють тільки в одному таймі або не виграють жодного тайму, то зіграє позиція «Ні». В іншому випадку зіграє позиція «Так».

Господарі/Гості виграють хоча б в одному таймі. У цьому парі необхідно вгадати чи виграють господарі/гості хоча б в одному таймі. Якщо господарі/гості не виграють жодного тайму, то зіграє позиція «Ні». В іншому випадку зіграє позиція «Так».

Перший/Останній гол заб'є. У цьому маркеті необхідно спрогнозувати яка з команд заб'є перший/останній гол у матчі. Якщо голів не буде, то позиція «Ні» виграє.

Перша/Друга команда заб'є гол. У цьому парі необхідно спрогнозувати чи заб'є перша/друга команда гол в матчі. Якщо гола не буде то позиція «Ні» виграє.

Гол буде в обох таймах. У цьому парі необхідно спрогнозувати чи буде забитий гол в кожному з таймів матчу. Якщо гол буде забитий тільки в одному таймі, або голів не буде, то виграє позиція «Ні». В іншому випадку виграє позиція «Так».

Перемога з різницею. У цьому парі необхідно спрогнозувати переможця і його відрив по голам від того, хто програв.

Кожен тайм ТБ (1,5). У цьому парі необхідно спрогнозувати чи буде в кожному таймі 2 голи і більше. В іншому випадку виграє позиція «Ні».

Кожен тайм ТМ (1,5). У цьому парі необхідно спрогнозувати чи буде в кожному таймі 1 гол і менше. В іншому випадку виграє позиція «Ні».

Результат матчу/Тотал голів. У цьому парі необхідно спрогнозувати результат матчу і кількість голів. Ставка «Так» зіграє тільки в тому випадку коли обидва прогнози виявляться вірними. В іншому випадку виграє позиція «Ні».

Подвійний результат/Тотал голів. У цьому парі необхідно спрогнозувати подвійний результат матчу і кількість голів. Ставка «Так» зіграє тільки в тому випадку коли обидва прогнози виявляться вірними. В іншому випадку виграє позиція «Ні».

Найбільш результативний тайм/період/чверть/гейм/сет/іннінг і т.д.

Необхідно вгадати тайм/період/чверть/і т.д. матчу виявиться найбільш результативним, або в яких таймах/періодах/чвертях/і т.д. буде однакова результативність.

Ставка на результат "Рівний" - у всіх періодах/сетах/чвертях і т.д. набрану кількість голів/очок/геймів/т.д.,

Ставка на результат "1" - в першому таймі/періоді/чверті/і т.д., набрану кількість голів/очок/геймів/т.д., Перевищує набрану кількість голів/очок/геймів/т.д., В інших таймах/періодах/чвертях/і т.д.

Ставка на результат "2" - у другому таймі/періоді/чверті/і т.д., набрану кількість голів/очок/геймів/т.д., Перевищує набрану кількість голів/очок/геймів/т.д., В інших таймах/періодах/чвертях/і т.д.

Порівняння результативності учасників спортивної події. Ставки приймаються на конкретних учасників або групу учасників, які беруть участь в змаганні. Для виграшу парі, необхідно вгадати, який з учасників, або яка група учасників покаже кращий результат (покаже кращий час, набере більшу кількість очок, пройде більшу кількість кіл і т.д.).

Події в тимчасових відрізках. Парі на події в тимчасових відрізках входять в межі зазначених хвилин, на підставі офіційних статистичних даних. Наприклад, часовий відрізок з 1-ої по 20-ту хвилину має на увазі проміжок часу з 00:00:01 по 00:20:00. Часовий відрізок з 21-ої хвилини (з 00:20:01 до фактичного закінчення матчу) - це інший часовий відрізок і т.д.

Виграш решти матчу (тайму, періоду і т.д.) (парі лайв). В даному парі пропонується передбачити результат протистояння команд за певний проміжок часу, який починається з моменту розміщення ставки і закінчується із закінченням основного часу матчу (тайму, періоду і т.д.) без урахування поточного рахунку на момент розміщення ставки.

Прохід. У лінії може позначатися як «Прохід», «Вихід» або іншу назву. Парі вважається виграним учасником, якщо учасник передбачив прохід команди в наступний раунд змагань (турніру, кубка і т.п.). Прохід учасника визначається за результатами всіх проведених матчів.

3.1.7 В залежності від особливостей видів спорту змістовність результатів конкретного спортивного заходу може відрізнятись від наведених у пункті 3.1.6, що відображається у програмі тиражів.

В залежності від особливостей видів спорту Оператором також можуть бути запропоновані будь-які інші варіанти прогнозів результатів подій, особливості реєстрації ігрових варіантів по яким доводяться до відома гравців на офіційному сайті Оператора та/або розповсюджувачами.

3.1.8. До ігрових варіантів «ЕКСПРЕС» та «СИСТЕМА» забороняється включати різні прогнози результатів подій, які відносяться до однієї спортивної події, навіть не взаємозалежні безпосередньо. Якщо до ігрових варіантів «ЕКСПРЕС» або «СИСТЕМА» були включені будь-які прогнози результатів подій, які відносяться до однієї спортивної події, то відповідна ставка підлягає анулюванню, навіть якщо Лотерейна система не заблокувала дану ставку при її прийнятті.

В якості виключення, можливе включення до ігрових варіантів «ЕКСПРЕС» та «СИСТЕМА»  опосередковано взаємопов'язані прогнози результатів подій у футболі та футбольній статистиці, за умови, що відповідні прогнози результатів не стикаються (не перемножуються ймовірності даного експресу / системи). Не дозволяється пов'язувати в експресах наступні ланцюжки матчів:

1) Матч - Інтервали матчу - Удари в площину воріт– Гравці

2) Інтервали кутових - матч Кутові,

3) Інтервали Жовті картки - матч Жовті картки.

Тобто, допустимі зв'язки експресів в наступних матчах: Матч - Кутові удари - Жовті картки - Офсайди - Фоли - Аути - Удари від воріт.  Проте, можливі й інші інтерпретації зв'язків в експресах, за умови відсутності перетинів в встановлених ланцюжках матчів (Кутові удари - Гравці - Жовті картки - Фоли - Офсайди - Удари від воріт-Аути) та ін.

Оскільки взаємозалежність випадкових результатів подій не завжди явною та очевидною, Оператор має виключне право на власний розсуд визначати які результати подій є взаємозалежними та не підлягають включенню до ігрових варіантів «ЕКСПРЕС» та «СИСТЕМА».

3.1.9. Оператор реєструє ігрові варіанти на різні види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої програми тиражу Лотереї, зокрема на: Американський футбол, Баскетбол, Бейсбол, Біатлон, Більярд, Снукер, Бокс, Волейбол, Гандбол, Легка атлетика, Теніс, Формула 1, Футбол, Хоккей, Шахи та на інші види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), незалежно від країни та місця їх проведення.

3.1.10. Ігрові варіанти «Наживо». Це вид ігрових варіантів, що реєструються під час реального часу проведення змагання та пропонуються протягом змагання лише на результати подій, які ще не визначені. Ігрові варіанти, отримані з будь-яких причин вже після того, як стали відомі результати для відповідного ігрового варіанту, будуть вважатися недійсними (в цих випадках виплата здійснюється з коефіцієнтом, рівним «1»).

Коефіцієнти ігрових варіантів «Наживо» в Програмі тиражів постійно змінюються, відображаючи розвиток подій у змаганні. Оновлення інформаційних повідомлень і результатів у ході події/змагання носить інформативний характер. Невірно вказаний проміжний результат події не є підставою для відміни ставки.

Для ігрових варіантів «Наживо» результатами, на основі яких розраховуються призи, є результати, що стали відомі безпосередньо після закінчення події/змагання. Всі наступні зміни для розрахунку призів в режимі «Наживо» не приймаються. Оператор самостійно розраховує  «Наживо» на основі своїх особистих статистичних даних про фактичний перебіг гри. Якщо інше не зазначене, то за ігровими варіантами «Наживо» всі ставки на учасників події, що не беруть участі в змаганнях, вважаються недійсними. Для ігрових варіантів, результат яких стає відомим протягом матчу, розрахунок призів, при можливості, проводиться безпосередньо за фактом події, що вже сталась.

Всі ставки в режимі «Наживо» (зокрема ставки на те, хто заб’є наступний гол, отримає жовту картку, тотал «на більше» або виграє певний відрізок матчу тощо), результати по яких були встановлені, вважаються дійсними і розраховуються навіть у випадку, коли турнір або подію було перервано.

Претензії по ставках, що були зроблені на ігровий варіант «Наживо», приймаються протягом 25-ти годин з моменту початку події.

У випадку, коли змагання перервано або не завершено до кінця протягом наступних 25-ти годин, всі ігрові варіанти зареєстровані на цей момент, перерахунку не підлягають. Для ігрових варіантів, результат яких однозначно не визначений, які не відбулися та/або повністю не завершились, виплачуються призи із коефіцієнтом виграшу рівним «1».

3.1.11.  Ігрові варіанти у віртуальних змаганнях. Віртуальні змагання дозволяють гравцям цілодобово реєструвати  ігрові варіанти на віртуальні забіги собак, коней, віртуальний футбол, теніс, авто гонки, мотогонки, велогонки, покер та інші види віртуальних змагань. У віртуальних змаганнях Оператором пропонуються для реєстрації загальні види результатів подій згідно з цими Умовами з врахуванням особливостей, визначених цими умовами для окремих видів віртуальних змагань.

Змагання починаються через визначений Оператором проміжок часу.

Види ігрових варіантів, доступні для здійснення ставок - ставка на переможця, на призове місце, на номери учасників тощо:

У віртуальному тенісі:

- Загальна кількість очок - необхідно вгадати сумарну кількість очок (геймів), набрану обома тенісистами у матчі.

- Точний рахунок - необхідно вгадати точний рахунок, з яким завершиться матч. На кожен варіант рахунку (0-гейм, гейм 15, 30-гейм і т.д.) надані відповідні коефіцієнти.

У віртуальних собачих перегонах:

- 1-е або 2-е місце - необхідно зробити прогноз на собаку, яка добіжить до фінішу 1-ою або 2-ою.

- не 1-е місце - необхідно зробити прогноз на собаку, що не прибіжить до фінішу 1-ою.

- не вихід до двійки лідерів - необхідно зробити прогноз на дві собаки, які фінішують не 1-ою і не 2-ою.

- не вихід до трійки лідерів - необхідно зробити прогноз на трьох собак, які фінішують не 1-ою, не 2-ою і не 3-ою.

- 1-е місце - хтось із пари - необхідно вибрати пару собак і зробити прогноз на те, що одна з них займе 1-е місце.

- Номер переможця - необхідно вгадати, чи буде порядковий номер собаки, яка виграла забіг, більше або менше трьох.

- Номер переможця - парний/непарний – необхідно зробити прогноз під яким номером опиниться собака-переможець - парний (2, 4, 6) або непарний (1, 3, 5).

У віртуальному футболі:

- Кількість голів (тотал) - необхідно вгадати сумарну кількість забитих м'ячів у матчі.

- Точний рахунок матчу - необхідно вгадати точний рахунок, з яким завершиться матч.

- Більше/Менше 2,5 голів - потрібно зробити прогноз на те, що сумарна кількість голів буде більше або менше 2,5.

- Фора - необхідно визначити результат матчу з врахуванням запропонованої фори.

3.1.12.  Правила ігрових варіантів у віртуальному покері. Віртуальний покер дозволяє цілодобово реєструвати ігрові варіанти на результати гри віртуальних гравців за столами для гри в покер.

У віртуальному покері гра проводиться з відкритими картами учасників, при цьому з кожним наступним раундом і відкриттям нової карти ймовірності перемоги гравців та відповідно й коефіцієнти на їх перемогу в грі змінюються. Зміна відбувається випадковим чином. Переможець кожної гри визначається відповідно до загальноприйнятих правил.

Приймаються наступні види ставок:

- Перемога - необхідно зробити прогноз учасника події/команди, які стануть переможцями.

- 1-е або 2-е місце - потрібно спрогнозувати учасника події, який займе 1-е або 2-е місце.

- трійка лідерів  - необхідно визначити учасника події, який займе 1-е, 2-е чи 3-є місце.

3.1.13. Гравець може зареєструвати обрані ним ігрові варіанти, повідомивши  розповсюджувачу необхідну інформацію (в усній або письмовій формі) – обраний ним ігровий варіант та інші параметри події, який вводить її до Лотерейної системи за допомогою клавіатури спеціального обладнання.

3.1.14. Для реєстрації ігрового варіанту  через мережу Інтернет, гравець повинен відвідати відповідну Інтернет сторінку Оператора та/або Інтернет сторінку Лотереї, через які здійснюється розповсюдження Лотереї, обрати ігровий варіант та сплатити участь в Лотереї з використанням власного ігрового рахунку. При цьому всі ігрові білети гравця відображаються в його віртуальному (електронному) рахунку (кабінеті). Відвідати відповідну Інтернет сторінку можливо з комп’ютера або іншого пристрою (обладнання), яке має доступ до мережі Інтернет.

3.1.15. Для реєстрації ігрових варіантів з використанням терміналу самообслуговування, через які здійснюється розповсюдження Лотереї за угодою з розповсюджувачем, гравець повинен відкрити відповідний розділ Лотереї в терміналі самообслуговування, ввести обрані ним ігрові варіанти та інші параметри гри та сплатити участь в Лотереї.

Термінал самообслуговування – електронний прилад, який дозволяє в автономному режимі здійснювати електронні трансакції з прийому платежів за товари та послуги та є засобом реєстрації ігрових варіантів гравця в Лотерейній системі шляхом його передачі до комп’ютерного центру, а також може служити засобом отримання призу шляхом спрямування його на сплату послуг, можливість яких надає такий автомат самообслуговування.

3.1.16. Для реєстрації ігрового варіанту  через мережу мобільного зв’язку реєстрація ігрових варіантів здійснюється шляхом передачі SMS-повідомлення на номери, що визначаються Оператором, з обраним гравцем ігровим варіантом та іншими параметрами гри в тому форматі, який розроблений та вказаний Оператором.

3.1.17. Підтвердженням реєстрації ігрових варіантів гравця є ігровий білет, який за командою електронної системи надсилається гравцю, роздруковується гравцем, розповсюджувачем або автоматом самообслуговування, або іншим чином доводиться до відома гравця (в залежності від засобів розповсюдження). За умов повного (або часткового) збігу ігрового варіанту з результатами розіграшу тиражу, він є підставою для отримання призу(-ів) Лотереї.

Ігровий білет – це зафіксовані на відповідному носії дані (інформація) про назву гри; дату та час реєстрації ігрових варіанту (-ів) в Лотерейній системі; ігровий варіант – номер та назву події, обрані гравцем результати події; загальну вартість ігрового білету гравця; номер білету, що його надала електронна система; та в залежності від засобів розповсюдження може міститися на паперову (макет лотерейного білету на паперовому носії наведений в Додатку №2 до цих Умов) або електронну носії.

Ігровий білет зберігається у гравця, який несе відповідальність за збереження його в непошкодженому стані.

В разі реєстрації ігрових варіантів з застосуванням мобільного зв’язку, гравець отримує зворотне повідомлення про здійснення реєстрації і номер лотерейного білету, який надала електронна система. Мобільний телефон гравця, з якого реєструвався ігровий варіант, разом з цим повідомленням та зазначеними вище даними лотерейного білету складають електронний лотерейний білет.

В разі реєстрації ігрової комбінації через мережу Інтернет (незалежно від засобу доступу до мережі), дані лотерейного білету відображаються на ігровому рахунку гравця. Відповідальність за збереження засобів доступу до ігрового рахунку (логін та пароль) несе гравець. Втрата паролю не є підставою для відміни ігрового варіанту. Погодженням гравця на такий спосіб участі в Лотереї є факт здійснення ним реєстрації ігрових варіантів через Інтернет.

3.1.18. Оператор відмовляє у реєстрації ігрових варіантів від осіб, які:

- не досягли 18-ти років,

-відмовились надати ідентифікуючі документи відповідно до чинного законодавства та цих Умов.

Відповідальність за надання недостовірної інформації та порушення даного пункту несе гравець в розмірі завданих гравцю та(або) Оператору витрат та інших збитків.

В разі порушення цього пункту, Оператор має право відмовити у виплаті призу та поверненні сплачених сум, а також має право анулювати зареєстровані ігрові варіанти. Оператор застосовує вказані заходи у будь-який час після того, як йому стало відомо про належність особи до вказаних у абзаці першому цього пункту категорій осіб.

Оператор має право відмовити гравцю у реєстрації його ігрового варіанту, якщо він у будь-який спосіб порушує дані Умови.

3.1.19. Гравець зобов’язаний реєструвати ігрові варіанти самостійно та від власного імені. Гравці мають право реєструвати ігрові варіанти тільки в якості окремих осіб, які не узгоджують свої дії між собою.

Не дозволяється реєстрація одним гравцем повторних ігрових варіантів на одні результати із тим же самим коефіцієнтом, а також на залежні результати.

Оператор має право визнати вказані ігрові варіанти недійсними навіть після оголошення офіційних результатів подій, якщо у Оператора буде інформація про те, що гравці діяли узгоджено (у змові) або як синдикат, якщо ігрові варіанти були зареєстровані одним гравцем або двома та більше гравцями, які узгоджували свої дії, на один результат події з із тим же самим коефіцієнтом, або на залежні результати події. Для встановлення вказаних фактів Оператор або розповсюджувач має право вимагати від гравців документи про персональні дані (паспорт або інший документ, ідентифікаційний код тощо).

Гравець не має права використовувати автоматичні програми реєстрації ігрових варіантів. В разі виявлення використання таких програм, Оператор має право заблокувати використання гравцем такого ігрового рахунку.

3.1.20. Оператор має право оголосити ігровий варіант недійсними при виникненні таких ситуацій:

- у випадку помилок, недбалих або умисних дій розповсюджувачів при прийомі ставки в Лотереї або дій інших осіб, що призвели до прийняття ставки в Лотерею на подію, яка відсутня в програмі тиражу або без оплати ігрового варіанту;

- у випадку наявності доказів нечесної спортивної боротьби;

- у випадку технічної помилки Оператора або розповсюджувача при введенні інформації про зроблений гравцем вибір ігрових варіантів;

- наявність технічної помилки, що призвела до некоректної реєстрації ігрового варіанту (наприклад, технічні неполадки серверу, програмний збій тощо),

- належність особи до вказаних у абзаці першому пункту 3.1.18 категорій осіб,

- при порушенні гравцем цих Умов проведення Лотереї.

Рішення про оголошення ігрового варіанту недійсним приймається керівником Оператора, наслідком чого є повернення відповідним гравцям внесених ними раніше сплат в Лотерею.

3.1.21. Дата і час, зазначені в лінії Програми тиражу, є датою і часом припинення прийому ставок на подію та не обов'язково збігаються з датою і часом фактичного початку події.

Ігрові варіанти в будь-якому разі повинні бути зареєстровані до фактичного початку події, за винятком ставок, що приймаються на події, які відбуваються в поточний момент («Наживо»).

Фактичний час початку події визначається на підставі офіційних документів та Інтернет-ресурсів, визначених цими Умовами та Оператором. Ігрові варіанти вважаються недійсними та сплачені кошти повертаються гравцеві, якщо з будь-яких причин ігровий варіант зареєстрований після фактичного початку перебігу події.

Дата та час подій, що зазначаються в Програмі тиражу носять  інформаційний характер та можуть бути змінені організатором. Помилково вказані дата або час проведення події не є підставою для анулювання та повернення ставок. Якщо подія відбувається раніше терміну, вказаного в Програмі тиражу, результат вважається дійсним, а виграші (призи) по ігровим варіантам підлягають розрахунку та виплаті, якщо вони зареєстровані до фактичного початку події. Якщо спортивна подія перенесена менш ніж на 25 годин від дати початку події, вказаної в лінії Програми тиражу, всі ставки на дану подію залишаються дійсними. У разі перенесення часу початку спортивної події більш ніж на 25 годин від дати початку, всі ставки підлягають анулюванню та поверненню, а з ігрових варіантів Експрес та Система виключаються (окрім випадків, обумовлених у відповідних розділах по окремим видам спорту). Відлік починається з моменту запланованого початку події, вказаної в лінії Програми тиражу.

Виняток із вищевказаного правила становлять:

- баскетбольні, хокейні, бейсбольні матчі північноамериканських ліг, анулювання та повернення ставок по яких відбувається якщо матч не відбувся і був перенесений більш, ніж на 10 годин від часу, вказаного в лінії;

- тенісні матчі, ставки на яких дійсні до закінчення турніру, в рамках якого вони проходять;

- змагання з легкої атлетики, лижному спорту, гірськолижному спорту, ставки на які дійсні, якщо подію перенесено менш ніж до кінця поточної дати в місці проведення змагання без змін місця проведення змагання.

- легка атлетика, водні види спорту, зимові види спорту (окрім хокею), у яких дійсними вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів після фактичного закінчення події.

3.2. ОПЛАТА СТАВКИ В ЛОТЕРЕЮ

3.2.1. Оплата ставки в Лотерею  є платою за реєстрацію Оператором ігрового варіанту (-ів), обраних гравцем. Сплата ігрового варіанта відбувається у гривні України.

Вартість ставки в Лотерею визначається гравцем самостійно та не може бути більше максимального розміру сплати участі у Лотереї, тиражу визначеного Оператором.

Вартість ставки в Лотерею визначається гравцем самостійно та не може бути більше максимального розміру сплати участі у Лотереї, тиражу визначеного Оператором. Мінімальний розмір ставки в Лотерею (вартість одного ігрового варіанта), в тому числі для ігрових варіантів «Наживо», складає 20 (двадцять) гривень.

В разі реєстрації ігрового варіанту (-ів) з використанням ігрового рахунку гравця через мережу Інтернет,  мінімальний розмір ставки в Лотерею (вартість одного ігрового варіанта), в тому числі для ігрових варіантів “Наживо”, складає 1 (одну) гривню.

3.2.2. Оператор має право відмовити у прийнятті ставки у тому випадку, коли її прийняття може спричинити істотне перевищення призового фонду лотереї, що призведе до недоодержання державним бюджетом України грошових коштів.

При включенні гравцем до ігрового варіанту кілька змагань (ЕКСПРЕС), загальне співвідношення суми призу до внесеної гравцем ставки та сума виграшу на такий ігровий варіант не повинні перевищувати розмір (величину), що визначений (-а) Оператором. При перевищенні загальним співвідношенням суми призу до внесеної гравцем ставки або сумою виграшу зазначених в наказі оператора показників, вони округлюються вниз до розміру (величини), визначеного Оператором.

Максимальний коефіцієнт виграшу для кожного ігрового варіанту Система складає «300». Якщо по ігровому варіанту Система коефіцієнт виграшу перевищує максимальний, то ставка та приз по такому ігровому варіанту зменшуються вниз до максимально можливого коефіцієнту, що дорівнює «300». При цьому, сума призу не повинна перевищувати максимальний приз на один ігровий варіант.

3.2.3. Оплата ставки в Лотерею може здійснюватися готівковими коштами, які сплачуються розповсюджувачу.

Оплата ставки через мережу Інтернет здійснюється із ігрового рахунку гравця.

Поповнення ігрового рахунку гравця здійснюється готівковими коштами, які сплачуються розповсюджувачу. Поповнення ігрового рахунку може здійснюватися за бажанням гравця  з використанням банківських платіжних карток та платіжних систем, що діють відповідно до чинного законодавства, які визначені розповсюджувачем або Оператором та прийнятні для гравця.

Сплата участі в Лотереї за допомогою мобільного зв’язку може здійснюватися з коштів, що знаходяться на рахунку гравця з оплати послуг мобільного зв’язку.

3.2.4. Не дозволяється продаж прийняття ставок у кредит (із розстроченням платежу) або з наступною оплатою (крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками чи за допомогою чекових книжок за наявності авторизації платежу). Оплата ставки через мережу Інтернет здійснюється тільки за наявності підтвердженого залишку внесених коштів на ігровому рахунку гравця.

3.2.5. Здійснення сплати участі у Лотереї є підтвердженням того, що гравцю виповнилось 18 років, він ознайомлений з цими Умовами, правилами гри, які розміщуються у місці розповсюдження Лотереї та згоден їх виконувати.

3.2.6. Гравець не має права відмовитись від зареєстрованого ігрового варіанту (зробленої ставки) після сплати участі в Лотереї. Гравець зобов’язаний перевірити, що параметри його ігрового варіанта відповідають його бажанню, перед здійсненням сплати участі у Лотерею.

3.2.7. У випадку виникнення розбіжностей у визначенні точного часу здійснення ставки між даними гравця та Оператора, точний час  визначається за даними, зафіксованими лотерейною системою Оператора.

3.3. ПРИЗОВИЙ ФОНД

3.3.1.  Загальна сума випуску Лотереї не лімітована.

На виплату призів у Лотереї спрямовується 50% (призовий фонд) сумарної вартості ігрових варіантів (прийнятих ставок), допущених до розіграшу.

Утворена вказаним чином сума грошей визначається як призовий фонд тиражу.

3.3.2. В межах призового фонду Лотереї формується резервний фонд, до якого включаються:

- сума нерозподілених призів;

- відрахування Оператора (згідно п.3.3.5. цих Умов).

Нерозподілені призи – це призи, які не були виграні (розподілені між гравцями) за наслідками розіграшу тиражу.

3.3.3. Суми призів, що залишаються незапитаними з будь-яких причин переможцями Лотереї спрямовуються до залишкового фонду.

Незапитані призи – це призи, за якими гравці не звернулися протягом 30 днів, починаючи з наступного дня після проведення розіграшу тиражу, або які не отримали протягом 30 днів, або протягом 90 днів для призів понад 100 000 гривень, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу.

3.3.4. Резервний фонд та Залишковий фонд Лотереї використовується виключно на:

- покриття різниці між сумою виграшів відповідного тиражу та сумою призового фонду тиражу у випадку недостатності коштів призового фонду для виплати призів;

- виплату призів по визнаним Оператором претензіям гравців;

- проведення додаткових розіграшів в межах Лотереї;

- на покриття витрат Оператора згідно п.3.3.5. цих Умов.

3.3.5. В разі недостатності коштів призового фонду тиражу на виплату призів, Оператор покриває різницю шляхом здійснення виплати призів за рахунок власних коштів. При цьому, внесена Оператором сума коштів підлягає майбутньому відшкодуванню ним за рахунок резервного фонду Лотереї.

3.3.6. У випадку, якщо сума призів, що підлягає виплаті гравцям за результатами проведення тиражу, є меншою за сформований Оператором розмір призового фонду тиражу, різниця відраховується до резервного фонду Лотереї.

3.3.7. При закінченні проведення Лотереї, або в разі її дострокового припинення, залишок коштів призового фонду підлягає обов’язковому гарантованому розігруванню в повному обсязі під час проведення розіграшу останнього тиражу.

Дату проведення  розіграшу залишку коштів призового фонду (останнього тиражу) Оператор визначає самостійно і сповіщає про це в засобах масової інформації та/або на своєму офіційному сайті не пізніше, ніж за тиждень до проведення розіграшу останнього тиражу.

3.4. РОЗІГРАШ ТИРАЖІВ

3.4.1. Розіграш тиражу – це процедура визначення переможців Лотереї відповідно до результатів змагань, що розпочинається одночасно з початком зустрічі першої пари команд або  учасників події, включених до Програми тиражу, та закінчується одночасно з моментом закінчення останнього змагання (наприклад, фінальним свистком головного арбітра (судді) останньої зустрічі команд або спортсменів), що включена до Програми тиражу.

Термін проведення розіграшу тиражу визначається програмою тиражу. Періодичність проведення розіграшів тиражів визначається періодичністю проведення спортивних подій, які включаються Оператором до програм тиражів. Місце проведення розіграшу тиражу визначається місцями проведення зустрічей команд, спортсменів включених до відповідного ігрового варіанту.

3.4.2. Програма тиражу Лотереї - перелік різних видів професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), на які Оператором приймається реєстрація ігрових варіантів, із запропонованим для кожної події ігровими варіантами (видами результатів події в Лотереї) та відповідними коефіцієнтами (співвідношенням суми призу до внесеної гравцем сплати участі в Лотереї).

Інформація у Програмі тиражу надається у вигляді лінії, яка містить числовий код змагання, дату та час початку змагання, назву змагання (може зазначатися скорочено або у вигляді абревіатури), учасники, підсумки події (наприклад П1, Х, П2,1Х, 12, 2Х, Ф1, Ф2, Тот та інші відповідно до пунктів 3.1.6, 3.1.7 цих Умов) та коефіціенти, що встановлені на результат подій. Коефіціенти наводяться біля кожного результату події, на яку приймається ставка. Лінія може містити іншу додаткову інформацію щодо змагання. Види професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), які можуть бути включені Оператором до програми тиражу, не обмежуються.

Коефіцієнт призу – це число, на яке помножується сума ставки гравця під час визначення суми призу.

Програма тиражу постійно оприлюднюється та оновлюється на офіційному сайті Лотереї або розповсюджувача, та обов’язково розміщується у точках розповсюдження Лотереї. Розповсюджувачі надають інформацію щодо Програм тиражів, умов реєстрації ігрових варіантів та про зміни до Програм.

Програма тиражу може змінюватись та оновлюватись Оператором до моменту закінчення реєстрації ігрових варіантів на поточний тираж в залежності від перебігу подій, включених в програму. Умови зареєстрованих ігрових варіантів (зроблених ставок) до внесення змін до Програми тиражу зберігають свою чинність. Реєстрація ігрових варіантів після внесення змін до Програми тиражу здійснюється відповідно до змінених умов.

Дата та час подій, що зазначаються в Програмі тиражу носять  інформаційний характер та можуть бути змінені організатором.  Дата та час подій, зазначені в Програмі, є підставою для визначення граничного строку для реєстрації ігрових варіантів. При визначенні результатів подій до уваги беруться фактичний час початку та завершення спортивної події. Помилково вказані дата або час проведення події не є підставою для анулювання та повернення ставок.

Інформація, що вказується в назві та додаткова інформація до певного виду спорту, має допоміжний характер. Можливі помилки в такій інформації не є підставою для анулювання та повернення ставок.

Оператор не несе відповідальність за точність перекладу з іноземної мови, в тому числі  імен та прізвищ учасників змагань, найменувань команд, назв міст, де будуть відбуватися змагання, тощо.

3.4.3. В Програмі тиражу учасники змагання-господарі (приймаючі учасники) розташовані на 1-му місці (позначаються числом «1»), а учасники змагання-гості (виїзні учасники) розташовані на 2-му місці (позначаються числом «2»). У матчах команд північноамериканських змагань з баскетболу, бейсболу, хокею та американського футболу команда, яка вказана першою в парі, що змагається, вважається командою гостей, а команда, яка вказана другою - командою господарів. Вся інформація, наведена в "шапці", що стосується певного виду спорту, несе допоміжний характер. Можливі помилки в даній інформації не є підставою для повернення ставок. У випадках коли розподіл учасників змагання на господарів та гостей є неприйнятним (теніс, бадмінтон, авто-мото спорту, боксу тощо), в тому числі якщо турнір відбувається в одному місті (або країні під час міжнародних змагань), подія є фіналом якого-небудь змагання та складається із одного змагання (зустрічі), змагання відбувається у нейтральному місці (полі), то нумерація учасників змагання є умовною, а дані про місце зустрічі носять інформаційний характер.

3.4.4. В разі перенесення події на нейтральне поле, всі ігрові варіанти зберігають силу. Факт перенесення матчу визначається остаточним протоколом матчу на офіційному сайті організатора турніру. В разі перенесення події на поле учасника змагання-суперника, коефіцієнти призів за ігровими варіантами вважаються рівними «1». Якщо міжнародна подія перенесена в іншу країну, коефіцієнти виграшів за ігровими варіантами на дану подію та на пов’язані події (наприклад, вихід до наступного раунду) вважаються рівними «1». Якщо для події поняття «господарі» та «гості» є незастосовними, то при зміні місця проведення події всі ігрові варіанти залишаються дійсними. У випадку змагання учасників з одного міста, при будь-якому перенесенні змагання на інше поле, ігрові варіанти залишаються дійсними.

3.4.5. Оператор має право виправляти явні (недвозначні) помилки в Програмі тиражу (навіть після завершення перебігу події), які можуть виникнути під час вводу інформації про коефіцієнти на результат події, варіанти результатів подій (фори, тотали, назви подій, учасників тощо), та оголошувати відповідні ігрові варіанти (зроблені ставки) недійсними. В такому разі виплата призів відбувається із коефіцієнтом, що дорівнює «1».

Оператор завжди оголошує ігрові варіанти (зроблені ставки) недійсними в наступних випадках:

- під час пропуску дрібного розподільника (наприклад, замість 1,85 в лінії відображається 185) або зміщення розряду (наприклад замість 1,85 в лінії відображається 18,5) внаслідок помилки під час вводу,

- відображене в лінії значення тоталу, є меншим ніж поточний результат (наприклад, за рахунку 2:0 в лінії відображений тотал 1,5),

- дзеркальні помилки» - коли коефіцієнти на гравців відображаються в діаметрально протилежному порядку; у такому разі фаворит матчу (у тому числі поточний фаворит події в режимі «Наживо») відображається з коефіцієнтом, що перевищує коефіцієнт аутсайдера цієї події. Приклад: замість 1,2 - 4 відображається 4 - 1,2,

- помилки запису - у випадку якщо усі коефіцієнти вказано вірно, проте команди записані в невірному порядку (окремий випадок "дзеркальної помилки").

Право визначати, чи була допущена в певному конкретному випадку очевидна або технічна помилка, чи ні, належить виключно Оператору.

3.4.6. У випадках, якщо в лінії не вказані специфічні деталі команди, такі як особлива вікова група (наприклад, до 18 років/до 21 року/молодіжні склади), стать (жінки), або статус команди (резерв), що призводить до зазначення іншої команди в лінії замість заявленої, всі ставки на такий матч підлягають поверненню. В інших випадках, таких як вказівки неповної назви, можливих граматичних помилок в лінії - всі ставки залишаються в силі. Якщо в лінії не вказана стать команд, вважається, що стать команд – чоловіча. У випадку матчу за участю жіночих команд, про цей факт обов'язково вказується в лінії, в іншому випадку, ставки на даний матч підлягають поверненню.

3.4.7. Якщо в назві матчу один або декілька учасників вказані в Лінії невірно (за винятком помилок у перекладі, тобто якщо вказана інша команда/гравець заявленого турніру замість необхідної), всі ставки на таку подію визнаються недійсним і по них проводиться виплата призів з коефіцієнтом «1». Оператор має право визначати приналежність подій до даної категорії.

3.4.8.  Визначення результатів змагань для розрахунку призів здійснюється тільки на підставі спортивних факторів відповідно до правил проведення відповідних видів спорту з врахуванням цих Умов.

Розрахунок призів здійснюється після фактичного закінчення події протягом наступних часових проміжків:

- Для ігрових варіантів - відразу після отримання інформації з офіційних джерел, але не пізніше 3-х днів з моменту закінчення спортивної чи іншої події;

- Для ігрових варіантів в режимі «Наживо» - протягом 20-ти хвилин з моменту закінчення матчу, при виникненні форс-мажорних обставин - не пізніше 3-х годин з моменту закінчення спортивної чи іншої події.

3.4.9. Результати змагань встановлюються на підставі офіційних джерел (що використовуються при складанні Програми тиражу) та вносяться до Протоколу результатів тиражу, який затверджується керівництвом Оператора. Результати доводяться до гравців шляхом розміщення на точках розповсюдження та на офіційному Інтернет-сайті Оператора та/або Інтернет сайті Лотереї.

3.4.10. Інформацію про результати змагань Оператор отримує з офіційних джерел, а саме: офіційних сайтів спортивних клубів, федерацій та інших спортивних організацій, інформаційної мережі “Інтернет”, а також  спеціалізованих футбольних та інших спортивних друкованих засобів масової інформації. В будь-якому разі інформація повинна бути взята не менше, ніж з двох офіційних джерел. Джерела отримання інформації Оператором включають (але не обмежуються) наступні:

Американський футбол www.nfl.com

Баскетбол. Міжнародні турніри http://www.fiba.com

Баскетбол. Євроліга УЛЄБ http://www.euroleague.net

Баскетбол. Єврокубок http://eurocupbasketball.com

Баскетбол. Балтійська ліга. Чоловіки http://www.bbl.net

Баскетбол.  Ліга ВТБ http://www.vtb-league.com

Баскетбол. NBA http://www.nba.com

Баскетбол. WNBA http://www.wnba.com

Баскетбол. NCAA http://www.ncaa.com

Баскетбол. Чемпіонат Австралії. NBL http://www.nbl.com.au

Баскетбол. Чемпіонат Австрії http://www.oebl.at

Баскетбол. Чемпіонат Німеччини http://www.basketball-bundesliga.de

Баскетбол. Чемпіонат Греції http://www.esake.gr

Баскетбол. Чемпіонат Ізраїлю http://www.bsl.org.il

Баскетбол. Чемпіонат Іспанії http://www.acb.com

Баскетбол. Чемпионат Італії. Чоловіки http://www.legabasket.it

Баскетбол. Чемпіонат Нової Зеландії http://www.basketball.org.nz

Баскетбол. Чемпіонат Польщі http://www.plk.pl

Баскетбол. Чемпіонат Росії http://www.russiabasket.ru/

Баскетбол. Чемпіонат Турції http://www.tbl.org.tr

Баскетбол. Чемпіонат Філіпін http://www.pba.ph

Баскетбол. Чемпіонат Фінляндії http://koris.fi

Баскетбол. Чемпіонат Франції http://www.lnb.fr

Баскетбол. Чемпіонат Чехії http://www.cbf.cz

Баскетбол. Чемпіонат Південної Кореї. Чоловіки http://www.kbl.or.kr

Баскетбол. Чемпіонат Південної Кореї. Жінки http://www.wkbl.or.kr

Баскетбол. Чемпіонат Японії http://www.bj-league.com

Бейсбол. MLB http://www.mlb.com

Баскетбол. Українська суперліга http://fbu.ua/

Біатлон.  http://www.biathlonworld.com

Снукер.  http://www.worldsnooker.com/

Бокс. www.boxrec.com

Волейбол. Єврокубки http://www.cev.lu

Пляжний волейбол. http://www.fivb.com

Волейбол. Чемпіонат Австрії http://www.volleynet.at

Волейбол. Чемпіонат Болгарії http://www.bgvolleyball.com/results.php?group_id=1

Волейбол. Чемпіонат Німеччини http://www.volleyball-bundesliga.de

Волейбол. Чемпіонат Греції http://www.volleyball.gr

Волейбол. Чемпіонат Іспанії http://www.rfevb.com

Волейбол. Чемпіонат Італії. Чоловіки http://www.legavolley.it

Волейбол. Чемпіонат Італії. Жінки http://www.legavolleyfemminile.it

Волейбол. Чемпіонат Польщі. Чоловіки http://www.pls.pl

Волейбол. Чемпіонат Польщі. Жінки http://www.orlenliga.pl/

Волейбол. Чемпіонат Росії http://www.volley.ru

Волейбол. Чемпіонат Румунії http://www.frvolei.ro

Волейбол. Чемпіонат Сербії http://www.wienerliga.org

Волейбол. Чемпіонат Словаччини http://www.svf.sk

Волейбол. Чемпіонат Словенії http://www.odbojka.si

Волейбол. Чемпіонат Турції http://www.tvf.org.tr/index.php

Волейбол. Федерація волейболу України http://www.fvu.in.ua

Волейбол. Чемпіонат Франції http://lnv.fr

Волейбол. Федерація волейболу Чехії http://www.cvf.cz

Волейбол. Федерація волейболу Південної Кореї http://kovo.co.kr

Волейбол. Чемпіонат Японії http://www.vleague.or.jp

Гандбол. Турніри IHF http://www.ihf.info

Гандбол. Турніри EHF http://www.eurohandball.com

Гандбол. Європейська Ліга Чемпіонів http://championsleague.eurohandball.com

Гандбол. Чемпіонат Австрії http://www.hla.at/

Гандбол. Чемпіонат Угорщини http://handball.hu/

Гандбол. Чемпіонат Німеччини http://www.dkb-handball-bundesliga.de/de/

Гандбол. Чемпіонат Данії http://www.dhf.dk

Гандбол. Чемпіонат Іспанії http://www.asobal.es

Гандбол. Чемпіонат Норвегії http://www.handball.no

Гандбол. Чемпіонат Польщі http://www.zprp.pl

Гандбол. Федерація гандболу Росії http://www.rushandball.ru

Гандбол. Чемпіонат Румунії http://www.frh.ro

Гандбол. Чемпіонат Сербії http://www.rss.org.rs

Гандбол. Асоціація гандболу Словаччини http://www.slovakhandball.sk

Гандбол. Федерація гандболу Франції http://www.ff-handball.org

Гандбол. Федерація гандболу Чехії http://www.chf.cz

Гандбол. Чемпіонат Швеції http://www.svenskhandboll.se/

Легка атлетика http://www.iaaf.org

Теніс. Турнирі серії ATP і Челенджер http://www.atpworldtour.com

Теніс.  Турніри серії WTA http://www.wtatennis.com

Теніс.  Турніри серії ITF http://www.itftennis.com

Футбол. Матчі збірних http://www.fifa.com

Футбол. Ліга Чемпіонів УЄФА, Ліга Европи http://www.uefa.com

Футбол. Ліга Чемпіонів Азії http://www.the-afc.com

Футбол. Чемпіонат Англії https://www.premierleague.com

Футбол. Чемпіонат Австралії http://www.a-league.com.au

Футбол. Чемпіонат Австралії. VPL лига http://www.footballfedvic.com.au

Футбол. Чемпіонат Австрії http://www.bundesliga.at

Футбол. Чемпіонат Аргентини http://www.afa.org.ar

Футбол. Чемпіонат Беларусі http://football.by

Футбол. Чемпіонат Бельгії http://www.sport.be/fr/jupilerproleague/

Футбол. ЧемпіонатБельгії, 2-й дивізіон https://www.voetbalkrant.com/nl/competities/1e-klasse-b/wedstrijden

Футбол. Чемпіонат Болгарії http://www.bfunion.bg/

Футбол. Чемпіонат Бразилії http://www.cbf.com.br/

Футбол. Чемпіонат Німеччини http://www.kicker.de http://www.bundesliga.de

Футбол. Чемпіонат Нідерландів http://www.knvb.nl

Футбол. Чемпіонат Греції http://www.superleaguegreece.net/el

Футбол. Чемпіонат Данії http://www.dbu.dk

Футбол. Чемпіонат Єгипту http://www.efa.com.eg

Футбол. Чемпіонат Ізраїлю http://www.one.co.il

Футбол. Чемпіонат Ізраїлю, 2-й дивізіон http://eng.football.org.il

Футбол. Чемпіонат Індії http://www.the-aiff.com

Футбол. Чемпіонат Ірландії http://www.sseairtricityleague.ie/

Футбол. Чемпіонат Ісландії http://www.ksi.is

Футбол. Чемпіонат Іспанії http://www.laliga.es/       http://www.marca.com

Футбол. Чемпіонат Італії http://www.legaseriea.it

Футбол. Чемпіонат Китаю http://sports.sina.com.cn/csl

Футбол. Чемпіонат Латвії http://www.lff.lv

Футбол. Чемпіонат Литви http://www.futbolas.lt

Футбол. Чемпіонат Мексики http://www.femexfut.org.mx

Футбол. Чемпіонат Польщі http://www.ekstraklasa.org

Футбол. Чемпіонат Португалії http://www.maisfutebol.iol.pt

Футбол. Чемпіонат Росії, Прем’єр - ліга http://www.rfpl.org

Футбол. Чемпіонат Росії, 1-й дивізіон, http://www.onedivision.ru

Футбол. Чемпіонат Росії, Молодіжна першість http://www.rfpl.org/

Футбол. Чемпіонат Північної Ірландії http://nifootballleague.com/

Футбол. Чемпіонат Сингапуру http://www.sleague.com

Футбол. Чемпіонат США (MLS) http://www.mlssoccer.com

Футбол. Чемпіонат України http://www.fpl.ua

Футбол. Чемпіонат Украіни 1 ліга http://pfl.ua/

Футбол. Чемпіонат Уэльсу http://www.welshpremier.com

Футбол. Чемпіонат Фінляндії http://www.veikkausliiga.com

Футбол. Чемпіонат Франції http://www.ligue1.com/

Футбол. Чемпіонат Швейцарії http://www.football.ch

Футбол. Чемпіонат Швеції http://www.svenskfotboll.se

Футбол. Чемпіонат Шотландії http://spfl.co.uk/premiership

Футбол. Чемпіонат Естонії http://www.jalgpall.ee

Футбол. Чемпіонат Південної Кореї (K-League) http://www.kleague.com

Футбол. Чемпіонат Японії http://www.j-league.or.jp

Міні футбол. Чемпіонат Росії http://www.amfr.ru

Хокей. Матчі збірних http://www.iihf.com

Хокей. КХЛ http://www.khl.ru

Хокей. NHL http://www.nhl.com

Хокей. AHL http://www.theahl.com

Хокей. Чемпіонат Австрії http://www.erstebankliga.at

Хокей. Чемпіонат Беларусі http://www.hockey.by

Хокей. Чемпіонат Німеччини http://www.del.org

Хокей. Чемпіонат Данії http://www.ishockey.dk

Хокей. Чемпіонат Італії http://www.hockeyghiaccio.net

Хокей. Чемпіонат Норвегії http://www.hockey.no

Хокей. Чемпіонат Словаччини http://www.hockeyslovakia.sk

Хокей. Чемпіонат Фінляндії http://www.sm-liiga.fi

Хокей. Чемпіонат Франції http://www.hockeyfrance.com

Хокей. Чемпіонат Чехії http://www.hokej.cz

Хокей. Чемпіонат Швейцарії http://www.sehv.ch

Хокей. Чемпіонат Швеції http://www.shl.se

Хокей  з м’ячем. Чемпіонат Росії http://www.rusbandy.ru

Хокей  з м’ячем. Чемпіонат Швеції http://www.svenskbandy.se

Шахи http://www.fide.com

3.4.11. Дійсними (фактичними) вважаються результати, оголошені на підставі офіційних протоколів та інших офіційних джерел інформації безпосередньо після завершення події. Підставою для визначення результатів події є джерело інформації, визначене Оператором Лотереї.

Оператор вживає всі можливі заходи, щоб отримати інформацію з офіційних джерел (в ході події або після її закінчення). Якщо з якихось причин ця інформація недоступна або є очевидні помилки в інформації, що містяться в офіційних джерелах, розрахунок ставки може бути зроблений на підставі інших відкритих альтернативних джерел. У виняткових випадках Оператор залишає за собою право використовувати відеоперегляд для встановлення істинного результату. Оператор не несе відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації офіційними джерелами інформації.

3.4.12. При зміні формату спортивного змагання (матчу, тайму тощо) виплата призів здійснюється тільки за ігровими варіантами на події, що фактично відбулися такі, як П1, П2, нічия, 1Х, Х2, 12 тощо. За іншими ігровими варіантами здійснюється виплата призів з коефіцієнтом виграшу «1». У такому разі Оператор повідомляє гравців про прийом ставок на подію зі зміненим Форматом за допомогою розміщення відповідної інформації на сайті Лотереї та в пунктах розповсюдження. Наприклад: в 4-х і 5-х матчах Кубку Девіса Формат 5-ти сетового матчу може бути змінений на 3-х сетовий Формат.

3.4.13. Якщо це не суперечить спеціальним правилам щодо окремих видів спорту, результатом матчу визнається результат, оголошений в день проведення матчу. Будь-які можливі зміни в протоколі змагання, обумовлені переглядом результатів події керівними органами та дисциплінарними покараннями команд, до уваги не беруться, а в силі залишаються початкові результати розрахунку ставок.

У випадку порушення спортивних принципів та організації «договірного» матчу, Оператор має право призупинити виплату призів по даній події або анулювати ставки на цей матч. Аналогічно для довгострокових ігрових варіантів: всі зміни в розстановці учасників, що відбулися пізніше, ніж через 25 годин після офіційного завершення спортивної події, до уваги не приймаються.

3.4.14. Претензії учасників Лотереї щодо визначення результатів події приймаються до розгляду протягом 3 днів з моменту завершення події та вирішуються з використанням документальних підтверджень організації, що проводить змагання. У спірних ситуаціях, які не мають прецеденту, остаточне рішення приймається Оператором Лотереї.

3.4.15 Проблеми зв'язку або інші технічні несправності, що виникли в комунікаціях клієнта, не є причиною для відміни ставки, якщо вона зареєстрована на сервері Базабет.

3.4.16 У разі скасування або зміни результату матчу (протест, допінг тощо), для розрахунку і оплати  зараховується первинний (фактичний) результат.

3.4.17 Оператор залишає за собою право анулювати ставку, як виграшну, так і програну,  у випадку коли є підстави припускати, що ставка була зроблена після того, як став відомий результат події, або після того, як обраний гравець/команда отримала суттєву перевагу (наприклад, перевага в рахунку, заміна або вилучення гравця і т.д.). З ігрових варіантів Експрес та Система подія виключається.

3.5. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ВИПЛАТА ПРИЗІВ

3.5.1. Переможцями у Лотереї визнаються ті гравці, що вгадали результати випадкових подій у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних), що включені до оприлюдненої Програми тиражу Лотереї.

Ігровий варіант вважається виграшним, якщо передбачені в ньому результати випадкових подій у різних видах змагань, включених до Програми тиражу, збігаються із фактичними результатами змагань. Повний (або частковий) збіг ігрового варіанту з результатами розіграшу тиражу надає гравцеві право на отримання призу(-ів)  Лотереї, передбаченого за такий збіг відповідно до встановленого Оператором в Програмі тиражу коефіцієнту.

3.5.2. Якщо подія відбувається раніше терміну, вказаного в Програмі тиражу, результат вважається дійсним, а призи по ігровим варіантам підлягають розрахунку та виплаті, якщо вони зареєстровані до фактичного початку події.

3.5.3. Якщо результат спортивної події, що завершилася, було скасовано або переглянуто організаторами змагань, і опубліковано в офіційних документах, незалежно від причин та заявлених пізніше в даних Правилах Лотереї термінів, то таке скасування до уваги не приймається, а виплата виграшу здійснюється за наслідками спортивної події, що відбулася. Якщо в протоколах офіційних сайтів виявлені розбіжності, які спричинили спірні питання, в таких випадках пріоритетними є відео архіви. Якщо спортивна подія призупинена і не завершена впродовж 25 годин від часу її початку, ставки на даний матч підлягають анулюванню, а з ігрових варіантів Експрес та Система виключаються. Результати, які однозначно визначені на момент зупинки матчу (наприклад, результат першого тайму, перший забитий гол та час, коли він був забитий тощо), приймаються для розрахунку ігрових варіантів (винятки становлять деякі умови укладення парі певних спортивних змагань. Детальніше в розділі Правила: Види спорту).

3.5.4. Якщо результат завершеної події в наслідок, якої-небудь з причин (дискваліфікація команди або гравців, суддівство, умови проведення тощо), анульований чи змінений, розрахунок ставок провадиться на підставі первинного (фактичного) результату.

3.5.5. Якщо переможцем змагання оголошений більш ніж один учасник або команда, виграш за ставками на цих учасників діляться на кількість переможців, але не можуть бути меншими, ніж 1 (один). Наприклад, якщо в одного учасника коефіцієнт на перемогу в турнірі дорівнює 1.6, а в іншого – 3.4, і вони обидва оголошені переможцями, то коефіцієнт виграшу по ставках на перемогу першого складе 1.3, а на перемогу другого - 2.2, що розраховується наступним чином:

- коефіцієнт на перемогу першого учасника: 1.3 = 1 + (1.6 – 1) / 2

- коефіцієнт на перемогу другого учасника: 2.2 = 1 + (3.4 – 1) / 2.

3.5.6. Призи виплачуються кожному гравцеві, який має право на їх отримання згідно цих Умов. Розмір призу визначається шляхом множення суми ставки в Лотерею на відповідний коефіцієнт з урахуванням її умов.

Приз гравця на окремий ігровий варіант дорівнює добутку суми ставки в Лотерею на зареєстрований у ігровому білеті гравця коефіцієнт. При цьому, сума сплати участі в Лотереї додатково до суми призу гравцю не сплачується.

3.5.7. Приз на ігровий варіант зі ставкою «ЕКСПРЕС» дорівнює добутку суми ставки в Лотерею (на відповідний ігровий варіант) на добуток зареєстрованого у ігровому білеті коефіцієнтів усіх подій. Програш по результату однієї події означає програш усього ігрового варіанту.

3.5.8. Сума призу на ігровий варіант із ставкою «СИСТЕМА» дорівнює сумі призів по ігрових варіантах експресів, що входять в систему. Виграшними вважаються ігрові варіанти, в яких відсутні події з не вгаданими результатами.

Сума призу на ігровий варіант із ставкою «СИСТЕМА» дорівнює сумі призів по ігрових варіантах експресів, що входять в систему. Виграшними вважаються ігрові варіанти, в яких відсутні події з не вгаданими результатами.

Приклад:

Система 2/3, сума ставки 300 у.о., де:

2 – кількість подій в одному варіанті (експресі);

3 – загальна кількість варіантів (експресів) в системі.

Сума ставки ділиться на кількість ігрових варіантів, тобто 300/3 = 100 у.о., де 100 у.о. – сума ставки на одну подію (експрес) в системі.

Комбінація системи 2/3 виглядає так:

1*2 = Коеф.1 * Коеф.2 * 100 у.о. = сума 1 варіанту;

1*3 = Коеф.1 * Коеф.2 * 100 у.о. = сума 2 варіанту;

2*3 = Коеф.2 * Коеф.3 * 100 у.о. = сума 3 варіанту.

Сума всіх виграних подій складає загальний виграш системи.

Якщо в ігровому варіанті програє хоча б одна подія, то цей варіант не буде враховуватись при розрахунку системи, а отже виграш буде менший. Наприклад, якщо в системі 2/3 подія в 1-у варіанті (експресі) програє, то загальним виграшом буде сума 2 та 3 варіантів.

3.5.9. Мінімальний приз на один ігровий варіант гарантується в розмірі ставки в Лотерею. Максимальний розмір призу на одну сплату участі в Лотереї (ігровий варіант) не може перевищувати 500 000 грн. Сумарний розмір призів, що може одержати гравець від участі в Лотереї, не обмежується.

3.5.10. Гравець може звернутися за отриманням призу протягом 30 днів, починаючи з наступного дня після проведення розіграшу тиражу. Після закінчення вказаного строку вимоги гравців щодо отримання призу не приймаються, а виграшні ігрові білети вважаються недійсними. Граничний строк виплати призів Лотереї понад 100 000 (сто тисяч) грн. не може перевищувати 90 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу. Для менших призів цей строк не може перевищувати 30 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу.

В разі закінчення проведення Лотереї,  гравець може звернутися за отриманням призу протягом 10 днів починаючи з наступного дня після проведення розіграшу останнього тиражу. Граничний строк виплати призів Лотереї в разі закінчення її проведення не може перевищувати 10 днів, починаючи з дня звернення гравця за отриманням призу, та спливає у день закінчення строку дії Ліцензії.

3.5.11. Виплата призів здійснюється розповсюджувачами на підставі та у відповідності до укладених з ними Угод та Оператором.

Виплата призу розповсюджувачем здійснюється в сумі, що не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлюється законом.

3.5.12. Виплата призів здійснюється на підставі ігрових білетів. Ігрові білети перевіряються представниками розповсюджувача, який виплачує виграш, з врахуванням положень пункту 3.1.17. Під час виплати призів на ігровий рахунок гравця, лотерейні білети перевіряються в автоматичному режимі Лотерейною системою.

При сплаті призу лотерейний білет на паперовому носії передається гравцем розповсюджувачу або представнику Оператора в обмін на приз.

Ігрові білети перевіряються за допомогою комп’ютерного обладнання шляхом вводу даних, що містяться в ігровому білеті, за допомогою клавіатури.

3.5.13. Під час виплати призу представники розповсюджувача та (або) Оператора мають право вимагати від гравця пред’явлення паспорта, що містить належним чином вклеєну фотокартку гравця.

3.5.14. Оператор проводить експертизу ігрових білетів, що пред’являються до оплати, якщо такі ігрові білети викликають у Оператора (розповсюджувача) сумніви в їх оригінальності. Сутність експертизи чека ігрового білету гравця полягає у підтвердженні або спростуванні його виграшності шляхом звірки номеру виграшного ігрового білету з номером білету що зберігається в Лотерейній системі, перевірки додержання гравцем граничних строків пред'явлення виграшних ігрових білетів тощо.

Порядок прийняття виграшного білета від гравця для проведення експертизи визначається Оператором. Гравець при передачі ігрового білету на експертизу отримує квитанцію, яка підтверджує його право на пред'явлений до експертизи ігровий білет.

3.5.15. Призи сплачуються виключно в національній валюті. Призи можуть сплачуватися як в готівковій, так і в безготівковій формах за запитом гравця. Під час виплати призу Оператор або розповсюджувач (в залежності від того хто проводить виплату призу) діє в якості податкового агента платника податку з податку з доходів фізичних осіб та утримує вказаний податок за рахунок призу в порядку та за ставками, визначеними чинним законодавством України.

Виплата призів в залежності від засобів розповсюдження може відбуватися наступними способами:

1) готівковими коштами,

2) шляхом спрямування суми призу на поповнення рахунку мобільного телефону або ігрового рахунку, з якого ігровий варіант було сплачено,

3) шляхом зарахування на власні рахунки, які вкаже гравець,

4) за допомогою автоматів самообслуговування,

5) іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.

За бажанням гравця та за наявності технічної можливості виплата призів за ігровими варіантами, які зареєстровані в Лотерейній системі через мережу Інтернет  можуть перераховуватись (виплачуватись) на банківський рахунок гравця або на рахунок гравця в електронній платіжній системі, що діє відповідно до чинного законодавства. Перерахування виграшу на банківський рахунок або на рахунок в електронній платіжній системі – власника виграшного ігрового білету здійснюється за рахунок останнього, тобто за рахунок суми виграшу (призу).

В разі існування декількох варіантів виплати призу в залежності від засобу розповсюдження Лотереї, вибір конкретного варіанту виплати призу належить гравцю.

3.5.16. У випадку, якщо переможець хоче підтвердити джерело отриманих ним доходів, на його добровільний запит видається довідка за встановленою Оператором формою.

3.5.17 Компанія оголошує дійсні результати на підставі офіційних протоколів та інших джерел інформації після завершення події (офіційні сайти ліг, сайти команд, відео архіви тощо).

При виникненні спірних ситуацій, при розбіжності результатів, розміщених різними джерелами, при їх очевидних помилках, остаточне рішення про визначення результатів для розрахунку ставок Базабет приймає самостійно.

 1. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ТА КОНТРОЛЮ

4.1. Організація системи безпеки передбачає інтегровану технологію безпеки в  усіх компонентах електронної системи реального часу, включаючи:

 • безпеку ігрових білетів;
 • безпеку лотерейного обладнання (в т.ч. терміналів самообслуговування, що використовують протокол SSL (стандарт RFC), який підтримує надійність передачі даних за рахунок підтримки корегуючи кодів та безпечних хеш-функцій, та використовується в платіжних системах);
 • безпеку мережі комунікацій;
 • безпеку комп’ютерного центру;
 • безпеку втручання персоналу;
 • безпеку базових апаратно-програмних систем;
 • безпеку програмних компонентів.

Електронна система має багаторівневий електронний та фізичний захист, а також подвійне дублювання, системи автономного та аварійного живлення. Кожен розповсюджувач має власний номер та пароль, який дає змогу входити до електронної системи.

Захист електронної системи прийняття ставок забезпечується модулями безпеки, які є невід’ємною частиною комунікаційного, аплікаційного серверів, сервера баз даних та передбачають спеціальне програмне та апаратне забезпечення. Інформація про всі прийняті ставки у Лотереї, виплати виграшів, тощо зберігається на оптичних носіях, що не стираються. Зберігання та облік носіїв організовується Оператором.

4.2. Захист зчитувальних пристроїв досягається особливістю алгоритму формування коду, нанесеного на ігровий білет.

4.3. Ігровий білет має унікальний код захисту, який надається електронною системою і зберігається в ній та який логічно пов’язує інформацію на ігровому білеті. Перевірка ігрових білетів здійснюється центральним комп’ютером електронної системи. Інформація про отримані призи фіксується ним же, що виключає можливість їх повторного отримання.

4.4. Захист лотерейної інформації електронної системи забезпечується від несанкціонованого доступу та використання наступним чином:

- захист від вторгнення засобами зовнішнього сітьового доступу реалізується стандартними технологіями сітьової фільтрації;

- захист електронної системи від несанкціонованого вторгнення обслуговуючого персоналу досягається суворо регламентованим розподіленням прав доступу апаратно-програмними засобами.

4.5. Оператор забезпечує Державне казначейство України засобами контролю, які передбачають можливість зняття інформації в режимі реального часу про сплату участі в Лотереї, відповідно оформивши взаємовідносини в порядку, встановленому чинним законодавством. Контроль здійснюється у відповідності з вимогами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.

4.6. Оператор забезпечує можливість здійснення Міністерством фінансів України контролю за провадженням технічних засобів з прийняття сплати участі у Лотереї в електронному вигляді і доступу до технічних засобів обробки інформації та прийняття сплати участі у Лотереї.

 1. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

5.1. Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» є членом Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото та впроваджує заходи щодо імплементації Європейських стандартів відповідальної гри Європейської Асоціації Лотерей  та Семи принципів відповідальної гри Всесвітньої лотерейної асоціації.

5.2. Під час проведення Лотереї, з метою дотримання європейських стандартів відповідального відношення до лотерейних ігор,  Оператором запроваджуються наступні заходи попередження та профілактики виникнення ігрової залежності:

1) гравцю надається можливість встановити тимчасові часові та(або) грошові  самообмеження для майбутнього розігрування ігрових білетів;

2) електронна система прийняття ставок забезпечує надання гравцю можливість «відпочити» (cool off period) після певного нетривалого періоду гри;

3)  електронна система прийняття ставок має забезпечувати гравцям перевірку дійсного часу (reality check), проведеного за грою у Лотерею, шляхом надання періодичної інформації про дійсний час за грою, витрачені суми, виграні призи тощо;

4) електронна система прийняття ставок забезпечує автоматичне зупинення подальшої гри під час виграшу значної суми призу;

5) залишок грошових коштів на рахунку гравця демонструється гравцю на постійній основі протягом всього часу перебування в режимі гри в Лотерею;

6) перевірка та встановлення особи гравця та його віку проводяться регулярно під час гри та виплати призів з метою виключення можливості залучення до гри у Лотерею неповнолітніх осіб.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА ТА ГРАВЦІВ. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ ГРАВЦІВ

6.1. Оператор зобов'язується:

6.1.1. Забезпечувати розповсюдження Лотереї при суворому дотриманні принципу добровільності.

6.1.2. Надавати своєчасну інформацію гравцям стосовно дати і часу проведення тиражів та терміну реєстрації ігрових варіантів на кожній точці розповсюдження Лотереї.

6.1.3. Надавати інформацію про результати тиражів на кожній точці розповсюдження Лотереї.

6.1.4. Своєчасно виплачувати призи.

6.1.5. Надавати відповіді на претензії гравців у строки, передбачені Законом України “Про звернення громадян”.

6.1.6. Забезпечувати дотримання ліцензійних умов, Умов проведення Лотереї та чинного законодавства про проведення Лотерей.

6.1.7. Проводити навчання працівників Оператора та розповсюджувачів Лотереї щодо дотримання положень законодавства про Лотереї, цих Умов та контролювати додержання ними вказаних нормативних актів при виконанні своїх обов’язків.

6.1.8. Опубліковувати зміни та доповнення до цих Умов в засобах масової інформації в порядку та обсязі, визначеному законодавством.

6.1.9. Своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з переможцями у Лотерею та державним бюджетом України, надавати встановлену чинним законодавством звітність.

6.1.10. Не розголошувати отриману від гравців інформацію без згоди гравців.

6.2. Гравець зобов’язується:

6.2.1. Своєчасно, у строки, визначені на розповсюдження Лотереї реєструвати ігрові варіанти.

6.2.2. Внести сплату участі в Лотереї Оператору до початку відповідного розіграшу тиражу.

6.2.3. Не відмовлятись від зареєстрованого та сплаченого ігрового варіанту (сплати участі в Лотереї).

6.2.4. Зберігати ігровий білет непошкодженим для пред’явлення його Оператору з метою одержання призу (у випадку виграшності ігрового варіанту гравця).

6.2.5. Ознайомлюватись з Умовами випуску та проведення Лотереї та змінами до них.

6.2.6. Виконувати всі встановлені даними Умовами вимоги, необхідні для участі у грі та одержання призів.

6.2.7. Повідомляти Оператору всю необхідну інформацію та надавати підтверджуючі документи для проведення фінансового моніторингу, сплати податків, в обсягах та у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Оператора.

6.3. Гравець має право:

6.3.1. Здійснювати необмежену кількість ставок та отримувати призи згідно з цими Умовами.

6.3.2. Одержувати повну та достовірну інформацію про порядок та Умови проведення Лотереї в обсязі.

6.3.3. Звертатися з обґрунтованими претензіями на дії посадових осіб Оператора та розповсюджувачів до адміністрації Оператора.

6.3.4. Оскаржувати  рішення, прийняті працівниками Оператора, щодо виплати (або невиплати) призів за пред’явленими до оплати ігровими білетами до центрального офісу Оператора або до суду.

6.3.5. Вимагати пред’явлення посвідчень розповсюджувачами Лотерей.

6.3.6. На належний рівень культури обслуговування в процесі участі у грі.

6.3.7. Звертатись за роз’ясненнями Умов випуску та проведення Лотереї та розглядом спірних питань до будь-яких філій, представництв чи головного офісу Оператора.

6.4. Оператор має право:

6.4.1. Відмовити гравцю в отриманні призу, якщо, внаслідок недбалого зберігання гравцем друкованого ігрового білету, електронна система не зможе ідентифікувати інформацію, що міститься на ньому, а його номер неможливо прочитати.

6.4.2. Вимагати від гравців надання необхідних за законодавством документів для отримання виграшів.

6.4.3. Приймати сплати участі у Лотереї як через власні точки, так і укладати угоди на прийняття сплати участі у Лотереї з фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності.

6.4.4. Визнати ігрові варіанти недійсними у випадках, передбачених цими Умовами.

6.5. Претензії гравців розглядаються Оператором у порядку та у строки, визначені Законом України „Про звернення громадян” та іншими актами законодавства, що є чинними на момент розгляду претензії.

6.6. Претензії гравців, щодо виграшу на зареєстровані ігрові варіанти повинні бути подані не пізніше, ніж протягом 3 днів з моменту, коли відбулася остання за часом подія, включена до ігрового варіанту гравця.

В разі позитивного вирішення претензії гравців, відповідальність Оператора обмежується сумою ставки гравця або його можливого призу.

6.7. Остаточні рішення за результатами розгляду претензій гравців приймаються Оператором. Рішення Оператора можуть бути оскаржені гравцями до суду.

6.8. Оператор не приймає претензій гравців стосовно:

- правильності транслітерації українською мовою назв іноземних команд та/або прізвищ спортсменів;

- правильності інформації, опублікованої в офіційних джерелах;

- інших обставин, вказаних в цих Умовах.

6.9. Компанія не несе жодної відповідальності за помилки введення, передачі чи розрахунку ставок. Зокрема, Базабет залишає за собою право виправляти очевидні помилки, які виникли  при введенні інформації за коефіцієнтами ставок і/або при розрахунку сум по ставках (наприклад, помилки у коефіцієнтах, невірно вказаних командах, невірно вказаних подіях), або оголошувати відповідні ставки недійсними навіть після завершення події. У випадку виправлення очевидних помилок відбувається повернення ставки. Серед найчастіших видів технічних помилок наступні:

6.9.1. Помилки введення коефіцієнтів — якщо коефіцієнт (або параметр фори/тоталу тощо) відображається без розділового знаку (крапки/коми) або з будь-яким додатковим числом.

Приклад: замість коефіцієнта 1,7 відображається 17, замість коефіцієнта 2 відображається 23, замість коефіцієнта 3 відображається 30 тощо.

6.9.2. «Дзеркальні» помилки — коли коефіцієнти на гравців відображаються в діаметрально протилежному порядку. В такому випадку фаворит матчу (в тому числі поточний фаворит live-події) відображається з коефіцієнтом, що перевищує коефіцієнт аутсайдера даної події.

Приклад: Баскетбол. «Валенсія» — «Мурсія». Переможець матчу. Замість 1,2  і 4 відображається 4 і 1,2.

6.9.3. Помилки запису — якщо всі коефіцієнти вказані вірно, однак команди записані в невірному порядку (зазвичай актуально для подій, що проходять на нейтральному полі).

Тобто для попереднього прикладу: запис «Баскетбол. "Мурсія" - "Валенсія". Переможець матчу. 1,2 і 4» замість «Баскетбол. "Валенсія" - "Мурсія". Переможець матчу. 1,2 і 4».

Явними індикаторами очевидних помилок є: дуже висока різниця в коефіцієнтах Базабет і інших компаній, коефіцієнти, які практично неможливо давати в поточній ситуації матчу.

6.10. Право визначати, чи було допущено в цьому випадку очевидну або технічну помилку, належить виключно Базабет. Ставки, зроблені після початку події, окрім ставок в режимі live, у всіх випадках є недійсними і підлягають поверненню, а в «експресах» і «системах» розраховуються з коефіцієнтом 1. Будь-яка ставка (в тому числі в режимі live), зроблена на подію, результат якої вже відомий до моменту ставки, вважається недійсною - за нею буде зроблене повернення.

6.11. Базабет залишає за собою право проводити скасування ставок, зроблених на свідомо невірні коефіцієнти. Про зміни, що відбулися в балансі, клієнт буде проінформований негайно.

6.12. Компанія залишає за собою право скасовувати ставки навіть після завершення події, якщо ці ставки виграні користувачем внаслідок технічного збою або очевидної помилки.

6.13. Якщо з технічних причин ставки клієнта не були забезпечені необхідною кількістю коштів на рахунку, такі ставки вважаються недійсними.

6.14. В разі помилкового зарахування коштів на рахунок клієнта останній зобов'язаний негайно повідомити Базабет про зроблену помилку. Якщо внаслідок помилки у клієнта утворився негативний баланс, Базабет має право анулювати нерозраховані ставки, незважаючи на те, що вони були зроблені до того, як сталася помилка.

6.15. Компанія залишає за собою право притягувати користувача до відповідальності за будь-яку завдану їй шкоду, якщо користувач навмисно скористався технічною або адміністративною помилкою при поповненні рахунку та/або отриманні грошей на рахунок.

6.16. Спірні питання, претензії щодо результатів подій приймаються до розгляду Базабет протягом п'яти днів з моменту закінчення спортивної події.

6.17. Базабет має право не приймати ставки у громадян без пояснення причин і залишає за собою право закривати або тимчасово блокувати рахунки окремих клієнтів без попереднього повідомлення.

6.18. Мінімальний та максимальний розмір ставок на спортивні події визначається Базабет і підлягає змінам без письмового повідомлення. Крім того, Базабет залишає за собою право вводити особливі обмеження рахунків окремих клієнтів.

6.19. Базабет не рекомендує двом або декільком учасникам розміщувати ставки з однієї ІР-адреси (з одного комп’ютера чи однієї локальної мережі), щоб уникнути підозр у змові (шахрайстві). У таких випадках необхідно узгодити можливість гри з Базабет з поясненням причин. Базабет має право заблокувати рахунок такого клієнта і попросити його вислати документи, що засвідчують особу.

6.20. Виграші за ставками виплачуються лише у межах, встановлених максимальними лімітами компанії. Якщо клієнт зробив ставку, виграш за якою перевищує максимально припустимий, компанія не повинна виплачувати суму, яка перевищує максимальний ліміт виграшу.

6.21. У випадку можливого втручання в результат матчу і формування коефіцієнтів на матч (в тому числі в разі підозр про договірні матчі) Базабет залишає за собою право заморозити виплати по цій події або відмінити ставки на цей матч, а також передати інформацію у відповідні органи для подальшого розслідування і запобігання подібним інцидентам.

6.22. Базабет залишає за собою право припиняти виплати за ставками і робити повернення за ставками на подію, якщо є вагомі підстави вважати цей матч договірним. Такі підстави можуть базуватися на розмірі, кількісті і характері ставок, зроблених одним або всіма можливими методами. Також до уваги береться рішення керівних органів відповідних федерацій та регулюючих органів. У таких випадках Базабет залишає за собою право передати інформацію про відповідну сторону в керуючі органи для подальшого розслідування і запобігання подібним інцидентам.

6.23 Компанія BAZABET  залишає за собою право анулювати повністю або частково ставки клієнтів, призупинити виплату за ставками, а також закрити рахунок клієнта в разі порушення клієнтом офіційних правил компанії BAZABET, зокрема, в наступних випадках:

- реєстрація рахунку особою, яка не досягла повноліття;

- підробка документів необхідних для верифікації;

- розбіжність даних в наданих документах з даними в особистому кабінеті;

- повторна реєстрація одного і того ж клієнта;

- якщо документ, наданий для верифікації, є у вільному доступі в мережі Інтернет.

6.24 Якщо депозити на рахунок були зроблені з будь-якої іншою метою крім ставок на спортивні події, компанія Базабет (зокрема, в разі підозр у шахрайському обороті грошей) залишає за собою право скасувати будь-який депозит, анулювати ставки і стягнути з Клієнта всі витрати, понесені в результаті дій, пов’язаних з його депозитом та діяльністю.

6.25 Компанія Базабет залишає за собою право здійснювати виведення коштів, використовуючи пріоритетний для себе спосіб оплати виграшу гравцям (в тому числі на кредитну/дебетову картку гравця або на банківський рахунок гравця.

6.26 Брати участь в акціях, що проводить компанія, а також брати участь в бонусних програмах и бути учасником програми лояльності Базабет. В акціях можуть брати участь усі зареєстровані клієнти. Один і той самий білет не може одночасно брати участь в декількох акціях.

 1. ПРАВИЛА ВЕРИФІКАЦІЇ ТА ВИВЕДЕННЯ КОШТІВ

7.1 Попередня верифікація:

Обов`язкові поля для заповнення в кабінеті особистого рахунку: стать, ім’я, прізвище, дата народження, адреса (прописка), електронна пошта, мобільний телефон. Профіль заповнюється російською або українською мовою.

Документи: закордонний або цивільний паспорт (в т.ч. ID картка разом з Витягом із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, Довідкою про реєстрацію місця проживання особи або будь-яким іншим документом, що підтверджує вашу адресу проживання).

Формат: На документі повинно бути чітко видно ім'я, прізвище, фотографію, дату народження, номер документа, ким виданий та прописку. Приймаються тільки кольорові фотографії документів або кольорові скан-копії (Ксерокопії документів не допускаються). Документ повинен  бути повністю розгорнутим, а на фотографії має бути видно краї сторінок. Допустимі мови документів - російська, англійська, українська.

7.2 Додаткова верифікація

Запросити документи для додаткової верифікації компанія може у будь-який момент. Компанія має право запросити фото, на якому відображене обличчя гравця та документа, що підтверджує особу. Інформація на документі повинна бути чітка та читабельна.

Також Базабет має право запросити виписку по банківській картці, що підтверджує транзакцію депозиту на ігровий рахунок.

В окремих випадках компанія має право запросити відео конференцію в режимі реального часу для ідентифікації особистості гравця.

7.3 Правила верифікації

Всі поля ігрового рахунку повинні бути заповнені українською або російською мовою. Електронна пошта, з якої були відправлені документи для верифікації, повинна відповідати електронній пошті, вказаній при реєстрації.

У разі виявлення розбіжностей між фактичними даними та даними, які були надані гравцем, компанія Базабет залишає за собою право заблокувати аккаунт та відмовити у виплаті коштів.

При підозрі на шахрайство (мультиаккаунтінг, використання будь-якого ПЗ для автоматизації ставок, гра на арбітражних ситуаціях, використання ігрового рахунку не для здійснення ставок на спортивні події, що пропонуються компанією, зловживання програмами лояльності і т. д.) Базабет має право призупинити операції і/або виплату коштів на ігровому рахунку на час проведення перевірки ігрової діяльності аж до її закінчення. Процес перевірки гри може займати до 30 днів. На період перевірки ризик-відділом аккаунт буде заблоковано.

При відмові (ухиленні) Клієнта від проходження процедури верифікації та/або підтвердження фактів шахрайства, Базабет має право прийняти рішення про анулювання всіх ставок, зроблених Клієнтом, і повернення Клієнту всіх коштів, перерахованих ним на ігровий рахунок.

7.4  Якщо у служби безпеки Оператора виникнуть сумніви з приводу особистості учасника парі або з приводу достовірності наданих відомостей (адреси, кредитної або дебетової картки, інших даних), то вони мають право вимагати від учасника парі будь-які документи, на вибір компанії, що підтверджують його особу та інші передані клієнтом дані, а також скасувати будь-які платежі, поки не будуть перевірені всі відомості.

Верифікація документів може тривати до 24 годин з моменту отримання документів. Якщо буде доведено, що отримані відомості не є достовірними, то компанія має право на невизначений термін скасувати всі прогнози і призупинити всі грошові розрахунки. Початком відліку часу періоду 24 годин для верифікації є момент останнього отримання документів.

7.5  Процедура верифікації

 1. При реєстрації заповніть всі необхідні поля у відповідності з даними своїх документів (уважно прочитайте правила компанії, пункт «Правила верифікації та виведення коштів»).
 2. Надішліть документи на пошту security@bazabet.com.ua з поміткою "Верифікація». Допустимі документи:

1) паспорт громадянина (розворот 1, 2, 3-й сторінок, розворот сторінок з актуальними фото в 25 і 45 років, розворот з актуальною відміткою про реєстрацію за місцем проживання);

2) паспорт нового формату (ID-карта і виписка про реєстрацію за місцем проживання);

3) закордонний паспорт (розворот першої сторінки з фото і реєстрація за місцем проживання);

4) водійське посвідчення і реєстрація за місцем проживання.

3. Вимоги до документів:

1) На документі повинно бути чітко видно ім'я, прізвище, фотографію, дату народження, номер документа, ким виданий і відмітку про реєстрацію за місцем проживання. Приймаються тільки кольорові фотографії документів або кольорові скан-копії (ксерокопії документів не допускаються). Документ повинен бути повністю розгорнутим, а на фотографії повинно бути видно краї сторінок. Допустимі мови документів: російська, англійська, українська;

2) Якщо ви допустили помилку, менеджер по верифікації може виправити дані облікового запису відповідно до документами;

3) Чекайте відповіді про успішне проходження верифікації в термін до 24 годин з моменту відправки документів (найчастіше відповідь приходить набагато швидше);

4) З моменту верифікації вам доступний виведення коштів;

5) Нагадуємо, що в деяких випадках компанія може зажадати додаткову верифікацію з метою протидії шахрайству.

7.6 Правила виведення коштів

Кошти можуть бути отримані з рахунку гравця при дотриманні наступних умов:

- розіграно мінімум 70% від кожного депозиту;

- будь-які попередні платежі на рахунку гравця підтверджено Оператором та пройшли банківський кліринг;

- особа має право бути гравцем в Лотерею та не підозрюється в шахрайських діях з грошовими коштами;

- рахунок повністю відповідає правилам реєстрації;

- гравець підтвердив, що він є власником ігрового рахунку та рахунку платіжної системи;

- кошти зараховуються миттєво, але процес виводу коштів в деяких випадках може зайняти до 24 годин.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Ці Умови набирають чинності з дати їх опублікування.

8.2. Запланований  кошторис  доходів і  витрат на проведення  Лотереї викладений в додатку №1 до цих Умов.

ДОДАТКИ:

№1 - Кошторис доходів та витрат на проведення державної грошової тиражної лотереї тото «БАЗАБЕТ».

№2 - Макет ігрового білету.

№3 - Особливості реєстрації ігрових варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання.

№4 - Правила реєстрації та використання ігрового рахунку гравця в мережі Інтернет.

 

Генеральний директор                                                                  Бочковський А.С

 

 

Додаток №1

до Умов випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото «БАЗАБЕТ», затверджені наказом

№ 01 від 03 січня 2017 р.

 

Кошторис

доходів та витрат на проведення державної грошової тиражної лотереї тото

«БАЗАБЕТ»

(млн.грн.)

Рік          Дохiд    Витрати

Призовий фонд              Відрахування до державного бюджету            Фонд винагороди оператора та комісійна винагорода розповсюджувачів

млн.грн             %            млн.грн.             %            млн.грн.             %            млн. грн.

2017      46,00     50%       23,00     9,00%    4,14       41,00% 18,86

 

2018      60,00     50%       30,00     12,00% 7,20       38,00% 22,80

 

2019      60,00     50%       30,00     13,00% 7,80       37,00% 22,20

 

2020      60,00     50%       30,00     14,00% 8,40       36,00% 21,60

 

2021      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2022      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2023      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2024      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2025      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2026      60,00     50%       30,00     15,00% 9,00       35,00% 21,00

 

2027/1 міс          5,00       50%       2,50       15,00% 0,75       35,00% 1,75

 

Генеральний директор                                                                Бочковський А.С.

 

Додаток №2

до Умов випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото «БАЗАБЕТ», затверджені наказом

№ 01 від 03 січня 2017 р.

Макет ігрового білету

державної грошової тиражної лотереї тото

«БАЗАБЕТ»

 

 

Додаток №3

до Умов випуску та проведення

державної грошової тиражної лотереї тото

«БАЗАБЕТ», затверджені наказом

№ 01 від 03 січня 2017 р.

 

Особливості реєстрації ігрових варіантів лотереї в залежності від виду спортивного змагання

Цей Додаток до Умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї тото «БАЗАБЕТ» (далі в тексті - Умови) визначає особливості прогнозів результатів подій, на які реєструються ігрові варіанти Оператором, а також особливості реєстрації ігрових варіантів та визначення їх виграшності в залежності від специфіки окремих видів професійних та/або аматорських змагань.

Цей Додаток доповнює Умови в частині випуску та проведення Лотереї по відповідному виду змагання та підлягає застосуванню та тлумаченню у зв’язку із Умовами. У випадку наявності суперечностей між Умовами та цим Додатком, переважну силу має цей Додаток, як такий, що встановлює специфічні правила регулювання.

Американський футбол

Овертайм враховується при розрахунку всіх варіантів, за винятком варіантів «Перша половина/матч», «Різниця в очках» і «Результат четвертої чверті».

Якщо матч був перерваний і не дограний протягом 24 годин, всі ставки підлягають поверненню, крім ставок, результат яких був однозначно визначений до моменту зупинки матчу.

У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 24 години всі ставки підлягають поверненню.

Пропонуються наступні варіанти для ставок на американський футбол:

Переможець

Пропонується визначити результат матчу. Ставки приймаються з урахуванням овертайму.

Тотал

Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця. Ставки приймаються з урахуванням овертайму.

Фора

Якщо фора має тільки дві опції (тільки «Перемога 1» або «Перемога 2», без опції «Нічия»), в разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

Перша половина/матч

Щоб виграти ставку, необхідно вгадати результат першої половини і матчу. Овертайм не враховується.

Ставки на чверть

Ставки пропонуються на переможця, переможця з форою або загальну кількість очок відповідної чверті матчу. Яка з команд лідирує в матчі після відповідної чверті, до уваги не береться. Овертайм не враховується.

Перший/останній автор тачдауну

Щоб виграти ставку, потрібно вгадати, відповідно, автора першого або останнього тачдауну в матчі. Щоб ставки вважалися дійсними, гравець повинен зіграти більше однієї секунди в матчі, інакше ставки анулюються.

Ставки на першу половину

Щоб виграти ставку, потрібно вгадати переможця першої половини матчу. Ставки анулюються, якщо матч був перерваний до закінчення другої чверті.

Перша/наступна результативна дія

Щоб виграти ставку, потрібно вгадати, якою буде перша/наступна результативна дія: тачдаун, гол в ворота або сейфті. Якщо матч був перерваний або завершений до здійснення тачдауну, голу в ворота або сейфті, то ставки будуть анульовані.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

Автоспорт

Дані правила стосуються MotoGP, German DTM, WTTC, Superbike, Supersport, Trial і ін.

Місця гонщиків, а також розподіл очок команд визначаються за офіційним підсумковим протоколом, який публікується відразу після закінчення гонки. Наступні після гонки дискваліфікації гонщиків і зміни в протоколі в розрахунок не приймаються.

Переможець для всіх ставок на кваліфікацію визначається за офіційним часом кваліфікації, яке оголошує відповідна регулююча федерація зазначеного турніру.

Пілоти, які вийшли на розігрівочне коло, автоматично класифікуються як такі, що стартували в гонці.

Приймаються наступні види ставок на автомотоспорт:

Переможець гонки

Переможцем вважається гонщик, який зайняв перше місце в підсумковому протоколі гонки. Якщо вказаний гонщик не приймав участь у гонці, по ставках, зроблених на нього на дану позицію, проводиться повернення.

Топ-3

Необхідно визначити, хто з гонщиків увійде в топ-3 за підсумками гонки. Якщо вказаний гонщик не приймав участь в гонці, по ставках, зроблених на нього на дану позицію, проводиться повернення.

Переможець чемпіонату

Якщо вказаний гонщик не приймав участі ні в одній гонці даного чемпіонату, по ставках, зроблених на нього на дану позицію, проводиться повернення.

Топ-3 чемпіонат

Необхідно визначити, хто з гонщиків увійде в топ-3 за підсумками даного чемпіонату. Якщо вказаний гонщик не приймав участі ні в одній гонці даного чемпіонату, по ставках, зроблених на нього на дану позицію, проводиться повернення.

Переможець Кубка конструкторів

Необхідно визначити, яка з команд виграє в зазначеному сезоні Кубок конструкторів. Якщо будь-яка із зазначених команд дискваліфікована або припинила участь в чемпіонаті з яких-небудь причин, всі ставки на дану команду залишаються в силі, проте, якщо відмова від участі/дискваліфікація відбулися до початку сезону, по всіх ставках на дану команду по даній позиції відбувається повернення.

Хто вище

У запропонованих парах необхідно назвати гонщика, який виступить краще. При цьому найкращим вважається гонщик, який зайняв в підсумковому протоколі більш високе місце. Якщо обидва гонщики зійшли з дистанції, то кращим вважається той, хто проїхав більшу кількість кіл. Якщо обидва гонщики зійшли на одному колі, проводиться повернення ставок. Якщо один з гонщиків зійшов з дистанції, найкращим вважається гонщик, який закінчив гонку. Якщо гонщик проїхав більшу кількість кіл, але був дискваліфікований під час гонки, то найкращим вважається будь-який інший спортсмен, який не був дискваліфікований (навіть якщо проїхав менше одного кола в гонці). Якщо обидва гонщики були дискваліфіковані під час гонки, відбувається повернення ставки.

Хто з команд набере більше очок

Необхідно визначити, яка команда набере більше залікових очок. Якщо обидві команди не набрали жодного залікового очка, то кращою вважається команда, у якої сума місць, зайнята гонщиками, менше, ніж в іншої. Якщо хоча б один із гонщиків даної команди брав участь в гонці, всі ставки на дану позицію залишаються в силі. В іншому випадку за ставками на дану позицію відбувається повернення.

Зійде /не зійде

Необхідно визначити, зійде або не зійде конкретний гонщик з дистанції. При цьому гонщик, який зійшов з дистанції за кілька кіл до фінішу, але класифікований за підсумками гонки з відставанням в певну кількість кіл від лідера згідно з офіційним протоколом, вважається таким, що закінчив гонку повністю. Якщо вказаний гонщик не приймав участь в гонці, по ставках, зроблених на нього на дану позицію, відбувається повернення. Місця гонщиків визначаються за офіційним підсумковим протоколом, який публікується відразу після закінчення гонки. Дискваліфікації гонщиків і зміни в протоколі, що відбулися після гонки, не приймаються в розрахунок.

Найшвидше коло в гонці

Якщо вказаний гонщик не приймав участь у гонці, по ставках, зроблених на нього по даній позиції, відбувається повернення.

Хто з гонщиків набере більше очок в останніх гонках сезону

Якщо хоча б один з гонщиків не брав участі ні в одній із гонок в сезоні, за ставками на дану позицію відбувається повернення.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

Австралійський футбол

Овертайм враховується при розрахунку всіх варіантів, за винятком варіантів «Перша половина/матч», «Різниця в очках» і «Результат четвертої чверті».

Якщо матч був перерваний і не дограний протягом 24 годин, всі ставки підлягають поверненню, крім ставок, результат яких був однозначно визначений до моменту зупинки матчу.

У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 24 години всі ставки підлягають поверненню.

Пропонуються наступні варіанти для ставок на австралійський футбол:

Переможець

Необхідно визначити переможця матчу. Ставки приймаються з урахуванням овертайму.

Тотал

Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця. Ставки приймаються з урахуванням овертайму.

Фора

Якщо фора має тільки дві опції (тільки «Перемога 1» або «Перемога 2», без опції «Нічия»), в разі рівного рахунку з урахуванням фори, відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

Перша половина/матч

Щоб виграти ставку, необхідно вгадати результат першої половини і матчу. Овертайм НЕ враховується.

Ставки на чверть

Ставки пропонуються на переможця, переможця з форою або загальну кількість очок відповідної чверті матчу. Яка з команд лідирує в матчі після відповідної чверті, до уваги не береться. Овертайм НЕ враховується.

Ставки на першу половину

Щоб виграти ставку, потрібно вгадати переможця першої половини матчу. Ставки анулюються, якщо матч був перерваний до закінчення другої чверті.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

Бейсбол

Якщо в один день зіграні два матчі за участю одних і тих же команд, а було запропоновано для гри тільки один, то результат зараховується по першій грі.

Якщо матч скасований або перенесений за будь-якої причини більше ніж на 24 години, то всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу, рівний цифрі «1».

Якщо матч перерваний або припинений більше ніж на 24 години, то всі ставки на цей матч також отримують коефіцієнт виграшу, рівний цифрі «1». Якщо він буде завершений протягом 24 годин, всі ставки на нього залишаються в силі.

Якщо інше не обумовлено, розрахунок по всіх ставках проводиться на підставі офіційних результатів, включаючи всі додаткові інінги. Якщо в матчі можливий результат «Нічия», то в разі нічиєї ставки на перемогу підлягають поверненню (якщо в лінії не вказано коефіцієнт на нічию).

Всі ставки вважаються дійсними, якщо зіграно принаймні п'ять повних інінгів або 4,5 інінга, якщо господарі поля виграють в даний момент. Переможцем стає та команда, у якої більше пробіжок на момент останнього повного інінга (крім випадків, коли гра припинена в першій половині інінга і лідирує команда господарів; в подібних випадках переможцем стає команда господарів). Якщо матч перерваний раніше, ніж зазначено в даному пункті, по всіх ставках, крім тих, результат яких однозначно визначено до моменту зупинки матчу, відбувається повернення. Якщо інше не обумовлено, то це правило застосовується для всіх видів ставок.

Виключення:

Ставки live

Матч повинен бути зіграний повністю для розрахунку ставок. Якщо матч перерваний, всі ставки на дану гру, за винятком ставок, результат яких однозначно визначено до моменту зупинки матчу, вважаються недійсними.

Більше/менше, більше/менше пробіжок+ударів+помилок, фора

Ставки розраховуються виходячи з офіційного рахунку після 9 інінгів (8,5 інінга, якщо веде команда господарів). Якщо для завершення гри будуть потрібні додаткові інінги, ставки розраховуються виходячи з підсумкового офіційного рахунку. Якщо гра буде завершена раніше, всі ставки будуть анульовані.

Гра «господарі - гості»

У грі беруть участь матчі одного ігрового дня і тільки матчі, зазначені в поточній лінії. Якщо хоча б в одному з матчів не зіграно 8,5-9 інінгів, за ставками по даній позиції відбувається повернення. Розрахунок ставки визначається як сума ранів, набраних господарями, проти суми ранів, набраних гостями (в разі нічиєї за ставками відбувається повернення).

Пропонуються наступні позиції для ставок на бейсбол:

Переможець

Необхідно визначити результат матчу. Ставки приймаються з урахуванням додаткових інінгів.

Більше/менше

Якщо в результаті матчу сумарна кількість набраних ранів рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця. Ставки приймаються з урахуванням додаткових інінгів.

Фора

Якщо фора має тільки дві опції (тільки фора 1 або фора 2, без опції «Нічия»), в разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення. Ставки розраховуються виходячи з офіційного рахунку після 9 інінгів (8,5 інінга, якщо веде команда господарів ). Якщо для завершення гри будуть потрібні додаткові інінги, ставки будуть розраховуватися виходячи з підсумкового офіційного рахунку. Якщо гра буде завершена раніше, всі ставки будуть анульовані.

Виключення: якщо гра завершується через великий відрив однієї з команд, всі ставки на дану позицію залишаються в силі. В разі рівного рахунку з урахуванням фори, відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку) .

Більше/менше ранів для визначеної команди

Необхідно визначити, чи буде число набраних даною командою ранів більше або менше визначеного параметру. Якщо в результаті матчу сумарна кількість набраних ранів рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Ставки розраховуються виходячи з офіційного рахунку після 9 інінгів (8,5 інінга, якщо веде команда господарів). Якщо для завершення гри будуть потрібні додаткові інінги, ставки будуть розраховуватися виходячи з підсумкового офіційного рахунку. Якщо гра буде завершена раніше, всі ставки будуть анульовані.

Більше/менше пробіжок, ударів, помилок

Необхідно визначити, чи буде в матчі сума пробіжок, ударів і помилок, зроблених учасниками обох команд, більше або менше визначеного параметру. Якщо в результаті матчу сумарна кількість пробіжок + ударів + помилок рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Розрахунок відбувається на підставі офіційних протоколів регулюючих органів і федерацій відповідних турнірів. Ставки розраховуються виходячи з офіційного рахунку після 9 інінгів (8,5 інінга, якщо веде команда господарів). Якщо для завершення гри будуть потрібні додаткові інінги, ставки будуть розраховуватися виходячи з підсумкового офіційного рахунку. Якщо гра буде завершена раніше, всі ставки будуть анульовані.

Чи буде сума пробіжок, ударів, помилок парною або непарною

Необхідно визначити, чи буде в матчі сума пробіжок, ударів і помилок, зроблених учасниками обох команд, парною або непарною. Розрахунок відбувається на підставі офіційних протоколів регулюючих органів і федерацій відповідних турнірів. Ставки розраховуються виходячи з офіційного рахунку після 9 інінгів (8,5 інінга, якщо веде команда господарів). Якщо для завершення гри будуть потрібні додаткові інінги, ставки будуть розраховуватися виходячи з підсумкового офіційного рахунку. Якщо гра буде завершена раніше, всі ставки будуть анульовані. Якщо результатом є нуль, ставки розраховуються як парні.

Тотал парний/непарний

Ставки розраховуються виходячи з офіційного рахунку після 9 інінгів (8,5 інінга, якщо веде команда господарів). Якщо для завершення гри будуть потрібні додаткові інінги, ставки будуть розраховуватися виходячи з підсумкового офіційного рахунку. Якщо гра буде завершена раніше, всі ставки будуть анульовані. Якщо результатом є 0:0, всі ставки на дану позицію розраховуються як парні.

Яка команда першою зробить ран

Якщо результатом є 0:0, всі ставки на цей варіант підлягають поверненню.

Яка команда останньою зробить ран

Якщо результатом є 0:0, всі ставки на цей варіант підлягають поверненню.

Яка команда зробить наступний ран

Якщо наступної пробіжки в матчі не було (в тому числі в разі, якщо матч був перерваний), ставки на цей варіант підлягають поверненню. Якщо матч був перерваний після того, як відбулася наступна пробіжка, всі ставки на цей варіант залишаються в силі.

Перший інінг більше/менше 0,5

Для розрахунку ставки перший інінг в матчі повинен бути зіграний повністю.

Результат першого інінгу

Для розрахунку ставки перший інінг в матчі повинен бути зіграний повністю.

Тип першого хоум-рану в матчі

Необхідно визначити тип першого хоум-рану в матчі: чи буде це соло (один ран), два рани, три рани або Гренд-слем (чотири рани), або ж взагалі в матчі не буде хоум-ранів. Ставки розраховуються виходячи з офіційного рахунку після 9 інінгів (8,5 інінгу, якщо веде команда господарів).

Якщо для завершення гри будуть потрібні додаткові інінги, ставки будуть розраховуватися виходячи з підсумкового офіційного рахунку. Якщо гра буде завершена раніше, всі ставки будуть анульовані.

Коли буде здійснено більше пробіжок

Необхідно визначити, в якому періоді матчу буде здійснено більше пробіжок: в перших 4,5 інінгах (включаючи топ 5 інінгах), або в других 5 інінгах (після топа 5 інінгу (від боттом 5 інінгу включно до кінця гри)), або ж буде нічия. У разі екстра інінгів результат після топа 5 інінгу включає результат додаткових інінгів.

Команда, яка здійснила першу пробіжку, виграє матч

Можливі наступні результати: «Так» - ставка на даний результат є виграшною, якщо команда, яка здійснила першу пробіжку, виграє матч, «Ні» - ставка на даний результат є виграшною, якщо команда, яка здійснила першу пробіжку, програє матч. Якщо матч завершується внічию, по всіх ставках на цей варіант відбувається повернення. Якщо матч припиняється до завершення офіційного часу гри, офіційним буде вважатися результат після п'яти зіграних інінгів (або 4,5 інінгу, якщо попереду господарі). Переможцем визнається та команда, у якої більше пробіжок на момент останнього повного інінгу (крім випадків, коли гра припинена в першій половині інінгу і лідирує команда господарів; в подібних випадках переможцем стає команда господарів).

Результат першої подачі топа наступного інінгу: болл або будь-який інший результат

Необхідно визначити, чи буде результатом першої подачі болл або страйк, ран, хоум-ран, помилка і т.д. (які маються на увазі в результаті «Будь-який інший результат»).

Яка команда першою зробить три пробіжки

Ставки розраховуються виходячи з офіційного рахунку після 9 інінгів (8,5 інінгу, якщо веде команда господарів). Якщо для завершення гри будуть потрібні додаткові інінги, ставки будуть розраховуватися виходячи з підсумкового офіційного рахунку. Якщо гра буде завершена раніше, всі ставки будуть анульовані. Виняток: якщо до моменту зупинки матчу одна з команд зробила три пробіжки.

Гра «господарі - гості»

У грі беруть участь матчі одного ігрового дня. Якщо хоча б в одному з матчів не зіграно 8,5-9 інінгів за ставками, то відбувається повернення. Розрахунок ставки визначається як сума ранів, набраних господарями, проти суми ранів, набраних гостями (в разі нічиєї відбувається повернення при ставці на перемогу).

Чемпіони дивізіону

Якщо ігровий сезон скорочений з яких-небудь причин, всі ставки будуть розраховуватися на основі того, яку команду назве чемпіоном дивізіону відповідний керівний орган.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

Баскетбол

Ставки на переможця матчу, в яких є опція «Нічия», пропонуються тільки на основний час, без урахування овертаймів.

За винятком випадків, передбачених у пункті 16.1.1 цих Правил, якщо матч перерваний до кінця регламентованого часу і не відновлений протягом 24 годин, по всіх ставках на даний матч, результат яких однозначно не визначено на момент зупинки гри, відбувається повернення.

Якщо матч перерваний менш ніж за п'ять хвилин до кінця, всі ставки на даний матч залишаються в силі. Якщо матч перерваний більш ніж за п'ять хвилин до кінця регламентованого часу і не відновлений протягом 24 годин, по всіх ставках на даний матч, результат яких однозначно не визначено на момент зупинки гри, відбувається повернення. Всі ставки, результат яких відомий на момент зупинки матчу, залишаються в силі. У разі ставок live, якщо матч перерваний, розрахунок відбувається тільки за ставками, результат яких визначений на даний момент, за всіма іншими ставками відбувається повернення.

У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 24 години всі ставки на даний матч підлягають поверненню, в іншому випадку ставки залишаються в силі.

Підсумки за ставками на другу половину і четверту чверть підводяться без урахування овертайму.

Якщо в результаті матчу сумарна кількість набраних очок рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Аналогічно для тоталів чверті/половини матчу, індивідуальних тоталів команд і гравців (в тому числі ставки на більше/менше підбирань, передач фолів, блок-шотів, перехоплень, зроблених командою або гравцем), а також для ставок на фору матчу/половин/чвертей, порівняння статистики гравців і інші позиції, де опції точного значення фори/тоталу НЕ передбачені.

У разі ставок на статистику гравців (більше/менше підбирань, передач, фолів, блок-шотів, перехоплень), якщо зазначений гравець не прийняв участь в матчі, відбувається повернення. У разі порівняння статистики гравців (який гравець набере більше підборів/передач/фолів/блок-шотів/перехоплень), якщо один із зазначених у цьому варіанті учасник не брав участь в матчі, за ставками на цей варіант відбувається повернення.

Ставки на тотал гравців/порівняння статистики гравців приймаються з урахуванням овертаймів, якщо не вказано інше.

При грі «господарі - гості» враховуються тільки матчі, зазначені в лінії даного дня. При перенесенні або скасуванні одного або декількох матчів, зазначених в лінії, ставки на гру «господарі - гості» підлягають поверненню.

Якщо за регламентом турніру за нічийного рахунку гра не переходить в овертайм, то ставки на переможця розраховуються з коефіцієнтом «1» (якщо варіант «нічия" не був запропонований), а всі інші ставки (фори, тотали і т.д.) розраховуються по фактичному рахунку гри.

Якщо за регламентом турніру можливий овертайм для визначення переможця парі при не нічийному рахунку (наприклад в кубкових двоматчових поєдинках), то всі ставки розраховуються з урахуванням основного часу гри.

Для ставок на баскетбол пропонуються наступні варіанти:

Переможець

Необхідно визначити результат матчу. Якщо у варіанті присутні опції «Команда 1», «Команда 2» і «Нічия», ставки приймаються на основний час матчу без урахування овертайму (овертаймів), в іншому випадку - з урахуванням овертаймів.

Тотал

Якщо в результаті матчу сумарна кількість набраних очок рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця.

Фора

В разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку). Аналогічно для порівняння статистики гравців (очок/фолів/блок-шотів і інших параметрів).

Чи буде в матчі овертайм

В разі якщо матч перерваний в овертаймі, ставки на дану позицію залишаються в силі.

Індивідуальний тотал для зазначеної команди

Необхідно визначити, чи буде число набраних даною командою очок більше або менше зазначеного параметру. Якщо сумарна кількість набраних очок рівна тоталу ставки, відбувається повернення.

У якій половині буде набрано більше очок

Овертайм при підрахунку очок другої половини матчу не враховується. Згідно з регламентом весь основний час матчу має бути зіграно повністю.

В якій чверті буде набрано більше очок

Для розрахунку ставки повинні бути повністю зіграні всі чотири чверті матчу. При розрахунку ставки овертайм НЕ враховується.

З якою різницею буде здобута перемога в матчі

Якщо матч припинений і не дограний протягом 24 годин, за ставками на цей варіант відбувається повернення.

Тотал парний/непарний

Необхідно визначити, чи буде тотал матчу/відповідного періоду (половини матчу, чверті або всього матчу) парним або непарним.

Більше/менше підбирань (передач/блоків) у зазначеної команди. Необхідно визначити, чи буде число підбирань (передач/блоків), зроблених гравцями відповідної команди, більше або менше зазначеного параметру. Відмова від участі в матчі/дискваліфікація/травма окремих гравців не впливають на розрахунок ставок цього варіанту. Якщо інше не вказано, ставки на дану позицію приймаються з урахуванням овертаймів.

Більше/менше підбирань (передач/блоків/перехоплень/очок/блок-шотів) для даного гравця

Необхідно визначити число підбирань (передач/блоків/перехоплень/очок/блок-шотів), зроблених відповідним гравцем. Скорочена назва команди вказується поруч з гравцем тільки в інформативних цілях. Будь-які неточності або помилки в зазначенні скороченої назви команди не впливають на розрахунок ставок, ставки залишаються в силі. Якщо зазначений гравець не прийняв участь в матчі, відбувається повернення. Якщо інше не вказано, ставки на дану позицію приймаються з урахуванням овертаймів.

Яка команда набере більше підборів (передач/блоків)

Якщо матч однієї з команд перенесений/перерваний і не дограний протягом 24 годин (ставки на лінію) або 24 години (ставки на Live), за даними ставками відбувається повернення. Порівняння ведеться тільки по матчам, зазначеним в лінії даного туру. Ставки на дану позицію приймаються з урахуванням овертаймів.

Хто з гравців зробить більше підборів (передач/блоків/перехоплень/очок/блок-шотів)

Якщо матч за участю одного із зазначених у цьому варіанті гравців перенесений/перерваний і не дограний протягом 24 годин (ставки на лінію) або 24 годин (ставки на Live) за даними ставками відбувається повернення. Порівняння ведеться тільки по матчам, зазначеним в лінії даного туру. Якщо один із зазначених у цій позиції учасників не брав участь в матчі, за ставками на цей варіант відбувається повернення. Якщо гравці набрали однакову кількість підбирань (передач/блоків/перехоплень/очок/блок-шотів), по всіх ставках на цей варіант відбувається повернення. Ставки на цей варіант приймаються з урахуванням овертаймів, якщо не вказано інше.

Хто першим набере 10 очок в матчі (у зазначеній чверті/у зазначеній половині матчу)

Пропонується визначити, яка з команд першою набере 10 (20) очок в зазначеному інтервалі матчу (в матчі/чверті/половині матчу). Для чвертей матчу овертайм не враховується. Якщо в зазначеному інтервалі матчу не було набрано вказане число очок, по всіх ставках на цей варіант відбувається повернення.

Переможець групи (конференції/дивізіону)

Для розрахунку ставок по цьому варіанту повинні бути зіграні всі матчі групи (конференції/дивізіону). В іншому випадку за ставками на дану позицію відбувається повернення. Виняток становлять ставки на команду, яка при будь-якому можливому результаті не зіграних матчів (в тому числі оптимальному для даної команди під кінець) не має навіть теоретичних шансів на перемогу в групі - такі ставки вважаються програними кліентом.

Переможець серії плей-офф (Best-of-3/Best-of-5/Best-of-7)

Якщо не зіграно число матчів, необхідне для перемоги в серії згідно з регламентом, по всіх ставках на цей варіант відбувається повернення.

Переможець турніру

Якщо переможцем турніру визнана більш ніж одна команда, коефіцієнт ставки на дану команду ділиться на кількість переможців.

Перше вилучення в матчі

Враховуються тільки видалення в результаті п'яти або шести (в залежності від регламенту відповідного чемпіонату) фолів, набраних одним гравцем в матчі. Видалення в результаті технічних і неспортивних фолів НЕ враховуються.

Прохід в наступний раунд

Ставка розраховується по результату, що визначився безпосередньо після останнього матчу даної серії плей-офф зазначеного раунду, незалежно від подальших судових/дисциплінарних рішень. Якщо будь-яка із зазначених команд через будь-які причини (в тому числі дискваліфікації, відмови від участі і т. д.) не змогла взяти участь у зазначеному раунді, супернику такої команди зараховується перемога в серії і прохід. Всі ставки залишаються в силі.

Яка з команд набере перші очки в матчі (чверті/половині)

Необхідно визначити, яка з команд набере першою очки в зазначеному інтервалі матчу.

Яка з команд набере останні очки в матчі (чверті/половині)

Необхідно визначити, яка з команд набере останні очки в зазначеному інтервалі матчу. Якщо матч (зазначена чверть/половина) перерваний і не дограний протягом 24 годин, за такими ставками відбувається повернення.

Чи будуть перші очки в матчі забиті за допомогою трьохочкового кидка, двохочкового кидка або штрафного кидка. Враховуються тільки кидки, офіційно зараховані рефері.

Результати по ставках на другу половину и четверту чверть розраховуються без врахування овертайму.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

Бокс

Дата: Якщо поєдинок перенесено і буде проводиться не пізніше 24 годин після початку запланованої дати проведення, то всі раніше зроблені ставки дійсні на знову організований поєдинок. Якщо протягом 24 годин після запланованої дати проведення поєдинок не відбувся, тоді всі зроблені ставки вважаються недійсними і підлягають поверненню (розраховуються з коефіцієнтом «1»). Якщо боксерський поєдинок перерваний або припинений більше ніж на 24 години, всі ставки на цей поєдинок отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1»; якщо ж він буде дограний протягом 24 годин, всі ставки на нього залишаються в силі.

Результат, оголошений по завершенню поєдинку, є остаточним. Це стосується повторного перерахунку очок, занесених суддями в протоколи. Якщо результатом поєдинку оголошується "технічна нічия", виграшним результатом ставки вважається нічия.

Поєдинок вважається таким, що розпочався після першого гонга. При ставці на перемогу одного з учасників поняття «перемога» має на увазі перемогу за очками, перемогу нокаутом (KO), перемогу технічним нокаутом (TKO), дискваліфікацію (DQ) суперника або його відмову.

Поняття «дострокова перемога» має на увазі нокаут, технічний нокаут, дискваліфікацію суперника або його відмова (KO, TKO, DQ).

Поняття «перемога за очками» означає перемогу, здобуту за рішенням суддів після закінчення всіх раундів боя.

Якщо запланована кількість раундів змінилася, то всі ставки на результат бою залишаються дійсними, а ставки на кількість раундів підлягають поверненню.

Якщо один з учасників бою замінений іншим учасником, всі ставки на цей поєдинок підлягають поверненню.

Ставка на раунд: ставки приймаються на раунд, в якому завершиться поєдинок. Якщо хто-небудь з боксерів не виходить на наступний раунд, то попередній завершений раунд вважається «переможним» результатом в даному виді ставок.

Нокдаун/відлік часу в раунді: для даного виду ставок враховуються тільки нокдауни, в результаті яких суддя відкриває відлік часу, або якщо суддя сам ініціює відлік часу. (Падіння на слизькій підлозі і інші схожі інциденти в розрахунок не приймаються.)

Бадмінтон, настільний теніс, пляжний волейбол

Якщо матч, який розпочався не завершений (наприклад, один з учасників відмовляється продовжувати гру, дискваліфікований), то ті результати, які однозначно визначені (наприклад, результат першій партії, тотал першої партії і т.д.), приймаються для розрахунків за ставками. За всіма іншими ставками виплата здійснюється з коефіцієнтом виграшу рівним «1» (Повернення). Якщо один із заявлених учасників замінений до старту матчу іншим, всі ставки підлягають поверненню. Фора і тотал на ці види спорту вказуються в окчках, якщо в лінії не вказано інше.

Тотал раундів 0.5 розраховується на основі того, в якій половині першого раунду закінчився бій. Якщо бій було закінчено до 1 хв. 30 с. першого раунду, тоді виграє ставка на Тотал менше 0,5, а якщо після 1 хв. 30 с., то виграє ставка Тотал більше 0,5.

Ставка «Переможець»

Переможцем вважається спортсмен (команда), який посів перше місце в турнірі. У разі якщо спортсмен відмовиться виступати в турнірі до його початку, коефіцієнт виграшу за ставками на нього приймається дорівнює «1» (Повернення).

Волейбол

Якщо матч почався, але не закінчився з якої-небудь причини, то для розрахунку потрібно чекати 24 години, після чого всі ставки на цей матч, крім тих ставок, які вже відбулися, підлягають поверненню (розраховуються з коефіцієнтом «1»).

Якщо дата початку матчу перенесена на період часу менше 24 годин, всі ставки на даний матч залишаються в силі. В іншому випадку за ставками на даний матч відбувається повернення. Фора і тотал на волейбольний матч вказуються в очках, якщо в лінії не вказано інше. В волейбольному матчі 1-4 сети відіграють до 25 очок, якщо не вказано інше.

Ставка «Рахунок»

У лінії відповідні колонки озаглавлені: «3:0»; «3:1» і т.д. Якщо змінений регламент матчу (1-4 сети гралися до 21 очка або навпаки), то ставки на:

перемогу команди в матчі;

перемогу команди в сеті;

точний рахунок матчу;

розраховуються за прийнятими коефіцієнтами, а всі інші ставки підлягають поверненню. Якщо за рішенням суддів у одній з команд сталося відрахування очка, ставки розраховуються згідно з цим рішенням суддів.

Тотал сетів в матчі

Необхідно визначити, чи зіграють команди більше або менше зазначеного числа сетів в матчі. Якщо матч був перерваний і не відновлений після 24 годин, то за ставками на дану позицію відбувається повернення.

Переможець групового етапу

Ставка розраховується тільки після завершення всіх матчів зазначеної групи в рамках даного раунду турніру. Судові та інші рішення про скасування/зміну результатів турніру, прийняті після закінчення даного раунду змагань, до уваги не беруться. Якщо команда, на яку була зроблена ставка, була дискваліфікована або відмовилася від участі в змаганні, всі ставки на дану команду вважаються програними.

Водне поло

Всі ставки на водне поло приймаються на основний час матчу, якщо інше не зазначено. Виняток становлять ставки на прохід.

Якщо матч був перерваний або припинений і не завершений протягом 24 годин, всі ставки, крім ставок, результат яких був однозначно визначений до моменту зупинки гри (в разі перерваних матчів), підлягають поверненню.

с. Якщо час початку матчу перенесено на період менше 24 годин, всі ставки на даний матч залишаються в силі. В іншому випадку за ставками на даний матч відбувається повернення.

При розрахунку ставок на переможця чверті, більше/менше і фору чверті враховуються тільки голи, забиті в зазначений період. Якщо інше не обумовлено, то для визначення результату четвертого періоду голи в додатковий час не враховуються.

При розрахунку ставок на переможця половини, більше/менше і фору половини враховуються тільки голи, забиті в зазначений період. Якщо інше не обумовлено, то для визначення результату другої половини голи, забиті в додатковий час, не враховуються.

Пропонуються наступні варіанти для ставок на водне поло:

Переможець

Необхідно визначити результат матчу. Ставки приймаються на основний час матчу.

Фора

В разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

Тотал

Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця.

Індивідуальний тотал для зазначеної команди

Якщо в результаті матчу кількість голів, забитих зазначеною командою дорівнює тоталу ставки, відбувається повернення.

Прохід в наступний раунд

Ставки приймаються з урахуванням додаткового часу та серії післяматчевих пенальті.

Тотал парний/непарний

Якщо тотал дорівнює нулю, результат цього варіанту вважається парним.

Можуть бути запропоновані також види ставок, не зазначені вище.

Велоспорт

Всі ставки розраховуються за результатами офіційного фінішного протоколу на момент церемонії нагородження учасників. Всі зміни, зроблені після цього часу, для розрахунку ставок до уваги не приймаються.

Якщо який-небудь учасник не перетнув лінію старту, всі ставки на нього підлягають поверненню.

Якщо зазначений етап перерваний, всі ставки, крім тих, результат яких однозначно визначено, підлягають поверненню.

Якщо зазначена гонка перервана, всі ставки, крім тих, результат яких однозначно визначено, підлягають поверненню.

У разі перенесення часу початку гонки або її етапу більше ніж на 24 години всі ставки на дану гонку або етап підлягають поверненню.

Пропонуються наступні варіанти для ставок на велоспорт:

Переможець гонки

Необхідно визначити, хто з гонщиків здобуде перемогу в гонці. В разі дискваліфікації ставки будуть розраховані за результатами, оприлюдненими в момент нагородження гонщиків. При ставках на перемогу в гонці, переможцем вважається гонщик, що знаходиться на першому місці за підсумками всього змагання. Якщо жоден з гонщиків не завершує гонку, переможцем вважається гонщик, який завершив більше етапів. Якщо обидва гонщики закінчують рівну кількість етапів, переможцем вважається той, який за класифікацією на останньому завершеному етапі знаходиться вище.

Переможець етапу

Необхідно визначити, хто з гонщиків здобуде перемогу в певному етапі гонки. Всі ставки на гонщиків, які не взяли участь у гонці, визнаються недійсними, по ним здійснюється повернення. В разі дискваліфікації кого-небудь з гонщиків, ставки будуть розраховані за результатами, оприлюдненими в момент нагородження гонщиків на подіумі.

Порівняння (за підсумками гонки)

Необхідно визначити, хто з гонщиків займе місце вище в генеральній класифікації за підсумками гонки. Для того щоб ставки по цьому варіанту були визнані дійсними, обидва зазначених в цьому варіанті гонщика повинні стартувати. Хоча б один з учасників, перерахованих в цьому варіанті, повинен досягти фінішу гонки. В іншому випадку за всіма ставками по даній позиції проводиться повернення. Якщо фінішу етапу досяг тільки один з гонщиків, зазначених в цьому варіанті, при розрахунку даних ставок вважається, що даний гонщик зайняв місце вище.

Хто вище (за підсумками етапу)

Необхідно визначити, хто з гонщиків займе місце вище за підсумками даного етапу.

Якщо один із зазначених учасників не бере участь в даному етапі, ставки по даній позиції підлягають поверненню. Хоча б один з учасників, перерахованих в цьому варіанті, повинен досягти фінішу етапу, щоб ставка була визнана дійсною. В іншому випадку за всіма ставками по даній позиції проводиться повернення. Якщо фінішу етапу досяг тільки один з гонщиків, зазначених в даній позиції, при розрахунку даних ставок вважається, що даний гонщик зайняв місце вище.

Яка команда вище (за підсумками гонки)

Необхідно визначити, яка із зазначених команд займе місце вище в генеральній класифікації за підсумками гонки. Для того щоб ставки по даній позиції були визнані дійсними, хоча б одна із зазначених у цій позиції команд повинна стартувати в гонці. Хоча б одна з команд, перерахованих в даній позиції, повинна досягти фінішу гонки, щоб ставка була визнана дійсною. В іншому випадку за всіма ставками по даній позиції відбувається повернення. Якщо фінішу гонки досягла тільки одна з команд, вказаних в даній позиції, при розрахунку даних ставок вважається, що дана команда зайняла місце вище.

Яка команда вище (за підсумками етапу)

Необхідно визначити, яка із зазначених команд за підсумками даного етапу займе місце вище. Якщо одна із зазначених команд не бере участь в даному етапі, ставки по цьому варіанту підлягають поверненню. Хоча б одна з команд, перерахованих в цьому варіанті, повинна досягти фінішу етапу, щоб ставка була визнана дійсною. В іншому випадку за всіма ставками по цьому варіанту проводиться повернення. Якщо фінішу етапу досягла тільки одна з команд, вказаних в цьому варіанті, при розрахунку даних ставок вважається, що дана команда зайняла місце вище.

«Король гори»

Розрахунок ставок відбувається згідно з офіційним протоколом регулюючого органу/федерації даних змагань. Будь-які зміни в розрахунку, а також дискваліфікації, що відбулися після складання початкового протоколу гонки/етапу, на розрахунок ставок не впливають.

Класифікація за очками

Необхідно визначити, хто з гонщиків набере максимум очок в класифікації. Розрахунок ставок відбувається згідно з офіційним протоколом регулюючого органу/федерації даних змагань. Будь-які зміни в розрахунку і дискваліфікації, що відбулися після складання початкового протоколу гонки, на розрахунок ставок не впливають.

Фініш на подіумі

Необхідно визначити, хто з гонщиків увійде в топ-3 гонки. Розрахунок ставок відбувається згідно з офіційним протоколом регулюючого органу/федерації даних змагань. Будь-які зміни в розрахунку і дискваліфікації, що відбулися після складання початкового протоколу гонки, на розрахунок ставок не впливають.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

Гандбол

Ставки на матч приймаються тільки на основний час, не включаючи овертайм, якщо не вказано інше. Результат овертайму не впливає на результат другого тайму і при розрахунку ставок другого тайму не враховується.

Всі результати розраховуються згідно з офіційною статистикою, взятої з офіційних сайтів кожної ліги або турніру, а також звіряються з записами ігор, що проходять в режимі live. Якщо статистика компанії, заснована на телевізійному репортажі, не збігається зі статистикою офіційного сайту ліги або турніру, ставки розраховуються відповідно до статистики компанії.

Якщо матч був перерваний і не дограний протягом 24 годин, по всіх ставках на даний матч, крім ставок, результат яких однозначно визначено до моменту зупинки гри, відбувається повернення.

Якщо матч був скасований або перенесений за будь-якої причини більш ніж на 24 години, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Пропонуються наступні позиції для ставок на гандбол:

Переможець

Необхідно визначити результат матчу. Ставки приймаються тільки на основний час, не включаючи овертайм.

Тотал

Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця.

Фора

В разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

Чи буде реалізований перший (наступний/останній) семиметровий штрафний кидок

Для того щоб результат даної ставки вважався позитивним, семиметровий штрафний кидок повинен бути реалізований з першої спроби. Якщо з першої спроби м'яч потрапляє в голкіпера або в каркас воріт, після чого гравець закидає м'яч з добивання, виграшним результатом даної ставки буде варіант «ні».

Яка команда заб'є перший гол в матчі

Яка команда заб'є наступний гол в матчі

Якщо наступний гол, на який приймалися ставки, не був забитий до закінчення матчу, по всіх ставках на даний варіант відбувається повернення.

Яка команда заб'є останній гол у матчі

Ставки приймаються тільки на основний час, не включаючи овертайм.

Хто першим заб'є 5 (10/15/20) голів в матчі

Необхідно визначити, яка з команд першою заб'є вказане число голів в матчі. Якщо дане число голів не було забито до кінця гри, по всіх ставках на дану позицію відбувається повернення.

Хто першим заб'є 5 (10/15/20) голів в таймі

Необхідно визначити, яка з команд першою заб'є вказане число голів в даному таймі. Якщо дане число голів не було забито до кінця тайму, по всіх ставках на дану позицію відбувається повернення.

 

Подвійний результат

Можливі наступні результати:

1X - якщо матч закінчився на користь господарів або внічию, ставки на дану позицію виграють;

X2 - якщо матч закінчився на користь гостей або внічию, ставки на дану позицію виграють;

12 - якщо матч закінчився на користь гостей або на користь господарів поля, ставки на дану позицію виграють.

Перший тайм/матч

Необхідно визначити результат першого тайму і всього гандбольного матчу. У лінії на першому місці ставиться результат першого тайму, на другому - результат всього матчу.

В якому таймі буде забито більше голів

При рівності голів в першому і другому таймах відбувається повернення ставки.

Тотал парний/непарний. Тотал команди 1 (команди 2) парний/непарний

Якщо результатом є 0:0, ставки розраховуються як парний тотал.

Прохід в наступний раунд

Ставка розраховується по результатам, що визначилися безпосередньо після останнього матчу даної серії плей-офф (або відповідно до регламенту одного матчу, який визначає прохід команди) зазначеного раунду, незалежно від подальших судових/дисциплінарних рішень. Якщо будь-яка із зазначених команд через будь-які причини (в тому числі дискваліфікації, відмови від участі і т. д.) не змогла взяти участь у зазначеному раунді, супернику такої команди зараховується перемога в серії і прохід, всі ставки залишаються я в силі.

Переможець турніру

Якщо переможцем турніру визнана більш ніж одна команда, коефіцієнт ставки на дану команду ділиться на кількість переможців.

Переможець групового етапу

Ставка розраховується тільки після завершення всіх матчів зазначеної групи в рамках даного раунду турніру. Судові та інші рішення щодо скасування/зміни результатів турніру, прийняті після закінчення даного раунду змагань, до уваги не приймаються. Якщо команда, на яку була зроблена ставка, була дискваліфікована або відмовилася від участі в змаганні, всі ставки на дану команду вважаються програними.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

Гельський футбол

Всі ставки розраховуються на підставі результату після закінчення основного часу матчу, якщо не вказано інше (60 хвилин гри, 2 тайми по 30 хвилин). У разі нічиєї граються два додаткові тайми по 10 хвилин, або відбувається перегравання. 2. Щоб всі ставки були дійсними, матч повинен бути зіграний повністю, за винятком випадків, коли результати ринків вже визначені на момент зупинки матчу.

Всі ставки розраховуються, виходячи із загального рахунку матчу (Гол = 3, Індивідуальне очко = 1).

Наприклад, результат матчу між командою А, 0-18 (0 - кількість голів, 18 - індивідуальні очки) і командою Б, 2-10, - перемога команди А, - і записується як 18-16, тому що команда А набрала 18 очок (18 індивідуальних очок), а команда Б набрала 16 очок (2 голи за 3 очка і 10 індивідуальних очок).

Якщо матч був перерваний або призупинений і не був завершений протягом 24 годин, всі ставки, крім ставок, результат яких був однозначно визначений до моменту зупинки гри, підлягають поверненню.

Якщо дата початку матчу перенесена на період часу менше 24 годин, всі ставки на даний матч залишаються в силі. В іншому випадку за ставками на даний матч відбувається повернення.

Гірські лижі

«Хто вище»

У запропонованих парах необхідно назвати учасника, який виступить краще. При цьому найкращим вважається учасник, який посів у підсумковому протоколі більш високе місце. Розрахунок ставок відбувається на підставі офіційного протоколу, опублікованого керівним органом/федерацією відповідних змагань одразу після завершення змагання. Зміни в протоколі змагання, пов'язані з дискваліфікацією спортсменів після змагання в розрахунок не приймаються. Якщо обидва учасники зійшли з дистанції, то всі ставки підлягають поверненню. Якщо один із спортсменів не закінчив змагання, при розрахунку ставок по цьому варіанту вважається, що його суперник зайняв місце вище.

«Переможець»

Переможцем вважається учасник, який посів у підсумковому протоколі перше місце. Якщо учасник не вийшов на старт змагання, відбувається повернення ставок.

У разі перенесення часу старту події більше ніж на 24 години всі ставки на подію підлягають поверненню. Якщо подію було перервано і не відновлено протягом 24 годин з моменту зупинки, всі ставки на цю подію, крім ставок, результат яких однозначно визначено до моменту зупинки гонки, підлягають поверненню.

Місця спортсменів визначаються за офіційним підсумковим протоколом, який публікується відразу після закінчення гонки. Зміни в протоколі змагання, пов'язані з дискваліфікацією спортсменів після гонки в розрахунок не приймаються.

Дартс

Якщо матч був перерваний і не дограний протягом 24 годин, по всіх ставках на даний матч, крім ставок, результат яких однозначно визначено до моменту зупинки гри, відбувається повернення.

Якщо матч був скасований або перенесений за будь-якої причини більш ніж на 24 години, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Якщо матч перерваний або скорочений, переможцем матчу визнається учасник, який пройшов в наступний раунд або оголошений переможцем матчу згідно з рішенням суддів. Ставки на інші позиції в такому випадку будуть визнані недійсними, якщо в правилах не вказано інше. Ставки, результат яких однозначно визначено до моменту зупинки матчу, визнаються такими, що відбулися і залишаються в силі.

Пропонуються наступні варіанти для ставок на дартс:

Переможець

Необхідно визначити результат матчу. Якщо в позиції присутні опції «Команда 1», «Команда 2» без опції «Нічия», проте матч завершується внічию, всі ставки на дану позицію підлягають поверненню.

Більше/менше вибивання 180 в матчі

Необхідно визначити, чи буде число ситуацій, в яких гравці в матчі з однієї серії кидків (з однієї спроби) наберуть по 180 очок, більше або менше зазначеного параметру. Якщо в результаті матчу сумарна кількість серій по 180 очок рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Якщо матч перерваний або скорочений, по всіх ставках по даній позиції відбувається повернення.

Більше/менше вибивання 180 гравцем 1 в матчі. Більше/менше вибивання 180 гравцем 2 в матчі

Більше/менше вибивання 180 певним гравцем в матчі

Необхідно визначити, чи буде число ситуацій, в яких відповідний гравець в матчі з однієї серії кидків (з однієї спроби) набере по 180 очок, більше або менше зазначеного параметру. Якщо в результаті матчу сумарна кількість серій по 180 очок зазначеного гравця рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Якщо матч перерваний або скорочений, по всіх ставках на цей варіант відбувається повернення.

Фора матчу по легам

В разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення. Якщо матч перерваний або скорочений, по всіх ставках на цей варіант відбувається повернення.

Переможний колір даного лега

Необхідно визначити, в сектор якого кольору буде здійснений останній успішний кидок переможця даного лега. Для розрахунку ставок по даній позиції лег повинен бути зіграний повністю.

Переможний дубль даного лега більше/менше 40,5

Необхідно визначити, чи буде останній успішний дубль даного лега більше або менше 40,5. Для розрахунку ставок по даній позиції лег повинен бути зіграний повністю.

Переможець турніру

Якщо переможцем турніру визнана більш ніж одна команда, коефіцієнт ставки на дану команду ділиться на кількість переможців. У разі якщо зазначений учасник не зміг взяти участь в даному турнірі (не зіграв жодної секунди ні в одній грі турніру), ставки на нього по даній позиції підлягають поверненню.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище

Зимові види спорту

Види спорту:

Біатлон;

Бобслей;

Лижні перегони;

Фрістайл/лижна акробатика;

Сані;

Лижне двоборство;

Ковзанярський спорт;

Скелетон;

Стрибки з трампліну.

У разі зміни дистанції, кількості раундів змагань, а також в разі зміни місця проведення змагань, всі ставки на цю подію підлягають поверненню.

У разі перенесення часу старту події більше ніж на 24 години, всі ставки на подію підлягають поверненню.

Якщо подію було перервано і не відновлено протягом 24 годин з моменту зупинки, всі ставки на цю подію, крім ставок, результат яких однозначно визначено до моменту зупинки гонки, підлягають поверненню.

Якщо після зупинки подію було відновлено на іншому треку (трасі), всі ставки, зроблені на цю подію, крім ставок, результат яких однозначно визначено до моменту зупинки гонки, підлягають поверненню.

Місця спортсменів визначаються за офіційним підсумковим протоколом, який публікується відразу після закінчення гонки. Зміни в протоколі змагання, пов'язані з дискваліфікацією спортсменів після гонки в розрахунок не приймаються.

Пропонуються наступні варіанти для ставок на зимові види спорту:

Ставка на переможця змагання

Переможцем вважається учасник, який посів у підсумковому протоколі перше місце. Якщо учасник не вийшов на старт змагання, відбувається повернення ставок.

Топ-3

Необхідно визначити, хто з учасників фінішує в топ-3. Якщо учасник не вийшов на старт змагань, відбувається повернення ставок.

Порівняння спортсменів

В запропонованих парах необхідно назвати учасника, який виступить краще. При цьому найкращим вважається учасник, який посів у підсумковому протоколі більш високе місце. Розрахунок ставок відбувається на підставі офіційного протоколу, опублікованого керівним органом/федерацією відповідних змагань одразу після завершення змагання. Зміни в протоколі змагання, пов'язані з дискваліфікацією спортсменів після змагання в розрахунок не приймаються. Якщо обидва учасники зійшли з дистанції, то всі ставки підлягають поверненню. Якщо один із спортсменів не закінчив змагання, при розрахунку ставок на цей варіант вважається, що його суперник зайняв місце вище.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

Кіберспорт

Ставки приймаються з урахуванням додаткових раундів, за відсутності іншої домовленості. У випадку нічиєї, розрахунок ставок проводиться з коефіцієнтом «1».

Якщо один з учасників під час гри з будь-якої причини відмовляється продовжувати гру (або дискваліфікований), то всі ставки на нього програні. Якщо відмова (дискваліфікація) сталася до початку матчу або зараховано технічну поразку в першому раунді, коефіцієнт виграшу за ставками приймається рівним «1».

У разі перенесення гри більше ніж на 24 години, ставки будуть розраховані з коефіцієнтом «1».

У разі зупинки матчу суддею і призначенням перегравання не враховується результат зупиненої гри.

Керлінг

Якщо матч відкладено в межах офіційного часу, то для розрахунку потрібно чекати 24 години, після чого всі ставки на цей матч підлягають поверненню.

Правила матчу (двостороннього): ставки можуть розраховуватися тільки після того, як завершено матч або команда, яка програє визнала свою поразку. Всі ставки розраховуються за офіційними результатами (в очках), після того як матч буде завершено, при цьому враховуються також додаткові енди.

Ставки на закінчення матчу (Точний рахунок): дані ставки відносяться до прогнозу точного фінального рахунку по завершенню ендів.

Переможець енду: дані ставки робляться на переможця в певному енді. Зазначений енд повинен бути завершений, щоб можна було розраховувати ставки.

Легка атлетика

Якщо подія була перервана і не дограна протягом 24 годин, по всіх ставках на дану подію, відбувається повернення.

Якщо подія була скасована або перенесена за будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Якщо атлет (команда) не брав участі ні в одній стадії змагання (кваліфікація, 1/4 фіналу і т.д.), всі ставки отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1»

Якщо атлет (команда) взяв участь в змаганні (стартував), але не фінішував, ставки на нього вважаються програними.

Пропонуються наступні варіанти для ставок на легку атлетику:

Переможець

Переможцем вважається атлет (команда), який зайняв в підсумковому протоколі перше місце. Якщо переможцем змагання оголошений більш ніж один учасник або команда, коефіцієнти за ставками на цих учасників діляться на кількість переможців. Наприклад, якщо два учасники оголошені переможцями, то коефіцієнти за ставками на них діляться на два.

«Хто вище»

У запропонованих парах необхідно назвати атлета (команду), який займе більш високе місце в підсумковому протоколі. Якщо обидва атлета зайняли однакове місце, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1». Якщо атлети вибувають на різних стадіях змагання, то при розрахунку ставок пріоритет віддається стадії, до якої дійшов атлет. Якщо обидва атлета вибули на одній стадії (не кваліфікувались в наступну стадію) і брали участь в одному забігу (групі), то вище вважається атлет, який зайняв більш високе місце за підсумками даної стадії. Якщо атлети стартували в різних забігах, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Лакрос, Нетбол

Ставки на матчі приймаються з урахуванням овертайму, якщо не вказано інше.

Якщо матч скасований або перенесений за будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу рівний «1».

Якщо матч перерваний або припинений більше ніж на 24 години, всі ставки на цей матч будуть розраховані з коефіцієнтом «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки матчу. Ті результати, які однозначно визначені до моменту його зупинки приймаються для розрахунків по ставкам.

Пропонуються наступні варіанти для ставок.

1.4. Результат матчу

Пропонується визначити результат матчу. Ставки приймаються з урахуванням овертайму.

1.5. Тотал

Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця. Ставки приймаються з урахуванням овертайму.

1.6. Фора

Якщо фора має тільки дві опції (тільки «Перемога 1» або «Перемога 2», без опції «Нічия»), в разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

1.7. Переможець турніру. Ставка розраховується тільки після завершення турніру по фактично зафіксованим результатам на момент закінчення турніру. Судові та інші рішення про скасування/зміну результатів турніру, прийняті після його закінчення, в розрахунок не приймаються. Якщо до старту турніру один із заявлених учасників відмовився або був замінений, то ставки на цю подію підлягають поверненню.

Можуть бути запропоновані також види ставок, не зазначені вище.

 

Пляжний футбол

Всі ставки розраховуються на підставі результату після закінчення основного часу матчу (36 хвилин гри, 3 періоди по 12 хвилин), якщо не вказано інше.

Додатковий період і серія пенальті враховуються тільки в ставках на переможця матчу, вихід в наступний раунд, на переможця змагання і т.д.

Якщо матч скасований або перенесений за будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Матч вважається таким, що відбувся, якщо зіграно не менше 24 хвилин матчу. Якщо матч не буде дограний протягом 24 годин, всі ставки будуть розраховані за результатами на момент зупинки матчу.

Якщо матч перерваний або припинений більше ніж на 24 години, всі ставки на цей матч будуть розраховані з коефіцієнтом «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки матчу. Ті результати, які однозначно визначені до моменту його зупинки (наприклад, результат першого тайму, перший забитий гол і його час і т.д.), приймаються для розрахунків по ставкам.

 

Пляжний гандбол

Якщо матч був перерваний і не дограний протягом 24 годин, по всіх ставках на даний матч, крім ставок, результат яких однозначно визначено до моменту зупинки гри, відбувається повернення.

Якщо матч був скасований або перенесений за будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Якщо не вказано інше, всі ставки розраховуються на підставі результату після закінчення основного часу матчу (20 хвилин гри, 2 періоди по 10 хвилин).

Щоб всі ставки були дійсними, має бути зіграно не менше 18 хвилин матчу, за винятком випадків, коли результати вже визначені на момент зупинки матчу.

Якщо матч, який розпочався, не завершений з будь-якої причини (наприклад, один з учасників відмовляється продовжувати гру, дискваліфікований), то ті результати, які однозначно визначені згідно з форматом проведення матчу до моменту його зупинки (наприклад, результат першої партії, тотал першої партії і т.д .), приймаються для розрахунків за ставками. За всіма іншими ставками виплата здійснюється з коефіцієнтом виграшу, рівним «1».

Пропонуються наступні позиції для ставок на пляжний гандбол:

Переможець

Необхідно визначити результат матчу.

Фора

В разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

Тотал

Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

 

Вітрильний спорт, Гребля, Серфінг

1.1. Якщо подія скасована або перенесена з будь-якої причини, то ставки на неї залишаються в силі до закінчення турніру, в рамках якого ця подія проводилася, поки матч не буде завершено або не відбудеться відмова одного з учасників.

1.2. Якщо подія перервана або припинена більш ніж на 24 години, всі ставки на цю подію будуть розраховані з коефіцієнтом «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки події. Ті результати, які однозначно визначені до моменту її зупинки приймаються для розрахунків за ставками.

Пропонуються наступні варіанти для ставок.

1.3. Результат матчу

Пропонується визначити результат матчу.

1.4. Переможець турніру. Ставка розраховується тільки після завершення турніру по фактично зафіксованим результатам на момент закінчення турніру. Судові та інші рішення про скасування/зміну результатів турніру, прийняті після його закінчення, в розрахунок не приймаються. Якщо до старту турніру один із заявлених учасників відмовився або був замінений, то ставки на цю подію підлягають поверненню.

1.5. Можуть бути запропоновані також види ставок, не зазначені вище.

Покер

Якщо матч скасований або перенесений за будь-якої причини більш ніж на 24 години, всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1». Якщо матч перерваний або припинений більш ніж на 24 години, всі ставки на цей матч будуть розраховані з коефіцієнтом «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки матчу. Ті результати, які однозначно визначені до моменту його зупинки приймаються для розрахунків по ставкам. Якщо до старту матчу один із заявлених учасників відмовився або був замінений, то ставки на цю подію підлягають поверненню.

Пропонуються наступні варіанти для ставок.

Результат матчу

Пропонується визначити результат матчу.

Переможець турніру

Ставка розраховується тільки після завершення турніру по фактично зафіксованим результатам на момент закінчення турніру. Судові та інші рішення про скасування/зміну результатів турніру, прийняті після його закінчення, в розрахунок не приймаються.

3.Хто вище

У запропонованих парах необхідно назвати учасника, який буде вище в підсумковому протоколі турніру. Якщо обидва учасники покинули турнір до його початку, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу рівний «1». Якщо обидва учасники покинули турнір, кращим буде вважатися учасник, який зіграв в більшій кількості сесій. Якщо обидва учасники зіграють однакову кількість сесій, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу рівний «1».

Можуть бути запропоновані також види ставок, не зазначені вище.

 

Плавання

Ставки, зроблені до початку змагань, розраховуються на Ante Post умовах. Отже, ставки зроблені на учасників, які не братимуть участі або відмовляться від початку змагання будуть програними. Якщо подію під час Олімпіади або чемпіонату світу було скасовано або перервано, ставки залишаються в силі, якщо дана подія була перенесена до церемонії закриття. Якщо подію відкладено, то для розрахунку потрібно чекати 24 години, після чого всі ставки на цю подію підлягають поверненню. Якщо подія почалася, але не закінчилася з якої-небудь причини, то для розрахунку потрібно чекати 24 години, після чого всі ставки на цю подію відбувається повернення.

Регбі-ліга, Регбі Союз

Ставки приймаються без урахування овертайму, якщо в правилах або в лінії не вказано інше, на основний час (80 хвилин плюс компенсований час).

Якщо матч був перерваний більше ніж на 24 години, всі ставки підлягають поверненню, крім ставок, результат яких був однозначно визначений до моменту зупинки матчу.

У разі перенесення часу початку матчу більш ніж на 24 години всі ставки підлягають поверненню.

Виняток: якщо при перенесенні матчу відразу ж була призначена нова дата і час проведення матчу, згідно з якими матч буде проведено протягом того ж ігрового тижня, що і раніше планувалося (з понеділка по неділю, час GMT), всі ставки на даний матч залишаються в силі.

Пропонуються наступні варіанти для ставок на регбі:

Переможець

Необхідно визначити результат матчу. Ставки приймаються на основний час.

Тотал

Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця.

Фора

Якщо фора має тільки дві опції (тільки фора 1 або фора 2, без опції «Нічия»), в разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

Подвійний результат

Можливі наступні результати:

1X - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу перемогла команда 1 або була зафіксована нічия; X2 - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу перемогла команда 2 або була зафіксована нічия, 12 - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу перемогла команда 1 або команда 2.

Хто пройде в наступний раунд

Ставка розраховується тільки після завершення останнього матчу в серії даного раунду турніру за участю зазначених команд. Ставка є виграшною тільки в разі виходу зазначеної команди в наступний раунд змагань, незалежно від того, з яким результатом завершився який-небудь проміжний матч/часовий відрізок даного раунду змагань. Судові та інші рішення щодо скасування/зміни результатів турніру, які прийняті після закінчення даного раунду змагань, до уваги не приймаються.

Індивідуальний тотал для зазначеної команди

Необхідно визначити, чи буде число забитих даною командою голів більше або менше зазначеного параметру. Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Враховуються тільки голи, забиті у ворота команди-суперника і офіційно зараховані суддею. Всі голи, забиті командами в свої ворота, вважаються як голи, забиті командою-суперником.

Переможець турніру

Ставка розраховується тільки після завершення фінального матчу турніру з фактично зафіксованим результатом на момент закінчення турніру. Судові та інші рішення щодо скасування/зміни результатів турніру, прийняті після закінчення даного раунду змагань, до уваги не приймаються. Якщо команда, на яку була зроблена ставка, не пройшла кваліфікацію до даного турніру, була дискваліфікована або відмовилася від участі в змаганні, всі ставки на дану команду вважаються програними.

Чи буде в матчі показана червона картка

Чи буде в матчі показана жовта картка

Тотал парний/непарний

Якщо результатом матчу є 0:0, ставки розраховуються як парний тотал.

Перший тайм/матч

Необхідно визначити результат першого тайму і всього матчу. В лінії на першому місці ставиться результат першого тайму, на другому - всього матчу.

Хто заб'є перший гол в матчі

Виграють ставки на гравця, який забив перший зарахований гол в матчі. Якщо під час матчу гравець не виходив на поле, по всіх ставках на нього в цьому варіанті відбувається повернення. Якщо перший гол забитий гравцем, який не був представлений серед опцій даної позиції, всі ставки на дану позицію вважаються програними. Винятком є ​​ставки на гравців, які не вийшли на поле до моменту першого голу. У такому випадку відбувається повернення. Якщо перший гол - автогол (навіть якщо він забитий гравцем, на якого приймалися ставки), всі ставки на дану позицію вважаються програними. Винятком є ​​ставки на гравців, які не вийшли на поле до моменту першого голу. За такими ставками здійснюється повернення.

Хто заб'є останній гол у матчі

Виграють ставки на гравця, який забив останній зарахований гол в матчі. Якщо під час матчу гравець не виходив на поле, по всіх ставках на нього по даній позиції проводиться повернення. Якщо останній гол забитий гравцем, який не був представлений серед опцій цього варіанту, всі ставки на дану позицію вважаються програними. Винятком є ​​ставки на гравців, які не брали участь в даному матчі. У таких випадках відбувається повернення. Якщо останній гол - автогол (навіть якщо він забитий гравцем, на якого приймалися ставки), всі ставки на дану позицію вважаються програними. Винятком є ​​ставки на гравців, які не вийшли на поле до моменту останнього голу. За такими ставками відбувається повернення.

Точний рахунок матчу

Необхідно визначити точний рахунок матчу. Якщо точний рахунок за результатами матчу не є однією з опцій, пропонованих в лінії, всі ставки на дану позицію вважаються програними.

З якою перевагою буде виграний матч

Необхідно визначити, яка команда і з якою перевагою в рахунку виграє цей матч, або ж матч закінчиться внічию.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

 

Регбі-7

Ставки приймаються без урахування овертайму, якщо в правилах або в лінії не вказано інше, на основний час (Тривалість матчу - 2 тайми по 7 хвилин з хвилинною перервою між ними (в фіналі - 2 тайми по 10 хв з перервою між таймами в 2 хв). За необхідності призначається додатковий час - 5 хв. В разі, якщо одній з команд вдасться при цьому домогтися успіху, гра зупиняється.

Якщо матч був перерваний більше ніж на 24 години, всі ставки підлягають поверненню, крім ставок, результат яких був однозначно визначений на момент зупинки матчу.

У разі переносу часу початку матчу більше ніж на 24 години, всі ставки підлягають поверненню. Виняток: якщо при перенесенні матчу відразу ж була призначена нова дата і час проведення матчу, згідно з якими матч буде проведено протягом того ж ігрового тижня, що і раніше планувалося (з понеділка по неділю, час GMT), всі ставки на даний матч залишаються в силі.

Пропонуються наступні позиції для ставок на регбі:

Переможець

Необхідно визначити результат матчу. Ставки приймаються на основний час.

Тотал

Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення. Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця.

Фора

Якщо фора має тільки дві опції (тільки фора 1 або фора 2, без опції «Нічия»), в разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

 

Раллі

Ставки на відкритий чемпіонат

Ставки будуть розраховані в офіційно зазначений час відразу після закінчення фінальної гонки сезону. Наступні зміни на ставки не впливають.

Переможець у гонці

Ставки робляться на гонщиків, що зайняли призове місце під час присудження призових місць. Наступні зміни на ставки не впливають.

Снукер

Ставки на результат матчу

У разі зупинки матчу гравець, який пройшов в наступний раунд, вважається переможцем, якщо завершено принаймні один фрейм.

Ставки на тотали фреймів, фори фреймів і спеціальні ставки

Дані ставки розраховуються, якщо буде зіграно загальну кількість фреймів, необхідну для визначення переможця матчу. Якщо в матчі з яких-небудь причин перемога була присуджена гравцеві до його завершення, то всі ставки на тотали фреймів, фори фреймів і спеціальні ставки будуть розраховані з коефіцієнтом «1», крім випадків, коли результат ставки вже визначений.

Якщо матч перерваний або припинений більше ніж на 24 години, всі ставки на цей матч отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки матчу. Якщо ж він буде дограний протягом 24 годин, всі ставки на цей матч залишаються в силі.

У разі перенесення гри більше ніж на 24 години, ставки будуть розраховані з коефіцієнтом «1».

Якщо в будь-якому фреймі одному з гравців було присуджено технічну поразку, то в цьому фреймі фори і тотали будуть розраховані з коефіцієнтом "1", за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки матчу.

Ставки на переможця турніру

У разі якщо гравець відмовиться виступати на турнірі до його початку, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу рівний «1».

Ставки на "n-й кадр: Перша кольорова куля в лузі"

Треба визначити якого кольору буде перша влучна куля серед кольорових куль (жовтий, зелений, коричневий, синій, рожевий, чорний) у фреймі.

Змішані бойові мистецтва (ММА)

У разі, якщо рішення про результат бою не може бути прийнято, або бій припиняється з будь-якої причини без винесення рішення про результат матчу, всі ставки анулюються, якщо не вказано інше, або результат вже був визначений.

Ставки на раунди

Якщо спортсмен не може продовжити поєдинок після запрошення до початку наступного раунду, бій буде вважатися завершеним в попередньому раунді.

Якщо бій відмінено або перенесено з будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Якщо бій перерваний або припинений більше ніж на 24 години, всі ставки на цей матч будуть розраховані з коефіцієнтом «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки матчу. Ті результати, які однозначно визначені до моменту його зупинки (наприклад, результат першого раунду), приймаються для розрахунків по ставкам.

Тотал раундів 0.5 розраховується на основі того, в якій половині першого раунду закінчився бій. Якщо бій було закінчено до 1 хв. 30 с. першого раунду, тоді виграє ставка на Тотал менше 0,5, а якщо після 1 хв. 30 с., то виграє ставка Тотал більше 0,5.

Наука

Ставки на категорію «Наука» будуть зараховані на основі результату, оголошеного в офіційному звіті організації чи компанії.

Ставки на події, які повинні відбутися в певну визначену дату можуть буті повернені в результаті зміни дати проведення події.

Ставки на події, умови яких були змінені, розраховуються з коефіцієнтом 1. Наприклад: Компанія SpaceX планувала відправити в космос 3 ступені, але в останній момент було вирішено відправити 1 ступінь. В даному випадку відбувається повернення.

Олімпійські ігри

1. Початком змагань вважається початок першого кваліфікаційного раунду.

2. Ставки на кількість медалей розраховуються на підставі даних офіційного медального заліку на момент початку церемонії закриття Олімпійських ігор.

3. Якщо змагання, заїзд, гонку, дисципліну, спробу і т.п. було затримано або відкладено з будь-якої причини, а також перенесено в інше місце, то всі ставки залишаються чинними до закінчення Олімпійських ігор.

4. Ставки на порівняння учасників один проти одного (спортсмен або команда) за підсумками змагання, що складається з декількох заїздів, гонок, дисциплін, спроб і т.п.:

 • Усі учасники, що порівнюються, мають почати змагання для того, щоб ставки вважалися дійсними.
 • Розрахунок ставок здійснюється  на підставі місць у фінальному протоколі. Якщо жоден з учасників не зазначений у фінальному протоколі, то ставки на змагання анулюються.

5. Ставки на порівняння учасників один проти одного (спортсмен або команда) за підсумками змагання, яке проводиться за системою плей-офф:

 • Усі учасники, що порівнюються між собою, мають розпочати змагання для того, щоб ставки вважались дійсними.
 • Розрахунок ставоок здійснюється  на підставі місць у фінальному протоколі.
 • Учасник, який пройшов у більш пізню стадію змагання, вважається переможцем.

6. Ставки на змагання учасників один проти одного(спортсмен або команда) за підсумками окремого заїзду, гонки, дисципліни, спроби і т.п .:

 • Усі учасники, що порівнюються, мають розпочати заїзд, гонку, дисципліну, спробу и т.п. для того, щоб ставки вважались дійсними.
 • Розрахунок ставок здійснюється  на підставі місць у фінальному протоколі за підсумками заїзду, гонки, дисципліни, спроби і т.п. Якщо жоден з учасників не має місця в протоколі заїзду, гонки, дисципліни, спроби і т.п., тоді ставки на змагання анулюються.

7. У разі дострокового завершення змагання, що складається з декількох заїздів, гонок, дисциплін, спроб і т.п., ставки, зроблені після завершення останнього заїзду, гонки, дисципліни, спроби і т.п., анулюються, а решта ставок розраховуються на підставі фінального протоколу.

Сумо, Боротьба, Тріатлон

Якщо подія скасована або перенесена з будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Якщо подія перервана або припинена більше ніж на 24 години, всі ставки на цю подію будуть розраховані з коефіцієнтом «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки події. Ті результати, які однозначно визначені до моменту її зупинки приймаються для розрахунків по ставкам.

Якщо до старту події один із заявлених учасників відмовився або був замінений, то ставки на цю подію підлягають поверненню.

Пропонуються наступні позиції для ставок

Результат події

Пропонується визначити результат події.

Переможець турніру

Ставка розраховується тільки після завершення турніру по фактично зафіксованим результатам на момент закінчення турніру. Судові та інші рішення про скасування/зміну результатів турніру, прийняті після його закінчення, в розрахунок не приймаються. Якщо до старту матчу один із заявлених учасників відмовився або був замінений, то ставки на цю подію підлягають поверненню. Можуть бути запропоновані також види ставок, не зазначені вище.

Сноуборд

Переможець/чемпіон: якщо обраний спортсмен/команда дискваліфікований(а) з яких-небудь причин, тоді всі ставки на нього/неї вважаються як «ті, що програли».

Теніс

Фора і тотал на тенісний матч вказуються в геймах.

Парі «Рахунок по сетах»

У лінії відповідні колонки озаглавлені 2: 0, 2: 1 і т.д. В разі зміни формату матчу (тобто кількості сетів) коефіцієнти виграшів на всі результати даної події приймаються рівними «1». Данні про покриття тенісних кортів мають інформативний характер. У разі зміни покриття всі ставки залишаються дійсними.

Якщо до старту матчу один із заявлених учасників замінений, то ставки на цю подію підлягають поверненню (крім командних змагань). У командних змаганнях при заміні одного або декількох учасників з будь-якої причини всі ставки залишаються в силі. У парних матчах, якщо склад пар вказаний, в разі заміни одного з учасників виграш обчислюється з коефіцієнтом, рівним одиниці, але якщо склад не вказано, ставки залишаються дійсними.

Якщо з якої-небудь причини сталася дискваліфікація або відмова гравця від гри, то вже розіграні ставки і ті, що відбулися залишаються в силі. Всі інші ставки підлягають поверненню, не дивлячись на очевидність результату.

Результати матчу, сетів і геймів

Фори матчу, сетів і геймів

Тотали матчу, сетів і геймів

Конкретні рахунки матчу, сетів і геймів

Інші події.

с. Ставки залишаються в силі в наступних випадках: зміна покриття кортів; зміна місця проведення; заміна закритого корту на відкритий.

Ставки на переможця турніру приймаються з урахуванням обов'язкової участі гравця в даному турнірі. При відмові гравця від участі до початку матчу всі ставки на перемогу в турнірі підлягають поверненню.

Якщо тенісний матч перерваний, не завершений в той же день і перенесений, то ставки на нього залишаються в силі до закінчення турніру, в рамках якого цей матч проводився, поки матч не буде завершено або не відбудеться відмова одного з учасників.

У тенісних матчах в разі вирішального сету (супер тай-брейка) фора і тотал вважаються по очкам. 1 очко дорівнює 1-му гейму.

Ті події, в яких пропонується 2 варіанти результату, але також допускається і інший варіант результату, то всі ставки на цю подію підлягають поверненню (виграш віраховується з коефіцієнтом рівним «1»). Наприклад, ставка на подію «Гравець першим скористається комп'ютерним повтором», пропонується назвати тенісиста, який першим використає право на комп'ютерний повтор. Якщо обидва тенісиста не використали комп'ютерний повтор, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу рівний «1».

Для розрахунку маркетів, які включають прогноз «40:40», враховується кількість всіх «40:40» у матчі.

НАСКАР

Ставка на переможця гонки

Переможцем вважається гонщик, що зайняв перше місце в підсумковій класифікації. Місця гонщиків визначаються за офіційним підсумковим протоколом, опублікованим відразу після закінчення гонки.

Футбол

а. Ставки на футбол приймаються на основний час, без урахування додаткового часу та серії пенальті, крім спеціально обумовлених випадків, які вказуються на bazabet.com.ua . В даних правилах основний час в включає в себе компенсований арбітром час, ставки на події в кожному таймі враховують компенсований суддею час кожного з таймів.

Будь-який матч, перерваний до закінчення основного часу і не відновлений протягом 24 годин, вважається таким, що не відбувся незалежно від суддівського рішення по даній грі за винятком випадків, передбачених у пункті 16.1.1 цих Правил. Ставки, результат яких був однозначно визначений до моменту, коли матч був зупинений, залишаються в силі і розраховуються згідно з даними правилами, по іншим ставками на даний матч здійснюється повернення. Якщо футбольний матч перенесений більше ніж на 24 години, ставки на нього підлягають поверненню, в іншому випадку ставки залишаються в силі.

Всі картки/видалення і події, що відбулися після фінального свистка рефері, не враховуються при розрахунку ставок. Всі картки і видалення, що відбулися в перерві матчу, враховуються в загальному результаті матчу, однак не враховуються при розрахунку ставок на перший або другий тайм. Пропонуються наступні варіанти для ставок на футбол:

Переможець

Пропонується визначити результат матчу. Ставки приймаються на основний час.

Тотал

Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки і опція «Рівно вказане число голів» не передбачена, відбувається повернення. Аналогічно для індивідуального тоталу команди або гравця.

Фора

Якщо фора має тільки дві опції (тільки «Фора 1»/«Фора 2» без опції «Нічия»), в разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення з коефіцієнтом, рівним «1» (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку). Аналогічно для фори карток/кутових і інших параметрів.

Фора (3 варіанти)

Число, виражене в голах, що дається учаснику для вирівнювання ймовірності результату майбутньої події. Для ставок запропоновані три можливих результати: перемога першої команди (в лінії позначається «1»), перемога другої команди (позначається «2»), нічия (позначається «Х»). Дана фора не передбачає повернення ставки ні при якому результаті.

Подвійний результат

Можливі наступні результати:

1X - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу перемогла команда 1 або була зафіксована нічия; X2 - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу перемогла команда 2 або була зафіксована нічия, 12 - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу перемогла команда 1 або команда 2.

Чи заб'є гравець хоча б один гол

Враховуються тільки голи, забиті у ворота команди-суперника і офіційно зараховані суддею. Якщо гравець не приймав участь в матчі, відбувається повернення.

Прохід в наступний раунд

Ставка розраховується тільки після завершення останнього матчу в серії даного раунду турніру за участю зазначених команд. Ставка є виграшною тільки в разі виходу зазначеної команди в наступний раунд змагань, незалежно від того, з яким результатом завершився який-небудь проміжний матч/тимчасової відрізок даного раунду змагань. Судові і інші рішення щодо скасування/зміни результатів турніру, прийняті після закінчення даного раунду змагань, до уваги не приймаються.

Індивідуальний тотал для зазначеної команди

Пропонується визначити, чи буде число забитих даною командою голів більше або менше зазначеного параметру. Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення з коефіцієнтом, рівним «1». Враховуються тільки голи, забиті у ворота команди-суперника і офіційно зараховані суддею. Всі голи, забиті командами в свої ворота, вважаються як голи, забиті командою-суперником.

Переможець турніру

Ставка розраховується тільки після завершення фінального матчу турніру з фактично зафіксованим результату на момент закінчення турніру. Судові і інші рішення щодо скасування/зміни результатів турніру, прийняті після закінчення даного раунду змагань, до уваги не приймаються. Якщо команда, на яку була зроблена ставка, не пройшла кваліфікацію до даного турніру, була дискваліфікована або відмовилася від участі в змаганні, всі ставки на дану команду вважаються програними.

Переможець групового етапу

Ставка розраховується тільки після завершення всіх матчів зазначеної групи в рамках даного раунду турніру. Судові і інші рішення щодо скасування/зміни результатів турніру, прийняті після закінчення даного раунду змагань, до уваги не приймаються. Якщо команда, на яку була зроблена ставка, була дискваліфікована або відмовилася від участі в змаганні, всі ставки на дану команду вважаються програними.

Яка команда заб'є перший гол в матчі

Якщо перший гол в матчі - автогол, перемога зараховується команді, на користь якої був забитий даний гол (тобто супернику команди, що забила автогол).

Яка команда заб'є наступний гол в матчі

Якщо наступний забитий гол в матчі - автогол, перемога зараховується команді, на користь якої був забитий даний гол (тобто супернику команди, що забила автогол).

Яка команда заб'є останній гол у матчі

Якщо останній гол у матчі - автогол, перемога зараховується команді, на користь якої був забитий даний гол (тобто супернику команди, що забила автогол). Якщо матч перерваний і не відновлений протягом 24 годин, ставки по цьому варіанті підлягають поверненню.

Чи заб'ють обидві команди

Необхідно визначити, чи заб'ють обидві команди в даному матчі. Всі голи, забиті командами в свої ворота, вважаються як голи, забиті командою-суперником.

Тотал парний/непарний

Якщо результатом матчу є 0:0, ставки розраховуються як парний тотал.

Перемога без урахування нічиєї

В разі якщо основний час матчу завершився внічию, за ставками по даній позиції відбувається повернення з коефіцієнтом «1».

Скільки голів буде забито в матчі

Пропонується передбачити точну кількість голів в матчі. Враховуються тільки голи, забиті в основний час (з урахуванням компенсованого арбітром часу, але без урахування додаткового часу та серії пенальті). Всі голи, забиті командами в свої ворота, вважаються як голи, забиті командою-суперником.

Скільки голів заб'є зазначена команда

Пропонується передбачити точну кількість голів, забитих даною командою в матчі. Враховуються тільки голи, забиті в основний час (з урахуванням компенсованого арбітром часу, але без урахування додаткового часу та серії пенальті). Всі голи, забиті командами в свої ворота, вважаються як голи, забиті командою-суперником.

Перший тайм/матч

Пропонується визначити результат першого тайму і всього футбольного матчу. В лінії на першому місці ставиться результат першого тайму, а на другому - всього матчу.

Хто заб'є перший гол в матчі

Виграють ставки на гравця, який забив перший зарахований гол в матчі. Якщо гравець на полі в матчі не виходив, по всіх ставках на нього відбувається повернення з коефіцієнтом, рівним «1». Якщо перший гол забитий гравцем, який не був представлений серед опцій даного варіанту, всі ставки на дану позицію вважаються програними, виняток - ставки на гравців, які не вийшли на поле до моменту першого голу, за такими ставками здійснюється повернення з коефіцієнтом, рівним «1». Якщо перший гол - автогол (навіть якщо він забитий гравцем, на якого приймалися ставки), всі ставки на дану позицію вважаються програними. Виняток - ставки на гравців, які не вийшли на поле до моменту першого голу, за такими ставками здійснюється повернення з коефіцієнтом, рівним «1».

Хто заб'є останній гол у матчі

Виграють ставки на гравця, який забив останній зарахований гол в матчі. Якщо гравець на полі в матчі не виходив, по всіх ставках на нього здійснюється повернення з коефіцієнтом, рівним «1». Якщо останній гол забитий гравцем, що не був представлений серед опцій даного варіанту, всі ставки на цей варіант вважаються програними, виняток - ставки на гравців, які не брали участь в даному матчі, за такими ставками здійснюється повернення з коефіцієнтом, рівним «1». Якщо останній гол - автогол (навіть якщо він забитий гравцем, на якого приймалися ставки), всі ставки на цей варіант вважаються програними. Виняток - ставки на гравців, які не вийшли на поле до моменту останнього голу, за такими ставками здійснюється повернення з коефіцієнтом, рівним «1».

Точний рахунок матчу

Пропонується визначити точний рахунок футбольного матчу. Якщо точний рахунок за результатами матчу не є однією з опцій, запропонованих в лінії, то виграють ставки, зроблені на варіант «Будь-який інший рахунок».

З якою перевагою буде виграний матч

Необхідно визначити, яка команда і з якою перевагою в рахунку виграє цей матч, або ж матч закінчиться внічию.

Більше/менше кутових

Якщо в результаті матчу сумарна кількість поданих кутових рівна тоталу ставки, відбувається повернення з коефіцієнтом, рівним «1». Враховуються тільки кутові, подані командами (незалежно від того, скільки кутових було призначено рефері). Назначені, але не подані кутові при розрахунку ставок не враховуються. Якщо команда була змушена повторити кутовий (через помилку/порушення при попередній подачі кутового удару), враховується тільки один кутовий удар.

Перший кутовий удар в матчі

Пропонується визначити, яка з команд розіграє перший кутовий удар. Якщо в матчі немає кутових ударів, дані ставки підлягають поверненню з коефіцієнтом, рівним «1». Враховуються тільки кутові, подані командами (незалежно від того, скільки кутових було призначено рефері). Назначені, але не подані кутові при розрахунку ставок не враховуються.

Останній кутовий удар в матчі

Пропонується визначити, яка з команд розіграє останній кутовий удар. Якщо в матчі немає кутових ударів, дані ставки підлягають поверненню з коефіцієнтом, рівним «1». Враховуються тільки кутові, подані командами (незалежно від того, скільки кутових було призначено рефері). Назначені, але не подані кутові при розрахунку ставок не враховуються.

Час першого кутового удару

Пропонується визначити, в якому часовому інтервалі із запропонованих в лінії буде здійснений перший кутовий удар. Якщо в матчі немає кутових ударів, за даними ставками призначається повернення з коефіцієнтом, рівним «1». При цьому враховується час фактичної подачі кутового удару, а не час , коли він був призначений арбітром.

Яка команда подасть більше кутових у матчі

Враховуються тільки кутові, подані командами (незалежно від того, скільки кутових було призначено рефері). Назначені, але не подані кутові при розрахунку ставок не враховуються. Якщо команда була змушена повторити кутовий (через помилку/порушення при попередній подачі кутового удару), враховується тільки один кутовий удар. Якщо не було подано жодного кутового в матчі, «Нічия» є виграшним варіантом.

Тотал кутових парний/непарний

Якщо в матчі не було подано жодного кутового удару, ставки розраховуються як парні.  Враховуються тільки кутові, подані командами (незалежно від того, скільки кутових було призначено рефері). Назначені, але не подані кутові при розрахунку ставок не враховуються. Якщо команда була змушена повторити кутовий (через помилку/порушення при попередній подачі кутового удару), враховується тільки один кутовий удар.

Чи переможе зазначена команда в одному з таймів

Пропонується визначити, чи переможе дана команда хоча б в одному з таймів. Можливі наступні результати: «Так» - ставка на те, що дана команда виграє (тобто нічия або поразка неприйнятні) за підсумками першого тайму або за підсумками другого тайму (в розрахунок береться результат тільки другого тайму, а не результат усього матчу, який визначається після закінчення другого тайму); «ні» - ставка на те, що дана команда не виграє ні в одному з таймів даного матчу.

Чи переможе зазначена команда в обох таймах матчу

Пропонується визначити, чи виграє дана команда обидві половини матчу (для уточнення, під результатом другого тайму матчу розуміється результат окремо другого тайму, а не результат гри після другого тайму, тобто враховуються тільки голи, забиті в другому таймі ). Можливі наступні результати: «Так» - ставка на те, що дана команда виграє і перший, і другий тайм. Якщо хоча б в одному з таймів зафіксована нічия або поразка даної команди, така ставка вважається програною; «Ні» - ставка на те, що дана команда зіграє внічию або програє хоча б в одному з таймів.

Час першого голу

Пропонується визначити, в якому часовому інтервалі із запропонованих в лінії буде забитий перший гол в матчі. Якщо матч закінчився з рахунком 0: 0, ставки на час першого голу вважаються програними.

Час останнього голу

Пропонується вгадати, в якому часовому інтервалі із запропонованих в лінії буде забитий останній гол у матчі. Якщо матч закінчився з рахунком 0:0, ставки на час останнього голу вважаються програними.

В якому таймі буде забито більше голів

Необхідно визначити, чи буде в першому таймі більше голів, ніж у другому, у другому більше, ніж в першому, або ж в першому і другому таймах буде забито однакову кількість голів. Враховуються тільки голи, забиті в даних таймах, з урахуванням компенсованого часу, але без урахування можливого додаткового часу.

В якому таймі зазначена команда заб'є більше голів

Необхідно визначити, чи буде в першому таймі більше голів, ніж у другому, у другому більше, ніж в першому, або ж в першому і другому таймах буде забито однакову кількість голів.

Враховуються тільки голи, забиті в даних таймах, з урахуванням компенсованого часу, але без урахування можливого додаткового часу. Всі голи, забиті командами в свої ворота, вважаються як голи, забиті командою-суперником.

Як буде забитий перший гол

Пропонується визначити, як саме буде забитий перший гол в матчі. Можливі наступні результати: гол з гри не головою; гол з гри головою; гол зі штрафного удару; гол з пенальті; автогол; голів не буде. Незалежно від того, якою частиною тіла був забитий гол, якщо це сталося безпосередньо зі штрафного удару, результат «гол зі штрафного удару» є єдиним виграшним, ставки на всі інші випадки є програними гравцем. Незалежно від того, якою частиною тіла був забитий гол, якщо це сталося безпосередньо з пенальті, результат «Гол з пенальті» є єдиним виграшним, ставки на всі інші випадки є програними. Гол забитий ударом головою, результат «Гол з гри головою» є єдиним виграшним, ставки на всі інші випадки є програними. Якщо перший гол в матчі - автогол, результат «Автогол» є єдиним виграшним, ставки на всі інші випадки є програними.

Якій команді буде показана перша жовта картка в матчі

Пропонується визначити, гравцеві якої команди першим буде показана жовта картка. Якщо під час матчу перші жовті картки показані двом або більше гравцям з різних команд одночасно, з даного ринку виграють ставки на позицію «Обидві команди одночасно». Якщо такий варіант в лінії не пропонується, за ставками на цей ринок відбувається повернення. Якщо в матчі не показано жодної жовтої картки, за даним ринку виграють ставки на варіант «Попереджень не буде». Якщо така позиція в лінії не пропонується, за ставками на цей ринок проводиться повернення.

Якій команді буде показано більше жовтих карток в матчі

Повторна жовта картка, пред'явлена ​​одному і тому ж гравцеві, що призводить до його видалення, до уваги не приймається. Враховуються жовті картки, пред'явлені тільки тим гравцям, які знаходяться в даний момент на полі. Жовті картки, пред'явлені запасним гравцям, тренерам або обслуговуючому персоналу команд, до уваги не приймаються. Всі картки, показані після фінального свистка рефері, не враховуються при розрахунку ставок. Всі картки, показані в перерві між першою і другою половиною, враховуються в загальному результаті матчу, однак не враховуються при розрахунку ставок на перший або другий тайм.

Більше/менше жовтих карток зазначеної команди

Пропонується визначити, чи буде показано гравцям зазначеної команди в даному матчі більше або менше зазначеного числа жовтих карточок. Повторна жовта картка, пред'явлена ​​одному і тому ж гравцеві, що призводить до його видалення, до уваги не приймається. Враховуються жовті картки, пред'явлені тільки тим гравцям, які знаходяться в даний момент на полі. Жовті картки, пред'явлені запасним гравцям, тренерам або обслуговуючому персоналу команд, до уваги не приймаються. Всі картки, показані після фінального свистка рефері, не враховуються при розрахунку ставок. Всі картки, показані в перерві між першою і другою половиною, враховуються в загальному результаті матчу, однак не враховуються при розрахунку ставок на перший або другий тайм.

Гра "кутові, жовті / червоні картки, фоли, удари в створ воріт, офсайди і відсоток володіння м'ячем, заміни":

- Повторна жовта картка, що пред'явлена ​​одному і тому ж гравцю, яка стає причиною його видалення, в розрахунок не береться. Враховуються жовті картки, які пред'явлені тільки тим гравцям, що знаходяться в даний момент на полі. Жовті картки, які пред'явлені запасним гравцям, тренерам або обслуговуючому персоналу команд, до уваги не беруться. Всі картки, які були показані після фінального свистка рефері, не враховуються при розрахунку ставок. Всі картки, які були показані в перерві між першою і другою половиною, враховуються в загальному результаті матчу, однак не враховуються при розрахунку ставок на перший або другий тайм.

Час першої жовтої картки в матчі

Якщо в матчі не показано жодної жовтої картки, ставки по даній позиції підлягають поверненню з коефіцієнтом, рівним «1». При розрахунку ставок враховується фактичний час, коли жовта картка була показана гравцю.

Тотал жовтих карток парний/непарний

Якщо в матчі не було показано жодної жовтої картки, ставки розраховуються як парні. Всі картки, показані після фінального свистка рефері, не враховуються при розрахунку ставок. Всі картки, показані в перерві між першою і другою половиною, враховуються в загальному результаті матчу, однак не враховуються при розрахунку ставок на перший або другий тайм.

Чи заб'є зазначена команда авто гол

Необхідно визначити, чи заб'є в даному матчі зазначена команда хоча б один гол в свої ворота.

Чи заб'є зазначена команда в кожному з таймів

Можливі наступні результати: «Так» - дана команда заб'є хоча б один гол в першому таймі і хоча б один гол у другому таймі, «Ні» - хоча б в одному з таймів дана команда не заб'є жодного гола.

Коли визначиться переможець

Можливі наступні результати: «В основний час» - ставка виграє, якщо основний час матчу (з урахуванням компенсованого суддею часу матчу) закінчиться перемогою однієї з команд, «В додатковий час» - ставка виграє, якщо основний час матчу (з урахуванням компенсованого суддею часу матчу) закінчиться внічию, а додатковий час закінчиться перемогою однієї з команд, «В серії пенальті» - ставка виграє, якщо і основний, і додатковий час матчу закінчаться внічию.

Команда, що забила перший гол, переможе

Необхідно визначити, чи виграє команда, що забила перший гол. Можливі наступні результати: «Лідер виграє» - команда, що забила перший гол, виграє матч; «Лідер програє» - команда, що забила перший гол, програє матч, «лідер - нічия» - матч закінчиться результативною нічиєю (виключаючи варіант 0:0); «Голів не буде» - матч закінчиться з рахунком 0:0.

В якому таймі буде забитий перший гол

Враховуються тільки голи, які офіційно зарахував рефері матчу.

Компенсований час матчу

Ставки на кількість компенсованого часу розраховуються виходячи з часу, показаного четвертим офіційним суддею, а не фактично зіграного компенсованого часу.

Чи буде видалення в матчі

Пропонується визначити, чи буде в футбольному матчі хоча б одне вилучення гравця з поля. Враховуються тільки видалення гравців,які знаходяться в даний момент на полі. Видалення запасних гравців, тренерів команд, медперсоналу і т.д. до уваги не приймаються. Всі видалення, що відбулися після фінального свистка рефері, не враховуються при розрахунку ставок.

Яка команда першою зробить заміну

Пропонується визначити, яка з футбольних команд зробить першу заміну гравця. При відсутності замін в матчі виграють ставки на варіант «Замін не буде». Якщо обидві команди зроблять перші заміни одночасно або в перерві матчу, то виграють ставки на варіант «Обидві команди одночасно». Одночасними вважаються заміни зроблені в одній і тій же ігровий паузі, незалежно від тривалості паузи.

Хто вище

Необхідно визначити, яка з команд займе вище місце в класифікації. В разі, якщо обидві команди залишають турнір на одній стадії, ставка «Хто вище» підлягає поверненню. Якщо обидві команди залишають чемпіонат світу на одній стадії в груповому турнірі, то вищою вважається команда, яка зайняла у себе в групі більш високе місце. Якщо обидві команди зайняли в своїх групах однакові місця, ставка «Хто вище» підлягає поверненню.

Кращий бомбардир турніру

Враховуються тільки голи, забиті в даному турнірі, незалежно від того, за яку команду даний гравець забив дані голи. Команди вказуються поруч з гравцем в інформаційних цілях. Автоголи до уваги не беруться. Якщо два і більше учасників стали кращими бомбардирами турніру, коефіцієнт по ставкам на даних учасників ділиться на число тих учасників, які перемогли. Ставки на результат першого тайму матчу розраховуються по результату, зафіксованому після 45 хвилин і компенсованому часу. Якщо перший тайм не дограний, ставки анулюються, а суми ставок підлягають поверненню.

Вихід і обидві заб’ють

П1 і (Обидві заб'ють - Так). Ця ставка виграє тільки в тому випадку, якщо в даному матчі обидві команди заб'ють і матч виграє команда 1.

П1 і (Обидві заб'ють - Ні). Ця ставка зіграє тільки в тому випадку, якщо команда 1 виграє матчу і не пропустить (виграє матч з сухим рахунком).

Х і (Обидві заб'ють). Ця ставка виграє в тому випадку, якщо матч завершиться результативною нічиєю.

Х і (Обидві заб'ють - Ні). Ця ставка виграє в тому випадку, якщо матч закінчиться з рахунком 0:0.

П2 і (Обидві заб'ють - Так). Ця ставка виграє тільки в тому випадку, якщо в даному матчі обидві команди заб'ють і матч виграє команда 2.

П1 і (Обидві заб'ють - Ні). Ця ставка зіграє тільки в тому випадку, якщо команда 2 виграє матч і не пропустить (виграє матч з сухим рахунком).

Статистичні показники і спеціальні результати

Тотал гольових передач

Пропонується передбачити кількість гольових передач в основний час матчу. Якщо після пасу асистента відбулося торкання м'яча гравцем суперника, що вплинуло на траєкторію м'яча, то гольова передача не зараховується. Зароблений пенальті вважається гольовою передачею, якщо цей пенальті був реалізований. Крім того, якщо пенальті заробив той же гравець, що і реалізував, то гольова передача не зараховується. Заробленим пенальті вважається фол на гравці, що атакує. Якщо сталася гра рукою, то гольова передача також не фіксується. Гольові паси нараховуються і до автоголів. Однак у разі автоголу гольова передача є лише в тому випадку, якщо гравець атакуючої команди був останнім, хто торкався м'яча перед автором автоголу.
Якщо цією людиною також був гравець, що оборонявся, або каркас воріт, то гольова передача не фіксується. Голи, забиті з добивання, також набувають гольову передачу в тому випадку, якщо асистент і автор гола - різні гравці. Добиванням вважається момент, який підпадає під наступні умови:

– голу передував удар, який однозначно йшов в ствір воріт, або ж потрапив в каркас;

– вздовж траєкторії перерваного удару явно не знаходилося інших гравців атакуючої команди;

– каркас воріт або оборонець, що запобіг голу, так і залишився єдиним фактором, що змінив траєкторію м'яча між двома ударами по воротах;

– оборонець, що запобіг гол, зробив тільки один дотик;

– перерваний удар не є пенальті.

 

Метод першого гола

Пропонується передбачити яким способом буде забитий перший гол в основний час матчу.

Автогол - парі виграє, якщо гравець забив гол у свої ворота.

Штрафний удар - парі виграє, якщо гол забитий безпосередньо зі штрафного удару гравцем, який виконував штрафний удар. Гол з пенальті не враховується.

Пенальті - парі виграє, якщо гол забитий безпосередньо з пенальті гравцем, який виконував пенальті.

Головою - парі виграє, якщо останнє торкання м'яча було зроблено головою гравця, що є автором гола. Автогол не враховується.
Ногою - парі виграє, якщо гол забитий ногою. Гол зі штрафного, пенальті і автогол не враховуються. Якщо гол забитий будь-якою частиною тіла гравця, крім голови, то вважається, що такий гол забитий ударом ногою.

Немає гола - парі виграє, якщо не буде забитий перший гол.

Гол ногою
Пропонується передбачити, чи буде забитий гол ногою в основний час матчу. Якщо матч закінчився 0:0, то «Гол ногою - Ні» вважається виграшним.

Гол головою
Пропонується передбачити, чи буде забитий гол головою в основний час матчу. Якщо матч закінчився 0:0, то «Гол головою - Ні» вважається виграшним.

Гол прямим ударом зі штрафного
Парі виграє, якщо гол забитий безпосередньо зі штрафного удару гравцем, який виконував штрафний удар. Гол з пенальті не враховується. Якщо матч закінчився 0:0, то «Гол прямим ударом зі штрафного - Ні» вважається виграшним.

Гол протягом 10 секунд після кутового
Пропонується передбачити, чи буде забитий гол після подачі кутового у основний час матчу.

Нападник заб'є хоча б 1 гол
Пропонується передбачити, чи буде забитий гол нападником в основний час матчу. Позиція гравця визначається розстановкою на конкретний матч. Інформація про позицію гравця береться з сайту www.uefa.com.

Півзахисник заб'є хоча б 1 гол
Пропонується передбачити, чи буде забитий гол півзахисником в основний час матчу. Позиція гравця визначається розстановкою на конкретний матч. Інформація про позицію гравця береться з сайту www.uefa.com.

Захисник заб'є хоча б 1 гол
Пропонується передбачити, чи буде забитий гол захисником в основний час матчу. Позиція гравця визначається розстановкою на конкретний матч. Інформація про позицію гравця береться з сайту www.uefa.com.

Чи потрапить м'яч в штангу або перекладину
Пропонується передбачити, чи потрапить м'яч в штангу або перекладину в основний час матчу. Якщо м'яч потрапив в штангу або перекладину після свистка судді - потрапляння до уваги береться.

Що раніше? (Гол / Заміна)
У разі закінчення основного часу матчу з рахунком 0: 0 і відсутності замін відбувається повернення.

Що раніше? (Картка / Заміна)
У разі відсутності карток і замін відбувається повернення.

Незарахований гол
Пропонується передбачити, чи буде в основний час матчу забитий гол, який арбітр не зарахує. Підтвердженням служить відеотрансляція матчу в якій чітко видно, що м'яч перетнув лінію воріт.

Картка за симуляцію
Пропонується передбачити, чи буде показана картка гравцеві за симуляцію в основний час матчу.

Гол ножицями
Пропонується передбачити, чи буде забитий гол гравцем ударом «ножицями» в основний час матчу. Удар «ножицями» - технічна дія футболіста, коли той, відриваючи своє тіло від землі, за допомогою швидкого схрещування ніг («ножиць»), б'є однієї з них по м'ячу.

М'яч потрапить в суддю
Пропонується передбачити, чи потрапить м'яч в суддю в основний час матчу.

Вибіжить уболівальник на поле
Пропонується передбачити, чи вибіжить чи уболівальник на поле в основний час матчу.

Сума номерів гравців, які забили голи
Пропонується передбачити, чи буде сума номерів гравців забили голи в основний час матчу парним або непарним числом.

Заміна через травму гравця
Пропонується передбачити, чи буде здійснена заміна гравця в основний час матчу через отриману травму.

Хто швидше набере X кутових
Пропонується передбачити, яка команда першою подасть певну кількість кутових у основний час матчу. Якщо задана кількість кутових не була подана, то виграє результат «Ніхто».
В якому таймі буде більше кутових
Якщо було подано однакову кількість кутових у обох таймах, то виграє результат «Рівно».

Кількість жовтих і червоних карток, кутових, ударів від воріт, аутів, влучень в штангу і поперечину визначається по відеотрансляції. Якщо трансляція була перервана, то результат за кількістю жовтих і червоних карток, кутових, ударів від воріт, аутів береться з офіційних джерел інформації.
www.fifa.com
www.uefa.com
А У разі відсутності даних на зазначених сайтах, а також для інших футбольних матчів, дані беруться з наведених нижче джерел (в порядку пріоритету):

 1. www.xscores.com
 2. www.futbol24.com
 3. www.goalzz.com
 4. www.livescore.com

Всі інші статистичні показники (офсайди, фоли, заміни, удари в створ тощо) беруться тільки з офіційних джерел інформації. Кутовий, який був переподаний, для цілей розрахунку вважається за один.

Статистика туру

Ставки на статистику туру або ігрового дня. У разі якщо в турі визнаний таким, що не відбувся, хоча б один або кілька матчів, то ставки на статистику туру підлягають поверненню, крім ставок, результат яких однозначно визначено незалежно від результатів інших матчів.

Ставка на парну подію

В розіграші на парну подію приймають участь наступні ставки:

 • результат;
 • фора;
 • тотал;
 • кутовий;
 • офсайд;
 • жовтка картка;
 • удар в створ воріт;
 • фол.

Наприклад, в розіграші подвійної події «Ліверпуль – Порту та Парі Сен-Жермен – Реал Мадрид» буде приймати участь статистика першої пари та статистика другої пари. Якщо перша пара зіграла з рахунком 1-2, а друга 2-3, тоді результатом буде вважатись 3-5. Такий же принцип підрахунку стосується офсайдів, фолів, жовтих карток, ударів в створ воріт та кутових.

В спірних ситуаціях для визначення остаточного єдиного рішення буде враховуватись інформація про матч, отримана від офіційних джерел.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

Формула 1

«Переможець гонки» (підсумкова класифікація). Переможцем вважається гонщик, що зайняв перше місце в підсумковому протоколі гонки (підсумковій класифікації).

Переможець для всіх ставок на кваліфікацію визначається за офіційним часом кваліфікації, який оголошує Міжнародна федерація автоспорту (FIA). Переможці для всіх ставок на вільну практику (1,2,3) визначаються за офіційним часом вільної практики, який оголошує Міжнародна федерація автоспорту (FIA).

Кращі 3 (6,10). Необхідно визначити, хто з гонщиків увійде в топ-3 (6, 10) по підсумковому протоколу гонки. Якщо вказаний гонщик не приймав участь в даній гонці, по ставках, зроблених на нього відбувається повернення.

«Найшвидше коло». Необхідно визначити, хто з гонщиків швидше за всіх пройде одне коло. Якщо вказаний гонщик не приймав участь в гонці, по ставках, зроблених на нього відбувається повернення.

Якщо боліди в гонці стартують слідом за «сейфті-кар», а не як зазвичай, за стартовими сигналами (наприклад, через погану погоду), при розрахунку ставок - це не буде вважатися виїздом на трасу «сейфті-кар». Це ж правило поширюється на ситуації, коли гонка поновлюється після виїзду «сейфті-кар» відразу після появи червоного прапору.

Хто вище (пілоти). У запропонованих парах необхідно назвати гонщика, який виступить краще. При цьому найкращим вважається гонщик, який зайняв в підсумковому протоколі більш високе місце. Якщо обидва гонщики зійшли з дистанції, то кращим вважається той, хто проїхав більшу кількість кіл. Якщо обидва гонщики зійшли на одному колі, проводиться повернення ставок. Якщо один з гонщиків зійшов з дистанції, найкращим вважається гонщик, який закінчив гонку. Якщо гонщик проїхав більшу кількість кіл, але був дискваліфікований під час гонки, то найкращим вважається будь-який інший спортсмен, який не був дискваліфікований (навіть якщо проїхав менше одного кола в гонці). Якщо обидва гонщики були дискваліфіковані під час гонки, проводиться повернення ставки.

Хто вище (команди). Ставки приймаються на команду, гонщик якої займе краще місце за підсумками гонки згідно з офіційним протоколом Міжнародної Автомобільної Федерації (FIA). Якщо жоден гонщик з обох команд не потрапив в офіційний підсумковий протокол, то командою що перемогла вважається та, гонщик якої завершив найбільшу кількість кіл. Якщо жоден гонщик з обох команд не потрапив в офіційний підсумковий протокол і при цьому кращі гонщики з обох команд завершили однакову кількість кіл, ставки вважаються недійсними. Якщо хоча б в одній з двох команд стартує менше двох гонщиків, ставки вважаються недійсними.

Скільки машин не зможуть завершити перше коло? У даній ставці враховуються тільки ті гонщики, які стартували безпосередньо в гонці (навіть з піт-лейн). Гонщики, які не стартували в гонці, в офіційних результатах гонки класифікуються як "DNS".

Який гонщик першим покине гонку. При розрахунку даної ставки враховуються тільки ті гонщики, які стартували безпосередньо в гонці (навіть з піт-лейн). Якщо гонщик НЕ стартує в гонці, всі ставки на нього стають недійсними. Гонщики, які не стартували в гонці, в офіційних результатах гонки класифікуються як "DNS". Якщо сталося зіткнення болідів і як мінімум 2 пілоти не можуть продовжити гонку, то всі ставки на них розраховуються з коефіцієнтом «1».

Який конструктор першим покине гонку? У гонці повинен стартувати хоча б один пілот з команди, інакше всі ставки на дану команду будуть визнані недійсними. Гонщики, які не стартували в гонці, в офіційних результатах гонки класифікуються як "DNS".

Чи набере гонщик X очки в гонці? Якщо гонщик НЕ стартує в гонці, все ставки на нього стають недійсними. Гонщики, які не стартували в гонці, в офіційних результатах гонки класифікуються як "DNS".

Наберуть обидва гонщики команди X очки в гонці? Для того щоб дана ставка могла бути розрахована, обидва гонщики повинні стартувати в гонці. Гонщики, які не стартували в гонці, в офіційних результатах гонки класифікуються як "DNS".

Переможець без урахування команди «Мерседес». Переможцем без урахування «Мерседес» вважається гонщик, що зайняв перше місце в підсумковому протоколі гонки без урахування команди «Мерседес».

Поул-позиція. Переможцем буде вважатися гонщик, оголошений переможцем за підсумками кваліфікаційного заїзду, в подальшому внесені зміни в розрахунок прийматися не будуть.

Футзал

Всі ставки розраховуються на підставі результату після закінчення основного часу матчу (40 хвилин гри, 2 тайми по 20 хвилин), якщо не вказано інше.

Додатковий час і серія ударів з 6-метрової позначки враховуються тільки в ставках на вихід в наступний раунд, на переможця змагання і т.п.

Якщо матч скасований або перенесений за будь-якої причини більш ніж на 24 години, всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Якщо матч не буде дограний протягом 24 годин всі ставки будуть розраховані за результатами на момент зупинки матчу.

Якщо матч перерваний або припинений більше ніж на 24 години, всі ставки на цей матч будуть розраховані з коефіцієнтом «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки матчу. Ті результати, які однозначно визначені до моменту його зупинки (наприклад, результат першого тайму, перший забитий гол і його час і т.д.), приймаються для розрахунків по ставкам.

Флорбол

Всі ставки розраховуються на підставі результату після закінчення основного часу матчу (60 хвилин гри, 3 тайми по 20 хвилин), якщо не вказано інше.

Додатковий час і штрафні удари враховуються тільки в ставках на вихід в наступний раунд, на переможця змагання і т.п.

Якщо матч скасований або перенесений за будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Матч вважається таким, що відбувся, якщо зіграно не менше 50 хвилин матчу. Якщо матч не буде дограний протягом 24 годин, всі ставки будуть розраховані за результатами на момент зупинки матчу.

Базабет не несе відповідальності за неточності в тривалості матчів. Дані, які вказуються в лінії і Live, носять орієнтовний характер. Регламент гри уточнюйте в офіційних джерелах.

Якщо матч перерваний або припинений більше ніж на 24 години, всі ставки на цей матч будуть розраховані з коефіцієнтом «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки матчу. Ті результати, які однозначно визначені до моменту його зупинки (наприклад, результат першого тайму, перший забитий гол і його час і т.д.), приймаються для розрахунків по ставкам.

При визначенні статистичних показників матчів з флорболу, джерелом для визначення результатів є інформація, розміщена на офіційних інтернет-сайтах.

Хокей з шайбою

Ставки на чемпіонати всіх країн і на всі міжнародні змагання з хокею приймаються на основний час, якщо не вказано інше.

У разі перенесення матчу на період більше 24 годин по всіх ставках на даний матч проводиться повернення.

с. Якщо матч був перерваний і не дограний протягом 24 годин, по всіх ставках на даний матч, крім ставок, результат яких однозначно визначено до моменту зупинки гри, відбувається повернення.

Ставки на переможця, що включають тільки два можливих результати (переможець матчу: команда 1 / переможець матчу: команда 2), розраховуються з урахуванням овертайму і булітів.

При грі на загальний тотал закинутих шайб в турі враховуються тільки матчі, наведені в лінії за цей день, якщо не вказано інше. При перенесенні або скасуванні хоча б одного матчу відбувається повернення ставок.

Для ставок на переможця, фору, тотал певного періоду, на видалення, а також на інші показники періоду враховуються тільки голи, видалення та інші показники, що мають відношення до зазначеного періоду.

Пропонуються наступні варіанти для ставок:

Переможець

Пропонується визначити результат матчу. Якщо в позиції доступні два результати (переможець матчу: команда 1 / переможець матчу: команда 2), ставки приймаються з урахуванням овертайму і післяматчевих булітів. Якщо в позиції доступні три результати (команда 1 / нічия / команда 2), ставки приймаються з урахуванням основного часу, без урахування результату овертайму і післяматчевих булітів.

Тотал

Для американських хокейних ліг і для інших ліг ставки приймаються з урахуванням основного часу. Ставки на більше/менше, включають три опції (більше/менше/рівно ... голів), пропонуються тільки на основний час для всіх хокейних матчів, незалежно від чемпіонату. Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки і передбачено тільки дві опції (більше/менше без опції «рівно ... голів»), відбувається повернення.

Індивідуальний тотал для зазначеної команди

Для американських хокейних ліг і для інших ліг ставки приймаються з урахуванням основного часу. Ставки на більше/менше, включають три опції (більше/менше/рівно ... голів), пропонуються тільки на основний час для всіх хокейних матчів, незалежно від чемпіонату. Якщо в результаті матчу кількість забитих голів рівна тоталу ставки і передбачено тільки дві опції (більше/менше без опції «рівно ... голів»), відбувається повернення. Для ставок «більше/менше голів для зазначеної команди» враховуються тільки голи, забиті у ворота команди-суперника і офіційно зараховані суддею протягом основного часу матчу.

Більше/менше голів для зазначеного гравця

Якщо гравець не брав участь в матчі, ставки на більше/менше голів даного гравця підлягають поверненню. Незалежно від країни і турніру всі ставки по цьому варіанту розраховуються за результатами основного часу, не включаючи результат овертайму і серії булітів.

5 . Фора

Для американських хокейних ліг і для інших ліг ставки приймаються з урахуванням основного часу. Якщо фора має тільки дві опції (тільки фора 1 або фора 2, без опції «Нічия») в разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

Переможець перших <вказане число> хвилин

Пропонується визначити результат матчу до зазначеного моменту ігрового часу матчу. Якщо матч був перерваний і не дограний протягом 24 годин, по всіх ставках на дану позицію проводиться повернення. При розрахунку ставок для результату зазначеного періоду матчу використовується рахунок на момент нульової секунди зазначеної як параметр хвилини. Приклад: переможець перших п'яти хвилин матчу. Ставка розраховується виходячи з рахунку, зафіксованого до 5 хв. 00 сек. гри.

Переможець групи (конференції/дивізіону)

Якщо сезон скорочений, розрахунок ставки відбувається виходячи з офіційного вердикту керівної федерації даної хокейної ліги.

Переможець турніру

Ставка розраховується тільки після завершення фінального матчу турніру з фактично зафіксованим результатом на момент закінчення турніру. Судові і інші рішення щодо скасування/зміни результатів турніру, прийняті після закінчення даного раунду змагань, до уваги не приймаються. Якщо команда, на яку була зроблена ставка, не пройшла кваліфікацію до даного турніру, була дискваліфікована або відмовилася від участі в змаганні, всі ставки на неї вважаються програними. Якщо переможцем турніру визнана більше ніж одна команда, коефіцієнт ставки на дану команду ділиться на кількість переможців (не менше коефіцієнта, рівного «1»).

Прохід в наступний раунд

Ставка розраховується по результату, що визначилися безпосередньо після останнього матчу даної серії плей-офф зазначеного раунду, незалежно від подальших судових/дисциплінарних рішень. Якщо будь-яка із зазначених команд через будь-яких причин (в тому числі дискваліфікації, відмови від участі і т. д.) не змогла взяти участь у зазначеному раунді, супернику такої команди зараховується перемога в серії і прохід, всі ставки залишаються в силі.

Переможець

Серіі плей-офф (Best-of-3/Best-of-5/Best-of-7)

Якщо не зіграно число матчів, яке, згідно з регламентом, необхідно для перемоги в серії, по всіх ставках на цей варіант відбувається повернення.

11 . Хто заб'є перший гол в матчі

Виграють ставки на гравця, який забив перший зарахований гол в матчі. Якщо перший гол забитий гравцем, який не був представлений серед опцій даного варіанту, всі ставки на дану позицію вважаються програними. Якщо перший гол - автогол (навіть якщо він забитий гравцем, на якого приймалися ставки), всі ставки на дану позицію вважаються програними. Якщо обраний гравець не брав участь в даній грі, ставки, зроблені на нього, підлягають поверненню. Незалежно від країни і турніру всі ставки по такій позиції розраховуються за результатами основного часу, не включаючи результат овертайму і серії булітів.

Хто зробить більше кидків у ворота

Необхідно визначити, яка з команд зробить більше кидків в створ воріт опонента. Для американських хокейних ліг і для інших ліг ставки приймаються з урахуванням основного часу. Розрахунок відбувається виходячи зі статистики, що публікується на офіційних сайтах федерацій відповідних чемпіонатів. Всі інші джерела не мають значення при розрахунку ставок.

Більше/менше кидків у ворота

Розрахунок відбувається виходячи зі статистики, що публікується на офіційних сайтах федерацій відповідних чемпіонатів. При розрахунку ставок по цьому варіанту решта всіх джерел не мають значення. Для американських хокейних ліг і для інших ліг ставки приймаються з урахуванням основного часу. Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих кидків рівна тоталу ставки, відбувається повернення.

Фора за кидками в створ воріт

Розрахунок відбувається виходячи зі статистики, яка публікується на офіційних сайтах федерацій відповідних чемпіонатів. При розрахунку ставок решта всіх джерел не мають значення. В разі рівного рахунку за кидками в створ воріт з урахуванням фори відбувається повернення. Для американських хокейних ліг і для інших ліг ставки приймаються з урахуванням основного часу.

Подвійний результат (на матч/на період)

Можливі такі результати:

1X - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу/періоду перемогла команда 1 або була зафіксована нічия;

X2 - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу/періоду перемогла команда 2 або була зафіксована нічия;

12 - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу/періоду перемогла команда 1 або команда 2.

Ставки на цей варіант розраховуються виходячи з результату основного часу матчу, не включаючи овертайм і серії булітів.

Подвійний результат перших <вказане число> хвилин

Пропонується визначити подвійний результат (див. П. 15) матчу до зазначеного моменту ігрового часу. Якщо матч був перерваний і не дограний протягом 24 годин, по всіх ставках на цей варіант відбувається повернення. При розрахунку ставок для результату зазначеного періоду матчу використовується рахунок на момент нульової секунди зазначеної як параметр хвилини. Приклад: переможець перших п'яти хвилин матчу. Ставка розраховується виходячи з рахунку, зафіксованого до 5 хв. 00 сек. гри.

Чи заб'ють обидві команди

Всі голи, забиті командами в свої ворота, вважаються як голи, забиті командою-суперником.

З якою різницею буде здобута перемога в матчі

Незалежно від країни і турніру всі ставки по такій позиції розраховуються за результатами основного часу, не включаючи результат овертайму і серії булітів.

Коли буде забитий перший гол

Необхідно визначити, в якому часовому інтервалі буде забитий перший гол або голу не буде.

Точний рахунок матчу

Ставки приймаються тільки на основний час, без урахування овертайму і серії булітів. Якщо фінальний результат не відповідає запропонованим в прогнозах, то виграють ставки, зроблені на позицію «Будь-який інший рахунок».

Скільки двохвилинних вилучень буде в даній грі або даному періоді

При розрахунку даної ставки кожне двохвилинне видалення вважається як два. Подвійний малий штраф (double minor) (дві плюс дві хвилини) вважається як два видалення по дві хвилини. Всі видалення, що відбулися до початку періоду, відносяться до попереднього періоду. Видалення, призначені після закінчення гри, також відносяться до попереднього (третього) періоду. Відтермінування видалення, що не набрали чинності в результаті того, що був забитий гол, не враховуються, незалежно від того, були вони внесені в офіційний протокол матчу або ні.

Хто першим заб'є три шайби

Враховуються тільки шайби, забиті у ворота суперника. Ставки приймаються тільки на основний час, без урахування овертайму і серії булітів.

Тотал матчу парний/непарний

Якщо результатом є нуль, ставки розраховуються як парні. Для американських хокейних ліг і для інших ліг ставки приймаються з урахуванням основного часу.

Тотал парний/непарний для зазначеної команди

Якщо результатом є нуль, ставки розраховуються як парні.

Яка команда заб'є перший гол в матчі

Якщо перший гол в матчі - автогол, перемога зараховується команді, на користь якої був забитий даний гол (тобто супернику команди, що забила автогол). Незалежно від країни і турніру всі ставки на цей варіант розраховуються за результатами основного часу, не включаючи результат овертайму і серії булітів.

Яка команда заб'є наступний гол в матчі

Якщо наступний забитий гол в матчі - автогол, перемога зараховується команді, на користь якої був забитий даний гол (тобто супернику команди, що забила автогол). Незалежно від країни і турніру всі ставки по такій позиції розраховуються за результатами основного часу, не включаючи результат овертайму і серії булітів.

Яка команда заб'є останній гол у матчі

Якщо останній гол у матчі - автогол, перемога в ставкою нараховується команді, на користь якої був забитий даний гол (тобто супернику команди, що забила автогол). Незалежно від країни і турніру всі ставки по такій позиції розраховуються за результатами основного часу, не включаючи результат овертайму і серії булітів.

Команда, що забила першу шайбу, виграє матч

Можливі наступні результати: «Так» - команда, яка заб'є першу шайбу в матчі, виграє гру; «Ні» - команда, яка заб'є першу шайбу в матчі, не виграє матч. Ставки приймаються тільки на основний час , без урахування овертайму і серії булітів. Якщо в основний час жодна з команд не забила жодної шайби, ставки по даній позиції підлягають поверненню.

Чи буде овертайм в матчі

Якщо овертайм був призначений, але з технічних причин не зіграний, всі ставки по даній позиції розраховуються з переможною опцією «Так» (буде овертайм).

Період, в якому буде забито найбільше шайб

Ставки приймаються тільки на основний час, без урахування овертайму і серії булітів. Якщо два і більше періоду завершилися з однаковою результативністю, то ставка на найрезультативніший період програє.

Прохід в наступний раунд

Ставка розраховується тільки після завершення всіх матчів зазначених команд в рамках даного раунду турніру. Судові і інші рішення щодо скасування/зміну результатів турніру, прийняті після закінчення даного раунду змагань, до уваги не приймаються. Якщо команда, на яку була зроблена ставка, була дискваліфікована або відмовилася від участі в змаганні, всі ставки на дану команду вважаються програними.

Тотал штрафного часу

Необхідно визначити, чи буде в матчі призначено штрафний час (тобто загальна сума часу вилучень всіх гравців в матчі) більше або менше запропонованого параметру. Для американських хокейних ліг і для інших ліг ставки приймаються з урахуванням основного часу. Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення.

33.Фора штрафного часу

Для американських хокейних ліг і для інших ліг ставки приймаються з урахуванням основного часу. У випадку рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення.

Тотал "гол плюс пас» для зазначеного гравця

Необхідно визначити, чи буде число голів плюс результативних передач, зроблених даним гравцем в матчі, більше або менше зазначеного параметру. Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів плюс результативних передач гравця рівна тоталу ставки, відбувається повернення.

Більше/менше голів у матчах ігрового дня

Враховуються тільки матчі, наведені в лінії за цей день. При перенесенні або скасуванні одного або кількох матчів туру відбувається повернення ставок на цей варіант згідно з правилами для хокею (пункти c і d).

Можуть бути запропоновані також види ставок, не зазначені вище.

Хокей на траві

Всі ставки розраховуються на підставі результату після закінчення основного часу матчу (70 хвилин гри, 2 тайми по 35 хвилин або 4 тайми по 17 хвилин 24 секунд), якщо не вказано інше.

Додатковий час і серія пенальті враховуються тільки в ставках на вихід в наступний раунд, на переможця змагання і т.п.

Якщо матч скасований або перенесений з будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Матч вважається таким, що відбувся, якщо зіграно не менше 60 хвилин матчу. Якщо матч не буде дограний протягом 24 годин всі ставки будуть розраховані за результатами на момент зупинки матчу.

Для ставок «Хто вище за підсумками чемпіонату» в разі невиходу команд з групи вище вважається команда, яка набрала найбільшу кількість очок. При рівності очок розрахунок ставок проводиться згідно з даними підсумкового протоколу.

Базабет не несе відповідальності за неточності в тривалості матчів. Дані, які вказуються в лінії і Live, носять орієнтовний характер. Регламент гри уточнюйте в офіційних джерелах.

При визначенні статистичних показників матчів з хокею на траві джерелом для визначення результатів є інформація, розміщена на офіційних інтернет-сайтах.

Якщо матч перерваний або припинений більше ніж на 24 години, всі ставки на цей матч будуть розраховані з коефіцієнтом «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки матчу. Ті результати, які однозначно визначені до моменту його зупинки (наприклад, результат першого тайму, перший забитий гол і його час і т.д.), приймаються для розрахунків по ставкам.

Хокей з м’ячем

Всі ставки розраховуються на підставі результату після закінчення основного часу матчу (90 хвилин гри, 2 тайми по 45 хвилин або 3 тайми по 30 хвилин), якщо не вказано інше.

Додатковий час враховується тільки в ставках на вихід в наступний раунд, в іншу лігу, на переможця змагання і т.п.

Якщо матч скасований або перенесений за будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1»

Матч вважається таким, що відбувся, якщо зіграно не менше 80 хвилин матчу. Якщо матч не буде дограний протягом 24 годин, всі ставки будуть розраховані за результатами на момент зупинки матчу.

Для ставок «Хто вище за підсумками чемпіонату» в разі невиходу команд з групи вище вважається команда, яка набрала найбільшу кількість очок. При рівності очок розрахунок ставок проводиться згідно з даними підсумкового протоколу.

Базабет не несе відповідальності за неточності в тривалості матчів. Дані, які вказуються в лінії і Live, носять орієнтовний характер. Регламент гри уточнюйте в офіційних джерелах.

При визначенні статистичних показників матчів з хокею з м'ячем джерелом для визначення результатів є інформація, розміщена на офіційних інтернет-сайтах.

Якщо матч перерваний або припинений більше ніж на 24 години, всі ставки на цей матч будуть розраховані з коефіцієнтом «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки матчу. Ті результати, які однозначно визначені до моменту його зупинки (наприклад, результат першого тайму, перший забитий гол і його час і т.д.), приймаються для розрахунків за ставками.

Керлінг

Всі ставки розраховуються на підставі результату після закінчення основного часу матчу, якщо не вказано інше. (70 хвилин гри, 2 тайми по 35 хвилин). У разі нічиєї граються два додаткові тайми по 10 хвилин, або відбувається перегравання.

Щоб всі ставки були дійсними, матч повинен бути зіграний повністю, за винятком випадків, коли результати ринків вже визначені на момент зупинки матчу.

Всі ставки розраховуються, виходячи із загального рахунку матчу (Гол = 3, Індивідуальне очко = 1).

Наприклад, результат матчу між командою А, 0-18 (0 - кількість голів, 18 - індивідуальні очки) і командою Б, 2-10, - перемога команди А, - і записується як 18-16, тому що команда А набрала 18 очок (18 індивідуальних очок), а команда Б набрала 16 очок (2 голи за 3 очка і 10 індивідуальних очок).

Якщо матч був перерваний або призупинений і не був завершений протягом 24 годин, всі ставки, крім ставок, результат яких був однозначно визначений до моменту зупинки гри, підлягають поверненню.

Якщо дата початку матчу перенесена на період часу менше 24 годин, всі ставки на даний матч залишаються в силі. В іншому випадку за ставками на даний матч відбувається повернення.

Шахи

Якщо матч скасований або перенесений за будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Якщо матч перерваний або припинений більше ніж на 24 години, всі ставки на цей матч будуть розраховані з коефіцієнтом «1», за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки матчу. Ті результати, які однозначно визначені до моменту його зупинки приймаються для розрахунків по ставкам.

Пропонуються наступні позиції для ставок на шахи:

Результат матчу. Пропонується визначити результат матчу.

Подвійний результат. Можливі такі результати:

1X - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу перемогла команда 1 або була зафіксована нічия; X2 - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу перемогла команда 2 або була зафіксована нічия; 12 - ставка є виграшною, якщо в результаті матчу перемогла команда 1 або команда 2.

Фора. Якщо фора має тільки дві опції (тільки фора 1 або фора 2, без опції «Нічия»), в разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

Переможець турніру. Ставка розраховується тільки після завершення турніру по фактично зафіксованим результатам на момент закінчення турніру. Судові та інші рішення про скасування/зміну результатів турніру, прийняті після його закінчення, в розрахунок не приймаються. Якщо до старту події один із заявлених учасників відмовився або був замінений, то ставки на цю подію підлягають поверненню. Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

Кулі

Якщо матч був перерваний і не дограний протягом 24 годин, по всіх ставках на даний матч, відбувається повернення.

Якщо матч був скасований або перенесений за будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Ставки на сети і матчі. У матчі повинні бути зіграні всі сети. Якщо з якої-небудь причини перемога в матчі присуджена учаснику до закінчення матчу, то ставки на сети з даного матчу анулюються, якщо подальша гра не вплине на результат.

У разі, якщо перемога в матчі присуджується гравцеві до закінчення всіх сетів, ставки на матч будуть розраховуватися по офіційному переможцю, якщо хоча б одна частина (один енд) буде зіграний повністю.

Пропонуються наступні варіанти для ставок на кулі:

Переможець

Необхідно визначити результат матчу. Ставки приймаються на основний час матчу.

Фора

В разі рівного рахунку з урахуванням фори відбувається повернення (незалежно від того, на який період матчу пропонується зробити ставку).

Тотал

Якщо в результаті матчу сумарна кількість забитих голів рівна тоталу ставки, відбувається повернення.

Можуть бути запропоновані інші види ставок, не зазначені вище.

Що? Де? Коли?

а. Якщо матч був перерваний і не дограний протягом 24 годин, по всіх ставках на даний матч, відбувається повернення.

Якщо матч був скасований або перенесений з будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Якщо член команди не брав участі в матчі, то коефіцієнт виграшу за ставками на нього приймається рівним «1».

Розрахунок ставок проводиться на підставі даних сайту http://chgk.tvigra.ru .

Пропонуються наступні позиції для ставок на Що? Де? Коли?:

На перемогу в матчі.

На фору і тотал.

Індивідуальні тотали команд.

Необхідно визначити індивідуальний тотал гравця за кількістю набраних очок. Очко зараховується тому гравцеві, який відповідав на питання і дав правильну відповідь (чия відповідь була прийнята ведучим гри). Правильність відповіді визначає ведучий гри. При розіграші секторів «Бліц» та «Супербліц» очко зараховується тому гравцеві, який дав правильну відповідь на останнє (третє) питання. У разі проведення «вирішального раунду» всі очки у гравців залишаються, а гравцеві, який дав правильну відповідь в «вирішальному раунді», зараховується одне очко.

Екстремальний спорт

Якщо подія скасована або перенесена за будь-якої причини більше ніж на 24 години, всі ставки на цю подію отримують коефіцієнт виграшу, рівний «1».

Якщо подія перервана або припинена більше ніж на 24 години, всі ставки на цю подію будуть розраховані з коефіцієнтом «1» не дивлячись на очевидність результату, за винятком випадків, коли результати ставок вже визначені на момент зупинки події. Ті результати, які однозначно визначені до моменту її зупинки приймаються для розрахунків по ставкам.

Переможець турніру. Ставка розраховується тільки після завершення турніру по фактично зафіксованим результату на момент закінчення турніру. Судові та інші рішення про скасування/зміну результатів турніру, прийняті після його закінчення, в розрахунок не приймаються. Якщо до старту матчу один із заявлених учасників відмовився або був замінений, то ставки на цю подію підлягають поверненню.

Можуть бути запропоновані також види ставок, не зазначені вище.

Біржа

Парі - угода, укладена між учасниками та організатором або між двома учасниками, за умовами якого той, хто програв повинен виконати взяті на себе зобов'язання. Парі укладаються у вигляді прийому ставок від гравців (далі-учасники парі) на умовах, запропонованих організатором.

Ставка - грошова сума, як гарантія для забезпечення виконання зобов'язань організатором або учасником, яку вносить учасник в касу організатора, як оплата за участь в грі, яка передбачає передбачення результату або результатів групи подій.

Результат - результат ігрової, спортивної, соціально значущої події, на який організатором або учасником встановлений коефіцієнт виграшу і на який укладалося парі.

Програма - перелік подій і їх результатів з коефіцієнтами виграшу, запропонованих організатором для укладення парі.

Ставка «проти» результату - ставка, яка приймається тим учасником парі, яка не вірить в результат даної події (наприклад, якщо в грі беруть участь команди «Челсі» і «Манчестер Юнайтед» і учасник не вірить в перемогу «Челсі», то він може прийняти ставку Перемога «Челсі», запропоновану іншими учасниками).

Ставка «за» результат - ставка, яка приймається тим учасником парі, який вірить в результат даної події (наприклад, якщо в грі беруть участь команди «Челсі» і «Манчестер Юнайтед» і учасник вірить в перемогу «Челсі», то він може запропонувати ставку учасникам, які не вірять в перемогу «Челсі»).

Загальні положення

Організатор приймає ставки на ігрові, спортивні, соціально значимі ситуації (далі події). Організатор надає учасникам автоматизовану систему, що дозволяє укладати парі між собою. Як плата, за дану послугу, Організатор отримує з виграшу комісію (посередницька оплата) з кожного предмета окремого парі, і стягується з тих коштів, які учасники тримають на віртуальному (чинному) рахунку компаніі.

Всі ставки приймаються виключно відповідно до цих правил і є підтвердженням того, що учасник парі знає справжні правила і повністю з ними погоджується.

Учасник має можливість укладати парі з іншими учасниками, які користуються послугами державної тиражної грошової лотереї. Пропозиція щодо укладання парі буде визнана справжньою і відкритою для прийняття, якщо дотримані всі Правила.

Пропозиція щодо укладання парі приймається щодо предмета парі. Пропозиція повинна включати коефіцієнт, виходячи з якого учасник готовий зробити ставку «проти» або «за» результат, а також максимальну суму, яку учасник готовий поставити в якості відповіді.

З моменту повного або часткового прийняття пропозиції щодо укладення парі, внесення змін неможливе з боку учасника.

Mixed Football

Mixed Football - це гра, учасники якої - дві команди, які беруть участь в реальних матчах, на результат протистояння цих команд розміщують ставки. Розрахунок ставок здійснюється на основі сумарної кількості голів, забитих усіма учасниками реальних матчів. Розрахунок ставок проводиться після завершення всіх реальних матчів, з яких було обрано учасників в віртуальні команди. У разі перенесення матчу на період більше 24 годин по всіх ставках на даний матч відбувається повернення. Якщо матч був перерваний і не дограний протягом 24 годин, по всіх ставках на даний матч відбувається повернення. Наприклад, ми могли б запропонувати Манчестер Юн - Реал Мадрид (Mixed матч) коли обидві команди грають в своїх національних лігах.

Манчестер Юн - Реал Мадрид

Англія, Прем'єр-ліга, Манчестер Юн 2: 1 Евертон

Іспанія, Прімера, Реал Мадрид 3: 1 Валенсія

Mixed матч: Манчестер Юн 2: 3 Реал Мадрид.

Спеціальні ставки

1.Спеціальні ставки. Кінопремія Оскар-2018. Ставка буде розрахована після оголошення переможця у відповідній номінації. Розрахунок ставок відбувається на основі інформації сайту http://www.oscars.org/.

2.Спеціальні ставки. Хто буде правителем Семи Королівств по закінченню серіалу "Гра Престолів»? Розрахунок ставок відбувається на основі інформації сайту https://www.hbo.com/game-of-thrones

3.Спеціальні ставки. Youtube. Інформація береться тільки на основному офіційному каналі сайту https://www.youtube.com. У розрахунок не беруться додаткові канали, канали спонсорів і партнерів.

4.Спеціальні ставки. Джеймс Бонд. Розрахунок ставки «НАСТУПНИЙ ДЖЕЙМС БОНД ПІСЛЯ ДЕНІЕЛА КРЕЙГА» відбувається на основі інформації з офіційного сайту серії фільмів про Джеймса Бонда. http://www.007.com/.

5.Спеціальні ставки. КВН (ВИЩА ЛІГА КВН 2018). Розрахунок ставки відбувається на основі інформації сайту http://kvn.ru/.

6.1 Спеціальні ставки. Євробачення. Ставка «Хто вище». У запропонованих парах необхідно вибрати країну-учасницю, яка займе вище місце за підсумками фіналу конкурсу. При рівності очок розрахунок ставок проводиться з коефіцієнтом «1».

6.2. Розрахунок ставок проводиться на підставі даних сайту www.eurovision.tv.

7.Ліга сміху. Розрахунок ставок відбувається на основі інформації сайту http://ligasmeha.com/ru/o-proekte/

8.Ліга Сміху КПІ. Розрахунок ставок відбувається на основі інформації сайту http://kpi.ua/ru/node/14961.

 

Генеральний директор                                     Бочковський А.С.

 

 

 

 

Додаток №4

до Умов випуску та проведення

державної грошової тиражної лотереї тото

«БАЗАБЕТ», затверджені наказом

№ 01 від 03 січня 2017 р.

Правила реєстрації та використання ігрового рахунку гравця в мережі Інтернет

 1. Для реєстрації ігрового варіанту та участі у Лотереї через мережу Інтернет, гравець повинен зареєструвати власний ігровий рахунок на Інтернет сайті Лотереї. Для реєстрації, гравець повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля форми заявки. До форми вносяться як персональні дані гравця, так й додаткові (не персоналізовані) для подальшої ідентифікації при відновленні доступу до рахунку.
 2. При зміні будь-яких персональних даних, гравець повинен оновити їх на своєму ігровому рахунку. Оновлення персональних та інших даних гравця, можливо шляхом внесення змін через Інтернет сайт в особистому кабінеті або шляхом написання відповідного запиту у службу по роботі з гравцями Лотереї за допомогою електронної пошти (e-mail).
 3. Гравець має право відкрити тільки один ігровий рахунок. Право на відкриття ігрового рахунку має тільки фізична особа, яка може бути гравцем Лотереї відповідно до цих Умов.
 4. Оператор має право проводити перевірку даних гравців та осіб, які бажають відкрити новий ігровий рахунок. Якщо, відповідно до чинного законодавства, цих Умов, або з інших причин, Оператор вимушений відмовити гравцеві у відкритті рахунку, або закрити створений рахунок через допущені порушення законодавства або Умов, то усі попередні ставки на такому рахунку можуть бути анульовані за рішенням Оператора, а гравець втрачає право на будь-які виграші, які нараховані йому і/або які він отримав.
 5. Гравець несе відповідальність за достовірність та коректність своїх персональних та інших даних, наданих ним під час реєстрації ігрового рахунку. Оператор має право вимагати документальне підтвердження особи та повноліття у будь-якого заявника або гравця у будь-який час. За запитом Оператора гравець зобов'язаний надати паспорт. Обов'язкові дані, які повинен містити паспорт: прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), дату народження, місце проживання, серію та номер паспорту, ким та коли виданий. Оператор залишає за собою право вимагати від гравця будь-які додаткові документи для підтвердження особи (наприклад: посвідчення водія, картку фізичної особи-платника податків тощо). У разі, якщо гравець володіє паспортом у формі ID-картки, додатково надається Витяг із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або Довідка про реєстрацію місця проживання особи.
 6. Оператор залишає за собою право обмежувати доступ до ігрового рахунку гравцям, що вказали неправдиві дані.
 7. З метою дотримання чинного законодавства та безпеки, особисті дані гравців не передаються і не продаються третім особам, проте Оператор не несе відповідальності за збереження паролів від ігрового рахунку, електронної пошти та інших даних гравця у випадках передачі самим гравцем цих даних.
 8. У разі помилкового зарахування коштів на рахунок гравця, останній зобов’язаний негайно повідомити Оператора про помилки, що виникли. У такому разі буде проведено корекцію ігрового рахунку, про яку буде повідомлено гравця. Якщо, внаслідок помилки, у гравця утворився негативний баланс, Оператор має право анулювати не розраховані ставки, які були зроблені після того, як сталася помилка.
 9. Якщо у гравця виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, а саме, логін та пароль, стали відомі сторонній третій особі, він має право у будь-який час направити Операторові запит на тимчасове обмеження рахунку до з’ясування усіх обставин.
 10. Оператор не несе відповідальності за зарахування коштів на рахунок гравця, або за затримку в зарахуванні, пов’язану зі зміною внутрішніх процедур фінансових структур, що здійснюють транзакцію, або через обставини непереборної сили (збої в каналах передачі даних, центри авторизації тощо).
 11. Кошти можуть бути отримані з рахунку гравця при дотриманні наступних умов:

- будь-які попередні платежі на рахунку гравця підтверджено Оператором та пройшли банківський кліринг;

- особа має право бути гравцем в Лотерею та не підозрюється в шахрайських діях з грошовими коштами;

- рахунок повністю відповідає правилам реєстрації.

 1. Усі фінансові операції Оператора здійснюються тільки при підтвердженні того, що власник рахунку в системі Оператора є власником рахунків у відповідних платіжних системах. Грошові транзакції, зарахування та отримання грошових коштів від одного гравця іншому забороняються. Оператор залишає за собою право вимагати у будь-якого гравця будь-які документи, що підтверджують особу та приналежність певних рахунків цьому гравцеві. При недотриманні цих вимог, до рахунків гравця може бути обмежено доступ, а у виплаті - відмовлено.
 2. Перед проведенням першої виплати гравцеві за допомогою електронних методів платежів (кредитна або дебетова картки, платіжні системи, що діють відповідно до чинного законодавства) гравець зобов’язаний надати в службу підтримку гравців за вказаними на сайті контактами, відскановану електронну копію паспорта, що засвідчує його особу. Оператор нагадує, що підробка документів карається законом, та, у разі підозри на розміщення фальшивої або відредагованої електронними методами копії документів, Оператор залишає за собою право повідомляти такі факти відповідним правоохоронним органам. Перед проведенням виплати, співробітники Оператора перевірять відповідність персональних та інших даних гравця. У разі виявлення відмінностей між фактичними даними і даними, представленими гравцем, Оператор залишає за собою право обмежити доступ до рахунку гравця та відмовити у виплаті коштів до тих пір, поки останній не доведе ідентичність і правильність наданої інформації.
 3. Якщо з технічних причин, зарахування депозиту на рахунок Гравця відбувається пізніше, ніж закриття рахунку Оператором за ініціативою гравця або Оператора, гравець отримає повідомлення із запитом про надання деталей рахунку для негайного повернення платежу.
 4. Якщо у гравця утворюється негативний баланс внаслідок перерахунку призів через неправильно введений результат, доступ до його рахунку обмежується до внесення ним на рахунок суми не меншої за розмір негативного балансу. В іншому випадку Оператор залишає за собою право припинити прийом ставок у цього гравця. Ставки, зроблені до перерахунку, залишаються в силі.
 5. Оператор має право на введення особливих обмежень щодо рахунків та операцій по цим рахункам для окремих гравців в разі порушення правил проведення Лотереї, правил та обмежень при використанні ігрового рахунку, визначених цими Умовами.

 

Генеральний директор                                                                  А.С.Бочковський