Общие положения

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Умови випуску та проведення державної грошової тиражної лотереї тото «БАЗАБЕТ» (далі – «Умови») визначають умови, термін, правила та організацію проведення державної тиражної грошової лотереї тото «БАЗАБЕТ», в тому числі правила гри, прийняття ставок в Лотерею, формування та розподіл призового фонду, розігрування призів, визначення переможців та виплату призів, права та обов’язки Оператора та гравців, відповідно до вимог Закону України «Про державні лотереї в Україні», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, інших Законів України та підзаконних нормативно-правових актів України.

Питання, що не врегульовані даними Умовами регулюються чинним законодавством України та нормативними актами Оператора. При чому, у випадку виявлення будь-яких протиріч між цими Умовами та іншими актами, відповідні нормативні акти повинні застосовуватись із наступним пріоритетом у низхідному порядку (документи з вищою юридичною силою розташовані зверху):

1) Закон України «Про державні лотереї в Україні»,

2) інші Закони України та законодавчі акти,

3) Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та інші підзаконні акти,

4) дані Умови (з врахуванням оприлюднених змін та доповнень),

5) оприлюднені нормативні акти та роз’яснення Оператора.

Оператор має право вносити зміни та доповнення до цих Умов в порядку, передбаченому Законом України «Про державні лотереї в Україні», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. Зміни та доповнення до цих Умов набирають чинності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

1.2. Лотерея «БАЗАБЕТ» є державною тиражною грошовою лотереєю тото (надалі – Лотерея), яка проводиться на всій території України, окрім тимчасово окупованої території, з метою поповнення Державного бюджету.

Назва Лотереї англійською мовою «BAZABET».

Територія розповсюдження Лотереї через мережу Інтернет не обмежується.

Лотерея не проводиться, у тому числі не розповсюджується, на тимчасово окупованій території України, відповідно до вимог Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України.

Принцип Лотереї полягає у вгадуванні випадкових результатів подій у різних видах професійних та/або аматорських змагань (реальних та/або віртуальних) та отриманні призу, який визначається на основі та відповідно до цих Умов, Програми тиражу, результатів подій, коефіцієнтів, визначених Оператором для відповідного результату, та інших правил та обставин, які враховуються Оператором відповідно до цих Умов.

1.3. Проведення Лотереї здійснює підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» (далі – Оператор), ідентифікаційний код юридичної особи: 24940541, місцезнаходження: 02098, м.Київ, вул. Юрія Шумського, будинок 1-Б, офіс 110.

Інтернет сайт Оператора: http://lottery.com.ua.

Лотерея розповсюджується на всій території України, окрім тимчасово окупованої території, як через мережу розповсюджувачів, так й Оператором самостійно. Розповсюджувач – юридична або фізична особа, яка за дорученням Оператора державних лотерей здійснює у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також інші операції, пов’язані з розповсюдженням державних лотерей.

1.4. Державна тиражна грошова лотерея тото «БАЗАБЕТ» – є лотереєю відповідно до Закону України «Про державні лотереї в Україні», а прийняття ставок у лотерею «БАЗАБЕТ» є розповсюдженням державної лотереї відповідно до цього Закону України «Про державні лотереї в Україні».

Державна тиражна грошова лотерея тото «БАЗАБЕТ» не відноситься до азартних ігор, а випуск та проведення Лотереї, прийняття ставок в Лотерею не являються гральним бізнесом або діяльністю, пов’язаною із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в розумінні чинного законодавства України.

Серед принципових відмінностей Лотереї від азартних ігор є наявність призового фонду Лотереї  у розмірі 50 відсотків від сум доходів, отриманих від прийняття ставок, що є стримуючим фактором для виникнення ігрової залежності у гравців згідно із рекомендаціями Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото. На відміну від азартних ігор, Лотерея проводиться на підставі затвердженої Оператором Програми тиражу та виключно із використанням ігрового білету, який дозволяє засвідчити участь у Лотереї.

Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» є членом Європейської Асоціації Державних Лотерей та Тото та впроваджує заходи щодо імплементації Європейських стандартів відповідальної гри Європейської Асоціації Лотерей  та Семи принципів відповідальної гри Всесвітньої лотерейної асоціації.

1.5. Лотерея проводиться через центральну електронну систему прийняття ставок (далі – Лотерейна система), яка являє собою програмно-апаратний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати призів та/або виплату призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов’язаних з проведенням державної лотереї.

1.6. Реєстрація ігрових варіантів здійснюється через розповсюджувачів, із використанням мережі Інтернет, обладнання в пунктах розповсюдження, мобільного зв’язку, терміналів самообслуговування та інших каналів розповсюдження відповідно до чинного законодавства.

Прийняття оплати ставок в Лотерею може здійснюватись у спосіб/способи, що не суперечить/суперечать чинному законодавству.

Через розповсюджувачів здійснюється реєстрація ігрових варіантів, обраних гравцем, передача цієї інформації по каналах зв’язку до комп’ютерного центру, роздрукування ігрових білетів та їх перевірка при отриманні виграшу, надання інформації про програми тиражів та результати проведених розіграшів тиражів.

1.7. Реєстрація ігрових варіантів гравця в Лотерейній системі та здійснення оплати вартості ставки гравцем  є фактом укладення публічного договору між Оператором та гравцем, відповідно до діючої редакції Умов випуску та проведення Лотереї та поточної програми тиражу, згідно з якою гравцем було визначено ігровий варіант на момент внесення ставки. За укладеним таким чином публічним договором Оператор забезпечує участь гравця у розігруванні призового фонду та виплату призу відповідно до цих Умов.

Факт укладення договору засвідчується ігровим білетом  гравця (в тому числі електронним), який видається (надсилається) гравцеві.

За одним виграшним ігровим білетом (в тому числі електронним) може бути лише один переможець.

1.8. Участь у Лотереї здійснюється виключно на добровільних засадах і не може використовуватись як умова для набуття інших прав, крім права на отримання призів Лотереї.

Прийняття ставок у Лотерею через Лотерейну систему здійснюється розповсюджувачами виключно на добровільних засадах на підставі укладеного з Оператором договору.

1.9. Гравцем Лотереї може бути будь-яка фізична право- та дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними, самостійно і добровільно  зареєструвала ігровий варіант та внесла оплату ставки в Лотереї в розмірі та в порядку, визначеному цими Умовами.

При здійсненні ставки з використанням мережі Інтернет та/або мобільного зв’язку гравець зобов’язаний підтвердити, що він досяг 18-річного віку, в противному випадку Оператор може відмовити у прийнятті ставки та виплатів призу.

1.10. Лотерея проводиться за програмами тиражів, що затверджуються Оператором та розміщуються на точках розповсюдження Лотереї. Програми тиражів оприлюднюються на офіційному Інтернет сайті Лотереї.

1.11. В цих Умовах терміни вживаються в наступному значенні:

Лотерея – масова гра, незалежно від її назви, умовами проведення якої передбачається розіграш призового (виграшного) фонду між її гравцями і перемога в якій має випадковий характер, територія проведення (розповсюдження) якої поширюється за межі однієї будівлі (споруди), незалежно від способу прийняття грошей за участь у такій грі;

Приз (виграш)  – кошти, які підлягають виплаті  гравцю у разі його виграшу у Лотерею відповідно до цих Умов;

Ставка – плата гравця за одноразову участь у розіграші Лотереї;

Розповсюдження Лотереї – діяльність, яка здійснюється за дорученням Оператора та включає у сукупності або окремо прийняття ставок безпосередньо у гравців, виплату призів, а також здійснення інших операцій, пов’язаних з розповсюдженням Лотереї відповідно до чинного законодавства;

Електронна система прийняття ставок (далі – Лотерейна система) – програмно-технічний комплекс, який забезпечує фіксацію та облік ставок у державній лотереї, фіксацію виплати призів та/або виплату призів, зберігання інформації про проведення лотереї, а також для здійснення інших операцій, пов’язаних з проведенням державної лотереї;

Умови – локальний акт оператора державних лотерей, що визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, затверджується оператором державних лотерей відповідно до законодавства;

Пункт розповсюдження державних лотерей – спеціально обладнане та оформлене місце для розповсюдження державних лотерей з додержанням вимог до розповсюдження або місце розташування терміналу самообслуговування;

Електронний ігровий білет (далі також – електронний білет) – електронний засіб, який дозволяє засвідчити участь у лотереї та розмір виграшу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити, вказані в умовах проведення Лотереї та надає право одержати приз відповідно до цих умов;

Гравець – фізична особа, яка досягла 18 років та за власним бажанням бере участь у розігруванні призів згідно з умовами проведення Лотереї;

Тираж – це проміжок часу, що розпочинається датою прийняття ставок на черговий розіграш призового (виграшного) фонду тиражу лотереї та закінчується в останній день виплати призів, встановлений відповідно до умов проведення державної лотереї. Тираж включає здійснення операцій, спрямованих на прийняття ставок, формування призового фонду тиражу, розіграш призового (виграшного) фонду, виплату призів за результатами такого розіграшу, а також інші операції, пов’язані з проведенням тиражу тиражної лотереї.

Терміни, що не визначені в цих Умовах, вживаються у значенні, вказаному в законі, ліцензійних умовах, нормативних актах та роз’ясненнях Оператора.

Всі спортивні терміни та поняття, що використовуються в тексті Умов, мають тлумачитися відповідно до тих значень, в яких вони вживаються в правилах гри з відповідних видів спорту, що є загальновизнаними та загальновідомими.

2.ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ЛОТЕРЕЇ

2.1. Лотерея проводиться з 15 січня 2017 року до 15 січня 2027 року. Оператор може прийняти рішення про дострокове припинення проведення лотереї, про що заздалегідь повідомляє гравців.

Лотерея проводиться без обмеження максимальної кількості випущених ігрових білетів Лотереї.

2.2. Граничним днем прийняття ставок в Лотерею є 10-й день, що передує даті припинення проведення Лотереї або припинення дії ліцензії відповідно до чинного законодавства України. Дата граничного строку прийняття ставок в Лотерею повідомляється Оператором заздалегідь до настання граничного строку прийняття ставок в Лотерею в засобах масової інформації або на офіційному Інтернет сайті Оператора.

2.3. У разі дострокового припинення проведення Лотереї Оператор обов’язково повідомляє про прийняте рішення Міністерство фінансів України та опубліковує таку інформацію у загальнодержавному друкованому засобі масової інформації протягом 15 робочих днів з дня прийняття ним такого рішення. При цьому Оператор припиняє прийняття нових ставок та забезпечує виконання взятих на себе зобов’язань перед гравцями у повному обсязі.