Права и обязанности

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА ТА ГРАВЦІВ. РОЗГЛЯД ПРЕТЕНЗІЙ ГРАВЦІВ

6.1. Оператор зобов’язується:

6.1.1. Забезпечувати розповсюдження Лотереї при суворому дотриманні принципу добровільності.

6.1.2. Надавати своєчасну інформацію гравцям стосовно дати і часу проведення тиражів та терміну реєстрації ігрових варіантів на кожній точці розповсюдження Лотереї.

6.1.3. Надавати інформацію про результати тиражів на кожній точці розповсюдження Лотереї.

6.1.4. Своєчасно виплачувати призи.

6.1.5. Надавати відповіді на претензії гравців у строки, передбачені Законом України “Про звернення громадян”.

6.1.6. Забезпечувати дотримання ліцензійних умов, Умов проведення Лотереї та чинного законодавства про проведення Лотерей.

6.1.7. Проводити навчання працівників Оператора та розповсюджувачів Лотереї щодо дотримання положень законодавства про Лотереї, цих Умов та контролювати додержання ними вказаних нормативних актів при виконанні своїх обов’язків.

6.1.8. Опубліковувати зміни та доповнення до цих Умов в засобах масової інформації в порядку та обсязі, визначеному законодавством.

6.1.9. Своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з переможцями у Лотерею та державним бюджетом України, надавати встановлену чинним законодавством звітність.

6.1.10. Не розголошувати отриману від гравців інформацію без згоди гравців.

6.2. Гравець зобов’язується:

6.2.1. Своєчасно, у строки, визначені на розповсюдження Лотереї реєструвати ігрові варіанти.

6.2.2. Внести сплату участі в Лотереї Оператору до початку відповідного розіграшу тиражу.

6.2.3. Не відмовлятись від зареєстрованого та сплаченого ігрового варіанту (сплати участі в Лотереї).

6.2.4. Зберігати ігровий білет непошкодженим для пред’явлення його Оператору з метою одержання призу (у випадку виграшності ігрового варіанту гравця).

6.2.5. Ознайомлюватись з Умовами випуску та проведення Лотереї та змінами до них.

6.2.6. Виконувати всі встановлені даними Умовами вимоги, необхідні для участі у грі та одержання призів.

6.2.7. Повідомляти Оператору всю необхідну інформацію та надавати підтверджуючі документи для проведення фінансового моніторингу, сплати податків, в обсягах та у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Оператора.

6.3. Гравець має право:

6.3.1. Здійснювати необмежену кількість ставок та отримувати призи згідно з цими Умовами.

6.3.2. Одержувати повну та достовірну інформацію про порядок та Умови проведення Лотереї в обсязі.

6.3.3. Звертатися з обґрунтованими претензіями на дії посадових осіб Оператора та розповсюджувачів до адміністрації Оператора.

6.3.4. Оскаржувати  рішення, прийняті працівниками Оператора, щодо виплати (або невиплати) призів за пред’явленими до оплати ігровими білетами до центрального офісу Оператора або до суду.

6.3.5. Вимагати пред’явлення посвідчень розповсюджувачами Лотерей.

6.3.6. На належний рівень культури обслуговування в процесі участі у грі.

6.3.7. Звертатись за роз’ясненнями Умов випуску та проведення Лотереї та розглядом спірних питань до будь-яких філій, представництв чи головного офісу Оператора.

6.4. Оператор має право:

6.4.1. Відмовити гравцю в отриманні призу, якщо, внаслідок недбалого зберігання гравцем друкованого ігрового білету, електронна система не зможе ідентифікувати інформацію, що міститься на ньому, а його номер неможливо прочитати.

6.4.2. Вимагати від гравців надання необхідних за законодавством документів для отримання виграшів.

6.4.3. Приймати сплати участі у Лотереї як через власні точки, так і укладати угоди на прийняття сплати участі у Лотереї з фізичними та юридичними особами будь-якої форми власності.

6.4.4. Визнати ігрові варіанти недійсними у випадках, передбачених цими Умовами.

6.5. Претензії гравців розглядаються Оператором у порядку та у строки, визначені Законом України „Про звернення громадян” та іншими актами законодавства, що є чинними на момент розгляду претензії.

6.6. Претензії гравців, щодо виграшу на зареєстровані ігрові варіанти повинні бути подані не пізніше, ніж протягом 3 днів з моменту, коли відбулася остання подія, включена до ігрового варіанту гравця.

В разі позитивного вирішення претензії гравців, відповідальність Оператора обмежується сумою ставки гравця або його можливого призу.

6.7. Остаточні рішення за результатами розгляду претензій гравців приймаються Оператором. Рішення Оператора можуть бути оскаржені гравцями до суду.

6.8. Оператор не приймає претензій гравців стосовно:

– правильності транслітерації українською мовою назв іноземних команд та/або прізвищ спортсменів;

– правильності інформації, опублікованої в офіційних джерелах;

– інших обставин, вказаних в цих Умовах.

6.9. Компанія не несе жодної відповідальності за помилки введення, передачі чи розрахунку ставок. Зокрема, Базабет залишає за собою право виправляти очевидні помилки, які виникли  при введенні інформації за коефіцієнтами ставок і/або при розрахунку сум по ставках (наприклад, помилки у коефіцієнтах, невірно вказаних командах, невірно вказаних подіях), або оголошувати відповідні ставки недійсними навіть після завершення події. У випадку виправлення очевидних помилок відбувається повернення ставки. Серед найчастіших видів технічних помилок наступні:

6.9.1. Помилки введення коефіцієнтів — якщо коефіцієнт (або параметр фори/тоталу тощо) відображається без розділового знаку (крапки/коми) або з будь-яким додатковим числом.

Приклад: замість коефіцієнта 1,7 відображається 17, замість коефіцієнта 2 відображається 23, замість коефіцієнта 3 відображається 30 тощо.

6.9.2. «Дзеркальні» помилки — коли коефіцієнти на гравців відображаються в діаметрально протилежному порядку. В такому випадку фаворит матчу (в тому числі поточний фаворит live-події) відображається з коефіцієнтом, що перевищує коефіцієнт аутсайдера даної події.

Приклад: Баскетбол. «Валенсія» — «Мурсія». Переможець матчу. Замість 1,2  і 4 відображається 4 і 1,2.

6.9.3. Помилки запису — якщо всі коефіцієнти вказані вірно, однак команди записані в невірному порядку (зазвичай актуально для подій, що проходять на нейтральному полі).

Тобто для попереднього прикладу: запис «Баскетбол. «Мурсія» — «Валенсія». Переможець матчу. 1,2 і 4» замість «Баскетбол. «Валенсія» — «Мурсія». Переможець матчу. 1,2 і 4».

Явними індикаторами очевидних помилок є: дуже висока різниця в коефіцієнтах Базабет і інших компаній, коефіцієнти, які практично неможливо давати в поточній ситуації матчу.

6.10. Право визначати, чи було допущено в цьому випадку очевидну або технічну помилку, належить виключно Базабет. Ставки, зроблені після початку події, окрім ставок в режимі live, у всіх випадках є недійсними і підлягають поверненню, а в «експресах» і «системах» розраховуються з коефіцієнтом 1. Будь-яка ставка (в тому числі в режимі live), зроблена на подію, результат якої вже відомий до моменту ставки, вважається недійсною — за нею буде зроблене повернення.

6.11. Базабет залишає за собою право проводити скасування ставок, зроблених на свідомо невірні коефіцієнти. Про зміни, що відбулися в балансі, клієнт буде проінформований негайно.

6.12. Компанія залишає за собою право скасовувати ставки навіть після завершення події, якщо ці ставки виграні користувачем внаслідок технічного збою або очевидної помилки.

6.13. Якщо з технічних причин ставки клієнта не були забезпечені необхідною кількістю коштів на рахунку, такі ставки вважаються недійсними.

6.14. В разі помилкового зарахування коштів на рахунок клієнта останній зобов’язаний негайно повідомити Базабет про зроблену помилку. Якщо внаслідок помилки у клієнта утворився негативний баланс, Базабет має право анулювати нерозраховані ставки, незважаючи на те, що вони були зроблені до того, як сталася помилка.

6.15. Компанія залишає за собою право притягувати користувача до відповідальності за будь-яку завдану їй шкоду, якщо користувач навмисно скористався технічною або адміністративною помилкою при поповненні рахунку та/або отриманні грошей на рахунок.

6.16. Спірні питання, претензії щодо результатів подій приймаються до розгляду Базабет протягом 3 днів з моменту закінчення спортивної події.

6.17. Базабет має право не приймати ставки у громадян без пояснення причин і залишає за собою право закривати або тимчасово блокувати рахунки окремих клієнтів без попереднього повідомлення.

6.18. Мінімальний та максимальний розмір ставок на спортивні події визначається Базабет і підлягає змінам без письмового повідомлення. Крім того, Базабет залишає за собою право вводити особливі обмеження рахунків окремих клієнтів.

6.19. Базабет не рекомендує двом або декільком учасникам розміщувати ставки з однієї ІР-адреси (з одного комп’ютера чи однієї локальної мережі), щоб уникнути підозр у змові (шахрайстві). У таких випадках необхідно узгодити можливість гри з Базабет з поясненням причин. Базабет має право заблокувати рахунок такого клієнта і попросити його вислати документи, що засвідчують особу.

6.20. Виграші за ставками виплачуються лише у межах, встановлених максимальними лімітами компанії. Якщо клієнт зробив ставку, виграш за якою перевищує максимально припустимий, компанія не повинна виплачувати суму, яка перевищує максимальний ліміт виграшу.

6.21. У випадку можливого втручання в результат матчу і формування коефіцієнтів на матч (в тому числі в разі підозр про договірні матчі) Базабет залишає за собою право заморозити (до 30 діб) виплати по цій події або відмінити ставки на цей матч, а також передати інформацію у відповідні органи для подальшого розслідування і запобігання подібним інцидентам.

6.22. Базабет залишає за собою право припиняти виплати за ставками і робити повернення за ставками на подію, якщо є вагомі підстави вважати цей матч договірним. Такі підстави можуть базуватися на розмірі, кількісті і характері ставок, зроблених одним або всіма можливими методами. Також до уваги береться рішення керівних органів відповідних федерацій та регулюючих органів. У таких випадках Базабет залишає за собою право передати інформацію про відповідну сторону в керуючі органи для подальшого розслідування і запобігання подібним інцидентам.

6.23 Компанія BAZABET залишає за собою право анулювати повністю або частково ставки клієнтів, призупинити виплату за ставками, а також закрити рахунок клієнта в разі порушення клієнтом офіційних правил компанії BAZABET, зокрема, в наступних випадках:

— реєстрація рахунку особою, яка не досягла повноліття;

— підробка документів необхідних для верифікації;

— розбіжність даних в наданих документах з даними в особистому кабінеті;

— повторна реєстрація одного і того ж клієнта;

— якщо документ, наданий для верифікації, є у вільному доступі в мережі Інтернет.

6.24 Якщо депозити на рахунок були зроблені з будь-якої іншою метою крім ставок на спортивні події, компанія Базабет (зокрема, в разі підозр у шахрайському обороті грошей) залишає за собою право скасувати будь-який депозит, анулювати ставки і стягнути з Клієнта всі витрати, понесені в результаті дій, пов’язаних з його депозитом та діяльністю.

6.25 Компанія Базабет залишає за собою право здійснювати виведення коштів, використовуючи пріоритетний для себе спосіб оплати виграшу гравцям (в тому числі на кредитну/дебетову картку гравця або на банківський рахунок гравця).

6.26 Брати участь в акціях, що проводить компанія, а також брати участь в бонусних програмах и бути учасником програми лояльності Базабет. В акціях можуть приймати участь усі зареєстровані клієнти. Один і той самий білет не може одночасно приймати участь в декількох акціях.

 

Додаток №4

до Умов випуску та проведення

державної грошової тиражної лотереї тото

«БАЗАБЕТ», затверджені наказом

№ 01 від 03 січня 2017 р.

 

Правила реєстрації та використання ігрового рахунку гравця в мережі Інтернет

1.Для реєстрації ігрового варіанту та участі у Лотереї через мережу Інтернет, гравець повинен зареєструвати власний ігровий рахунок на Інтернет сайті Лотереї. Для реєстрації, гравець повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля форми заявки. До форми вносяться як персональні дані гравця, так й додаткові (не персоналізовані) для подальшої ідентифікації при відновленні доступу до рахунку.

2.При зміні будь-яких персональних даних, гравець повинен оновити їх на своєму ігровому рахунку. Оновлення персональних та інших даних гравця, можливо шляхом внесення змін через Інтернет сайт в особистому кабінеті або шляхом написання відповідного запиту у службу по роботі з гравцями Лотереї за допомогою електронної пошти (e-mail).

3.Гравець має право відкрити тільки один ігровий рахунок. Право на відкриття ігрового рахунку має тільки фізична особа, яка може бути гравцем Лотереї відповідно до цих Умов.

4.Оператор має право проводити перевірку даних гравців та осіб, які бажають відкрити новий ігровий рахунок. Якщо, відповідно до чинного законодавства, цих Умов, або з інших причин, Оператор вимушений відмовити гравцеві у відкритті рахунку, або закрити створений рахунок через допущені порушення законодавства або Умов, то усі попередні ставки на такому рахунку можуть бути анульовані за рішенням Оператора, а гравець втрачає право на будь-які виграші, які нараховані йому і/або які він отримав.

5.Гравець несе відповідальність за достовірність та коректність своїх персональних та інших даних, наданих ним під час реєстрації ігрового рахунку. Оператор має право вимагати документальне підтвердження особи та повноліття у будь-якого заявника або гравця у будь-який час. За запитом Оператора гравець зобов’язаний надати паспорт. Обов’язкові дані, які повинен містити паспорт: прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дату народження, місце проживання, серію та номер паспорту, ким та коли виданий. Оператор залишає за собою право вимагати від гравця будь-які додаткові документи для підтвердження особи (наприклад: посвідчення водія, картку фізичної особи-платника податків тощо). У разі, якщо гравець володіє паспортом у формі ID-картки, додатково надається Витяг із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або Довідка про реєстрацію місця проживання особи.

6.Оператор залишає за собою право обмежувати доступ до ігрового рахунку гравцям, що вказали неправдиві дані.

7.З метою дотримання чинного законодавства та безпеки, особисті дані гравців не передаються і не продаються третім особам, проте Оператор не несе відповідальності за збереження паролів від ігрового рахунку, електронної пошти та інших даних гравця у випадках передачі самим гравцем цих даних.

8.У разі помилкового зарахування коштів на рахунок гравця, останній зобов’язаний негайно повідомити Оператора про помилки, що виникли. У такому разі буде проведено корекцію ігрового рахунку, про яку буде повідомлено гравця. Якщо, внаслідок помилки, у гравця утворився негативний баланс, Оператор має право анулювати не розраховані ставки, які були зроблені після того, як сталася помилка.

9.Якщо у гравця виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, а саме, логін та пароль, стали відомі сторонній третій особі, він має право у будь-який час направити Операторові запит на тимчасове обмеження рахунку до з’ясування усіх обставин.

10.Оператор не несе відповідальності за зарахування коштів на рахунок гравця, або за затримку в зарахуванні, пов’язану зі зміною внутрішніх процедур фінансових структур, що здійснюють транзакцію, або через обставини непереборної сили (збої в каналах передачі даних, центри авторизації тощо).

11.Кошти можуть бути отримані з рахунку гравця при дотриманні наступних умов:

— будь-які попередні платежі на рахунку гравця підтверджено Оператором та пройшли банківський кліринг;

— особа має право бути гравцем в Лотерею та не підозрюється в шахрайських діях з грошовими коштами;

— рахунок повністю відповідає правилам реєстрації.

12.Усі фінансові операції Оператора здійснюються тільки при підтвердженні того, що власник рахунку в системі Оператора є власником рахунків у відповідних платіжних системах. Грошові транзакції, зарахування та отримання грошових коштів від одного гравця іншому забороняються. Оператор залишає за собою право вимагати у будь-якого гравця будь-які документи, що підтверджують особу та приналежність певних рахунків цьому гравцеві. При недотриманні цих вимог, до рахунків гравця може бути обмежено доступ, а у виплаті — відмовлено.

13.Перед проведенням першої виплати гравцеві за допомогою електронних методів платежів (кредитна або дебетова картки, платіжні системи, що діють відповідно до чинного законодавства) гравець зобов’язаний надати в службу підтримку гравців за вказаними на сайті контактами, відскановану електронну копію паспорта, що засвідчує його особу. Оператор нагадує, що підробка документів карається законом, та, у разі підозри на розміщення фальшивої або відредагованої електронними методами копії документів, Оператор залишає за собою право повідомляти такі факти відповідним правоохоронним органам. Перед проведенням виплати, співробітники Оператора перевірять відповідність персональних та інших даних гравця. У разі виявлення відмінностей між фактичними даними і даними, представленими гравцем, Оператор залишає за собою право обмежити доступ до рахунку гравця та відмовити у виплаті коштів до тих пір, поки останній не доведе ідентичність і правильність наданої інформації.

14.Якщо з технічних причин, зарахування депозиту на рахунок Гравця відбувається пізніше, ніж закриття рахунку Оператором за ініціативою гравця або Оператора, гравець отримає повідомлення із запитом про надання деталей рахунку для негайного повернення платежу.

15.Якщо у гравця утворюється негативний баланс внаслідок перерахунку призів через неправильно введений результат, доступ до його рахунку обмежується до внесення ним на рахунок суми не меншої за розмір негативного балансу. В іншому випадку Оператор залишає за собою право припинити прийом ставок у цього гравця. Ставки, зроблені до перерахунку, залишаються в силі.

16.Оператор має право на введення особливих обмежень щодо рахунків та операцій по цим рахункам для окремих гравців в разі порушення правил проведення Лотереї, правил та обмежень при використанні ігрового рахунку, визначених цими Умовами.

 

 

Генеральний директор                                                                  А.С.Бочковський