Правила регистрации и использования счета

Додаток №4

до Умов випуску та проведення

державної грошової тиражної лотереї тото

«БАЗАБЕТ», затверджені наказом

№ 01 від 03 січня 2017 р.

 

Правила реєстрації та використання ігрового рахунку гравця в мережі Інтернет

1.Для реєстрації ігрового варіанту та участі у Лотереї через мережу Інтернет, гравець повинен зареєструвати власний ігровий рахунок на Інтернет сайті Лотереї. Для реєстрації, гравець повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля форми заявки. До форми вносяться як персональні дані гравця, так й додаткові (не персоналізовані) для подальшої ідентифікації при відновленні доступу до рахунку.

2.При зміні будь-яких персональних даних, гравець повинен оновити їх на своєму ігровому рахунку. Оновлення персональних та інших даних гравця, можливо шляхом внесення змін через Інтернет сайт в особистому кабінеті або шляхом написання відповідного запиту у службу по роботі з гравцями Лотереї за допомогою електронної пошти (e-mail).

3.Гравець має право відкрити тільки один ігровий рахунок. Право на відкриття ігрового рахунку має тільки фізична особа, яка може бути гравцем Лотереї відповідно до цих Умов.

4.Оператор має право проводити перевірку даних гравців та осіб, які бажають відкрити новий ігровий рахунок. Якщо, відповідно до чинного законодавства, цих Умов, або з інших причин, Оператор вимушений відмовити гравцеві у відкритті рахунку, або закрити створений рахунок через допущені порушення законодавства або Умов, то усі попередні ставки на такому рахунку можуть бути анульовані за рішенням Оператора, а гравець втрачає право на будь-які виграші, які нараховані йому і/або які він отримав.

5.Гравець несе відповідальність за достовірність та коректність своїх персональних та інших даних, наданих ним під час реєстрації ігрового рахунку. Оператор має право вимагати документальне підтвердження особи та повноліття у будь-якого заявника або гравця у будь-який час. За запитом Оператора гравець зобов’язаний надати паспорт. Обов’язкові дані, які повинен містити паспорт: прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності), дату народження, місце проживання, серію та номер паспорту, ким та коли виданий. Оператор залишає за собою право вимагати від гравця будь-які додаткові документи для підтвердження особи (наприклад: посвідчення водія, картку фізичної особи-платника податків тощо). У разі, якщо гравець володіє паспортом у формі ID-картки, додатково надається Витяг із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або Довідка про реєстрацію місця проживання особи.

6.Оператор залишає за собою право обмежувати доступ до ігрового рахунку гравцям, що вказали неправдиві дані.

7.З метою дотримання чинного законодавства та безпеки, особисті дані гравців не передаються і не продаються третім особам, проте Оператор не несе відповідальності за збереження паролів від ігрового рахунку, електронної пошти та інших даних гравця у випадках передачі самим гравцем цих даних.

8.У разі помилкового зарахування коштів на рахунок гравця, останній зобов’язаний негайно повідомити Оператора про помилки, що виникли. У такому разі буде проведено корекцію ігрового рахунку, про яку буде повідомлено гравця. Якщо, внаслідок помилки, у гравця утворився негативний баланс, Оператор має право анулювати не розраховані ставки, які були зроблені після того, як сталася помилка.

9.Якщо у гравця виникають підозри, що будь-які з його реєстраційних даних, а саме, логін та пароль, стали відомі сторонній третій особі, він має право у будь-який час направити Операторові запит на тимчасове обмеження рахунку до з’ясування усіх обставин.

10.Оператор не несе відповідальності за зарахування коштів на рахунок гравця, або за затримку в зарахуванні, пов’язану зі зміною внутрішніх процедур фінансових структур, що здійснюють транзакцію, або через обставини непереборної сили (збої в каналах передачі даних, центри авторизації тощо).

11.Кошти можуть бути отримані з рахунку гравця при дотриманні наступних умов:

— будь-які попередні платежі на рахунку гравця підтверджено Оператором та пройшли банківський кліринг;

— особа має право бути гравцем в Лотерею та не підозрюється в шахрайських діях з грошовими коштами;

— рахунок повністю відповідає правилам реєстрації.

12.Усі фінансові операції Оператора здійснюються тільки при підтвердженні того, що власник рахунку в системі Оператора є власником рахунків у відповідних платіжних системах. Грошові транзакції, зарахування та отримання грошових коштів від одного гравця іншому забороняються. Оператор залишає за собою право вимагати у будь-якого гравця будь-які документи, що підтверджують особу та приналежність певних рахунків цьому гравцеві. При недотриманні цих вимог, до рахунків гравця може бути обмежено доступ, а у виплаті — відмовлено.

13.Перед проведенням першої виплати гравцеві за допомогою електронних методів платежів (кредитна або дебетова картки, платіжні системи, що діють відповідно до чинного законодавства) гравець зобов’язаний надати в службу підтримку гравців за вказаними на сайті контактами, відскановану електронну копію паспорта, що засвідчує його особу. Оператор нагадує, що підробка документів карається законом, та, у разі підозри на розміщення фальшивої або відредагованої електронними методами копії документів, Оператор залишає за собою право повідомляти такі факти відповідним правоохоронним органам. Перед проведенням виплати, співробітники Оператора перевірять відповідність персональних та інших даних гравця. У разі виявлення відмінностей між фактичними даними і даними, представленими гравцем, Оператор залишає за собою право обмежити доступ до рахунку гравця та відмовити у виплаті коштів до тих пір, поки останній не доведе ідентичність і правильність наданої інформації.

14.Якщо з технічних причин, зарахування депозиту на рахунок Гравця відбувається пізніше, ніж закриття рахунку Оператором за ініціативою гравця або Оператора, гравець отримає повідомлення із запитом про надання деталей рахунку для негайного повернення платежу.

15.Якщо у гравця утворюється негативний баланс внаслідок перерахунку призів через неправильно введений результат, доступ до його рахунку обмежується до внесення ним на рахунок суми не меншої за розмір негативного балансу. В іншому випадку Оператор залишає за собою право припинити прийом ставок у цього гравця. Ставки, зроблені до перерахунку, залишаються в силі.

16.Оператор має право на введення особливих обмежень щодо рахунків та операцій по цим рахункам для окремих гравців в разі порушення правил проведення Лотереї, правил та обмежень при використанні ігрового рахунку, визначених цими Умовами.

 

Генеральний директор                                                                  А.С.Бочковський